Category: Ngữ Pháp

Test your business English – Trường đại học ngoại thương – NXB Khoa học kỹ thuật

Test your business English – Trường đại học ngoại thương – NXB Khoa học kỹ thuật – lưu hành nội bộ

Sách dày 450 trang. gồm 12 Unit!

Báo giá: 65.000 đ chưa bao gồm phí ship

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

3000 Tests – Elementary to Intermediate level ( Edward R. Rosset ) with keys

3000 Tests – Elementary to Intermediate level ( Edward R. Rosset ) with keys

Sách phù hợp với học sinh, người học tiếng Anh, thi chứng chỉ Toeic, Toefl, Ielts. ở mức độ từ cơ bản đến Trung cấp, sách giúp kiểm tra lại kiến thức và năng lực ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu của người học …

Báo giá: 50.000 VNđ

Sách 2000 test: liên hệ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

essential Business Grammar Builder for class and self study by Paul Emmerson

[​IMG]

 

 

essential Business Grammar Builder for class and self study

Tác giả: Paul Emmerson; NXB: Macmillan

Sách bao gồm CD Audio.

Sách có 60 chủ đề ngữ pháp từ cơ bản đến trung cấp dành cho Tiếng anh kinh tế, thương mại, giao dịch…  được biên soạn một cách chi tiết kèm theo các bài tập giúp học viên hiểu và nắm chắc bài  18 Test bank cuối sách sẽ giúp đánh giá trình độ tiếp thu của người học. Sách kèm theo đĩa Audio CD để luyện kỹ năng nghe hiểu, luyện giao tiếp và từ mới.

 

Báo giá: 80.000 VNđ bản sách + mp3 | 50.000 VNĐ bản PDF màu + mp3

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

 

Technical English : Vocabulary and Grammar

Technical English : Vocabulary and Grammar

Author: Nick Brieger and Alison Pohl – Summertown Publishing

Pages: 148

Content:

1. Production 1
2. Production 2
3. Research and development 1
4. Research and development 2
5. Information technology 1
6. Information technology 2
7. Logistics
8. Quality
9. Health and safety
10. Engineering
11. Autiomotive
12. Chemical
13. Pharmaceutical 1
14. Pharmaceutical 2
15. Construction
16. Eletrical
17. Eletronics 1
18. Electronics 2
19. Energy
20. Civil engineering 1
21. Civil engineering 2
22. Mining
23. Petroleum 1
24. Petroleum 2
25. Plastics
26. Agroindustry
27. Pulp and paper
28. Telecoms 1
29. Telecoms 2
30. Textiles
31. Present tense
Present simple
Present continuous
Present perfect
32. Past tenses
Past simple
Past continuous
Past perfect
33. Future forms
34. Conditionals
35. Verb phrases
36. Active vs passive
37. Causation
38. Obligation and requirements
39. Cause and effect
40. Ablility and inability
41. Scale of likelihood
42. Relative clauses
43. Subordinate clauses of result and purpose
44. Countable and uncountable nouns
45. Comparison of adjectives
46. Adjectives and adverbs
47. Prepositions of time
48. Prepositions of place
49. Quantifiers
50. Contrasting ideas
Glossary of grammartical terms
Answer key
Checklist
Glossary of technical vocabulary

Báo giá: 40.000 VNĐ 

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Sách ngoại ngữ cũ thanh lý

 

Năm mươi bài kiểm tra tiếng Anh thiết yếu fifty tests in essential English : 30.000 đ

Luận anh Văn  ( English composition) NXB đồng nai 1995 : 40.000 đ

100 Bài luyện dịch Việt – Anh  ( 100 Vietnamese – English translations ) : 30.000 đ

Tiếng Anh dung trong ngành công nghiệp khách sạn ( English in hotel industry ) : 25.000 đ

Sử dung từ loại tiếng Nhật một cách hiệu quả: 30.000 đ

Toeic Economy Volume 2 LC 1000 RC 1000 : 80.000VND

Mua sách: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com