Category: Kỹ năng đọc

Tìm hiểu Văn Chương Anh – Đắc Sơn biên soạn

Tìm hiểu Văn Chương Anh – Đắc Sơn biên soạn

NXB Thành Phố Hồ Chí Minh

Báo giá: Bản in: 70.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Truyện đọc tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2, 3

Danh sách các truyện:

chick life cycle
chinese fairy tale – tiger and frog
clifford goes to dog school
diary of a worm
goosebumps its a monster blood drive
humpty dumpty and other nursery rhymes
little giants
little pink ballerina
science surprises
The Elves and the shoemaker
the magic porridge pot
the schoolyard mystery
too loud lily

Báo giá: Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Collins Cobuild English guides – Những từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn Confusable Words

 

Collins Cobuild English guides – Những từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn Confusable Words

Chú giải: Nguyễn Thành Yến

Báo giá: 70.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

500 Câu thành ngữ và quán ngữ Việt – Anh thông dụng

 

500 Câu thành ngữ và quán ngữ Việt – Anh thông dụng

Đinh Kim Quốc Báo

Báo giá: 60.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Reading Challenge 123 with audio cd mp3

Reading Challenge 123 with audio cd mp3

Reading Challenge is a three-level non-fiction reading series designed for high-beginner to intermediate young adult English language learners. The graded readings in the series allow learners to comfortably progress from easily accessible readings to more challenging ones through repeated exposure to commonly encountered non-fiction structures and vocabulary. Exercises in each unit provide learners the opportunity to develop their reading, listening, speaking, and writing through activities and exercises targeting each of the four skills. A CD Audio supplement for reading passages and listening activities included with each book.

Key features include:

– Non-fiction content accessible to low-proficiency readers

– Common idiomatic expressions incorporated within each passage

– Exercises to practice reading, listening, speaking, and writing

– Sample passages to support guided writing practice

– Annotated reading passages to facilitate reading comprehension

– Audio supplements for reading passages and listening activities to accompany each unit

– Teacher’s Guide with Answer Key available

Báo giá: 50.000 đ/ 1 level ( Bản in) – 20.000 đ/ 1 level (bản PDF)

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

ELS English Language Studies – English Through Reading by Nesibe Sevgi Ondes

ELS English Language Studies – English Through Reading by Nesibe Sevgi Ondes

50 bài đọc trình độ Intermediate và các câu hỏi đọc hiểu dạng trắc nghiệm. Sách dày gần 500 trang.

Các chủ đề về: Lịch sử, văn hóa, văn học, khoa học, kỹ thuật … phù hợp cho học sinh nâng cao trình độ của mình và giáo viên biên soạn bài giảng, bài tập!!!

Báo giá: Sách in: 90.000 đ / ebook: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Pronunciation Pairs ( Sách + Audio Mp3)

Pronunciation Pairs ( Sách + Audio Mp3)

This new edition of a highly successful pronunciation text covers all of the speech sounds of North American English, as well as spelling, intonation, and stress. Pronunciation Pairs offers a variety of exercises and activities, from very controlled minimal pair and listening discrimination tasks to dialogs, games, puzzles, and guided conversations. The Pronunciation Pairs, Second Edition, class audio CDs include all of the listening tasks presented in the Student’s Book. Students will have ample practice listening to and repeating the sounds of English. Students will hear vowel and consonant sounds, word pairs, dialogs, and examples of stress, intonation, and linking.

Báo giá: Sách + đĩa nghe: 60.000 đ / Bản mềm PDF + Mp3: 30.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Britannica Discovery Library (12-volume set)

– Bộ sách dành được winner of the 2007 Teacher’s Choice Award.

Trọn bộ 12 cuốn – Britannica Discovery Library là 1 món quà tri thức tuyệt vời cho trẻ em. Bộ sách giúp các em khám phá thế giới xung quanh, hiểu biết về những khái niệm và giá trị cốt lõi trong cuộc sống.
Đối với trẻ từ 3-6 tuổi nên nhìn tranh và nghe. Đối với trẻ trên 6 tuổi nên nghe trước và đọc sau.
Titles Include:
The Me Book
Me and You
Colors
Shapes
Sounds
Words
Numbers
Time
Animals
The World Around Us
People and Places
Just for Fun

Báo giá: Ebook + Mp3: 50.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Cambridge Real Reading 1 2 3 4 + Teacher’s Notes

Cambridge Real Reading 1 2 3 4 + Teacher’s Notes

● 1 Elementary
● 2 Pre-Intermediate
● 3 Intermediate/Upper-Intermediate
● 4 Advanced
●Teacher’s Notes

Báo giá: 40.000đ / 1 level – ebook: 50.000 đ trọn bộ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com