Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

26 Comments

Ư

Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Biên soạn theo sách giáo khoa mới nhất! Theo chương trình thí điểm 2015 !

Báo giá: Sách bán 50.000 VNđ

đáp án: Bản mềm / ebook : 50.000 VNđ

ảnh sách đáp án / lời giải:

Lớp 7: link

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Related Post

26 Responses to “Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT”

  1. bằng cách nào mua các đáp án các bài tập tiếng anh theo chương trình mới từ lớp 6->8 của Lưu Hoằng Trí

  2. bằng cách nào mua các đáp án các bài tập tiếng anh theo chương trình mới từ lớp 6->8 của Lưu Hoằng Trí

    • Shop đã email cho bạn trang mẫu của sách và báo giá! Vui lòng kiểm tra email và liên lạc nếu có nhu cầu! thanks so much !

  3. mail cho m với. m muốn mua bản mềm sách và đáp án sách từ l6-9 của lưu hoằng trí theo chương trình mới

    • Chào bạn, mình đã email báo giá và phương thức thanh toán nhận tài liệu, bạn kiểm tra email bạn nhé!

Leave a Reply