Category: Vocabulary

Intermediate Language practice, English Grammar and Vocabulary 3rd with key, Michael Vince, Suitable for students at PET- B1 Level

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Intermediate Language practice, English Grammar and Vocabulary 3rd with key, Michael Vince, Suitable for students at PET- B1 Level

With over 40 units of grammar and 20 units of topic-related vocabulary, this text offers clear grammar explanations and a variety of practice exercises to help students focus on relevant grammar points. This revised edition also contains work on collocations.

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cùng học từ vựng tiếng Bồ Đào Nha, Trung Tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật nước ngoài

Cùng học từ vựng tiếng Bồ Đào Nha, Trung Tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật nước ngoài

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Bản sách: 150.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Learning 300 Kanji through Stories – Học 300 chữ Hán qua các mẩu chuyện

Learning 300 Kanji through Stories – Học 300 chữ Hán qua các mẩu chuyện

Báo giá: bản mềm PDF: 70.000 đ | Sách: 150.000 đ 
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

21 ngày chinh phục 2136 chữ Kanji, Thân Thế Toàn, Nguyễn Tất Đạt tập 1, 2, 3

 

21 ngày chinh phục 2136 chữ Kanji, Thân Thế Toàn, Nguyễn Tất Đạt tập 1, 2, 3

Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 đ / 1 tập | Bản sách: 60.000 / 1 cuốn chưa ship
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cấu tạo từ tiếng anh, học từ vựng tiếng Anh, Xuân Bá

 

Cấu tạo từ tiếng anh, học từ vựng tiếng Anh, Xuân Bá

Báo giá: bản mềm PDF: 70.000 đ  | Bản sách: 150.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến

Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến

Báo giá: bản mềm PDF: 70.000 đ  |Bản sách: 120.000 đ  (chưa ship)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển viết chữ Hán hiện Đại, Trần Thị Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Hà

– Từ điển cách viết chữ Hán chuẩn mực nhất
– Có 2500 chữ thường dùng, rất thuận lợi cho học viên và cả giáo viên tiếng Hán
– Có chú phiên âm Bắc Kinh, dịch ra tiếng Việt, soạn thêm âm Hán Việt

Từ điển viết chữ Hán hiện Đại, Trần Thị Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Hà

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ  | Sách in: 90.000 đ (chưa gồm ship)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com