Category: Kỳ thi

Cambridge Ielts 12 bản đẹp, không watermark authentic examination papers official 2017

Cambridge Ielts 12 bản đẹp, không watermark authentic examination papers official 2017

Cambridge Ielts 12 authentic examination papers official 2017

Cambridge 12 cuốn sách được mong chờ nhất trong năm 2017 sẽ cung cấp cho các bạn bài Test IELTS chất lượng, mỗi bài test có đủ 4 phần thi Speaking, Listeing, Writing và Reading.

Các bài test trong cuốn sách Cambridge 12 là những đề thi giúp cho thí sinh học IELTS được cọ sát gần nhất với lối ra đề thi IELTS, giới thiệu Mo-đun đề thi IELTS của 2017 sẽ có sự thay đổi so với những năm trước. Qua bài test bạn được kiểm tra đánh giá trình độ IELTS của bản thân ở thời điểm hiện tại và biết cách xác định hướng học cho phù hợp để ôn thi tốt nhất.

Cambridge 12 có những bài viết chia sẻ về những thông tin hữu ích về dạng đề thi IELTS và cách chấm điểm bài thi của giám khảo kỳ thi IELTS sẽ có sự thay đổi như thế nào?, đảm bảo rằng người học và giáo viên có những cái nhìn thấu đáo về những thông tin có liên quan đến kỳ thi IELTS.

Cambridge IELTS 12 contains four authentic IELTS examination papers from Cambridge English Language Assessment, providing excellent exam practice.

Cambridge IELTS 12 provides students with an excellent opportunity to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material. You can choose an edition containing either four complete tests for Academic or for General Training module. An introduction to these different modules is included in each book, together with an explanation of the scoring system used by Cambridge English Language Assessment. A comprehensive section of answers and tapescripts makes the material ideal for students working partly or entirely on their own. These tests are also available separately for purchase online from Testbank.org.uk

Key features

 • Contains four complete tests for either Academic or General Training candidates.
 • Includes a comprehensive section of tapescripts and answers, including models and samples for all the Writing tasks, making it suitable for students working partly or entirely on their own.
 • Contains a helpful introduction outlining the IELTS format and its scoring, ensuring that students and teachers have a thorough understanding of what is involved in the exam.

Báo giá: 60.000 đ ( sách + CD mp3 )

Phiên bản điện tử: PDF + mp3 : 40.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

TOEIC Exploration 1000 LC+RC

Thêm một quyển sách nên được cho vào các quyển cần phải luyện đề trước khi thi => Part VII có rất nhiều câu GIĂNG BẪY Y HỆT ĐỀ THI THẬT.

Part V, VI của quyển này tương tự với các đề trong bộ ETS, nhưng Part VII thì RẤT HAY, đề thi có tính PHÂN LOẠI CAO, nhiều câu DỄ RẤT DỄ, nhìn vào thấy ngay đáp án, nhưng cũng nhiều câu BẪY RẤT BẪY, sơ suất một tí là chọn ngay đáp án sai.

Xu hướng đề thi Part VII gần đây của IIG cũng nhiều bài có dạng thế này (dẫn đến tình trạng thí sinh làm bài thi về háo hức vì thấy đề dễ, chọn được hết mà cuối cùng Part VII sai hết trơn).

Nói gì thì nói, bộ tài liệu gối đầu nhất định phải học qua trước quyển này là các quyển ETS. Nhớ là HỌC XONG NÁT TAN ETS rồi hãy tính đến chuyện tham khảo các bộ khác nha.

Báo giá: Sách in + đĩa nghe:  120.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

McGraw-Hill Education SAT 2018 Total Test Preparation for your best score

McGraw-Hill Education SAT 2018 Total Test Preparation for your best score

Dramatically raise your SAT score with this go-to-study guided filled with test-taking tips, practice tests and more!

Includes 4 full-length practice exams

We’ve put all our proven expertise into McGraw-Hill Education SAT to make sure you’re ready for this difficult exam. With this book, you’ll get essential skill-building techniques and strategies developed by professional SAT instructors who have helped thousands of students just like you to succeed on this important test. You’ll get 4 full-length practice tests, hundreds of practice problems, time-saving techniques for each question type, and all the essential facts about the current exam. With McGraw-Hill Education SAT, we’ll guide you step-by-step through your preparation program – and give you the tools you need to succeed!

Features Include:

 • 4 full-length practice SATs in the book, including a Diagnostic test
 • Comprehensive overview of the current test format, including information on scoring
 • Realistic practice questions with thorough answer explanations that reflect Evidence-Based Reading and Writing, heart of Algebra, and all other questions types you’ll see on test day
 • Specific tips for mastering the Reading Comprehension section you won’t find anywhere else
 • Hundreds of Math practice questions like the ones on the SAT, covering both grid-ins and multiple choice answers
 • Extensive challenge problems throughout the book that reflect the SAT’s most difficult concepts
 • A FREE customizable test planner app to help you organize your study schedule

Báo giá: Sách 180.000 VNĐ

Bản PDF: 80.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Cambridge YLE Official Preparation Materials

Bộ sách bao gồm:

Word List Picture Book | ● Starters ● Movers ● Flyers

 • YLE Sample Papers Volume 1
 • YLE Sample Papers Volume 2
 • Cb Word List Picture Book Starters
 • Cb Word List Picture Book Movers
 • Cb Word List Picture Book Flyers
 • YLE Combined Word List
 • YLE Handbook for Teachers
 • YLE Info for Candidates and Parents

Báo giá: Bản ebook: 60.000 đ

Bản sách in: 120.000 đ ( đã bao gồm đĩa nghe)

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Cambridge YLE Sample Papers Tests (Starters, Movers, Flyers)

 

Cambridge YLE (Young Learners English) Tests
● STARTERS ● MOVERS ● FLYERS
——-
[Cambridge]
TESTS for Starters 1-8 | Book + Scans + Key + 🎧 Audio CD
● Cambridge Starters 1
● Cambridge Starters 2
● Cambridge Starters 3
● Cambridge Starters 4
● Cambridge Starters 5
● Cambridge Starters 6
● Cambridge Starters 7
● Cambridge Starters 8
————————————-

[Cambridge] YLE Official Preparation Materials
Word List Picture Book | ● Starters ● Movers ● Flyers
+ other helpful resources from cambridge.org
● YLE Sample Papers Volume 1
● YLE Sample Papers Volume 2
Cb Word List Picture Book Starters.pdf

Cb Word List Picture Book Movers.pdf

Cb Word List Picture Book Flyers.pdf

YLE Combined Word List.pdf

YLE Handbook for Teachers.pdf

YLE Info for Candidates and Parents.pdf

————————————-

[Cambridge] TESTS for Movers 1-8 | Book + Scans + Key + 🎧 Audio CD
● Cambridge Movers 1
● Cambridge Movers 2
● Cambridge Movers 3
● Cambridge Movers 4
● Cambridge Movers 5
● Cambridge Movers 6
● Cambridge Movers 7
● Cambridge Movers 8
—————————————-
Shopngoaingu.com

[Cambridge] TESTS for Flyers 1-8 | Book + Scans + Key + 🎧 Audio CD
● Cambridge Flyers 1
● Cambridge Flyers 2
● Cambridge Flyers 3
● Cambridge Flyers 4
● Cambridge Flyers 5
● Cambridge Flyers 6
● Cambridge Flyers 7
● Cambridge Flyers 8
——————————————
Shopngoaingu.com
[Express Publishing] SKILLS BUILDER 1 | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + 🎧 Audio CD
Skills Builder for Starters 1.pdf

Skills Builder for Starters 1 CD.zip

Skills Builder for Movers 1.pdf

Skills Builder for Movers 1 CD.zip

Skills Builder for Flyers 1.pdf

Skills Builder for Flyers 1 CD.zip

——————————————-
Shopngoaingu.com
[Express Publishing] SKILLS BUILDER 2 | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + 🎧 Audio CD
Skills Builder for Starters 2.pdf

Skills Builder for Starters 2 CD.zip

Skills Builder for Movers 2.pdf

Skills Builder for Movers 2 CD.zip

Skills Builder for Flyers 2.pdf

Skills Builder for Flyers 2 CD.zip

———————————————-
Shopngoaingu.com

[Cambridge] FUN 1st edition | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + Teacher’s Book + 🎧 Audio CD
● FUN for Starters 1e 🎧 AUDIO
● FUN for Movers 1e 🎧 AUDIO
● FUN for Flyers 1e 🎧 AUDIO
————————————————-
[Cambridge] FUN 2nd edition | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + Teacher’s Book + 🎧 Audio CD
● FUN for Starters 2e 🎧 AUDIO
● FUN for Movers 2e 🎧 AUDIO
● FUN for Flyers 2e 🎧 AUDIO
————————————————-
[Cambridge] FUN 3rd edition | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + Teacher’s Book + 🎧 Audio CD
● FUN for Starters 3e 🎧 AUDIO
● FUN for Movers 3e 🎧 AUDIO
● FUN for Flyers 3e 🎧 AUDIO
————————————————
Shopngoaingu.com

[Cambridge] FUN 1st edition | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + Teacher’s Book + 🎧 Audio CD
● FUN for Starters 1e 🎧 AUDIO
● FUN for Movers 1e 🎧 AUDIO
● FUN for Flyers 1e 🎧 AUDIO
Fun for Starters 1e SB.pdf

Fun for Movers 1e SB.pdf

Fun for Flyers 1e SB.pdf

————————————————–
[Oxford] YLE Tests | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + Teacher’s Book + 🎧 Audio CD
● Oxford YLE Tests Starters 🎧
● Oxford YLE Tests Movers 🎧
● Oxford YLE Tests Flyers 🎧
Ox YLE Tests Starters SB.pdf

Ox YLE Tests Starters TB.pdf

Ox YLE Tests Movers SB.pdf

Ox YLE Tests Movers TB.pdf

Ox YLE Tests Flyers SB.pdf

Ox YLE Tests Flyers TB.pdf

Shopngoaingu.com
—————————————————-
[Oxford] Get Ready for… | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + 🎧 Audio CDs
● Get Ready for Starters 🎧 AUDIO
● Get Ready for Movers 🎧 AUDIO
● Get Ready for Flyers 🎧 AUDIO
Get Ready for Starters.pdf

Get Ready for Movers.pdf

Get Ready for Flyers.pdf

————————————————–
[Pearson] Practice Tests Plus | ● Starters ● Movers ● Flyers
Student’s Book + Teacher’s Book + 🎧 Audio CD
● Practice Tests Plus Starters 🎧 AUDIO
● Practice Tests Plus Movers 🎧 AUDIO
● Practice Tests Plus Flyers 🎧 AUDIO
Practice Tests Plus Starters SB.pdf

Practice Tests Plus Starters TB.pdf

Practice Tests Plus Movers SB.pdf

Practice Tests Plus Movers TB.pdf

Practice Tests Plus Flyers SB.pdf

Practice Tests Plus Flyers TB.pdf

———————————————-
[Delta] Puzzle Time | ● Starters ● Movers ● Flyers
Puzzle Time for Starters.pdf
Puzzle Time for Movers.pdf

Puzzle Time for Flyers.pdf

 

Báo giá: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Cambridge Ielts 12 authentic examination papers official 2017

Cambridge Ielts 12 authentic examination papers official 2017

Cambridge IELTS 12 contains four authentic IELTS examination papers from Cambridge English Language Assessment, providing excellent exam practice.

Cambridge IELTS 12 provides students with an excellent opportunity to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material. You can choose an edition containing either four complete tests for Academic or for General Training module. An introduction to these different modules is included in each book, together with an explanation of the scoring system used by Cambridge English Language Assessment. A comprehensive section of answers and tapescripts makes the material ideal for students working partly or entirely on their own. These tests are also available separately for purchase online from Testbank.org.uk

Key features

 • Contains four complete tests for either Academic or General Training candidates.
 • Includes a comprehensive section of tapescripts and answers, including models and samples for all the Writing tasks, making it suitable for students working partly or entirely on their own.
 • Contains a helpful introduction outlining the IELTS format and its scoring, ensuring that students and teachers have a thorough understanding of what is involved in the exam.

 

Báo giá: 60.000 đ ( sách + CD mp3 )

Phiên bản điện tử: PDF + mp3 : 40.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Master IELTS: Writing Task 1, Writing Task 2 & IELTS Speaking

Master IELTS Visuals – Writing Task 1

Master IELTS Writing Task 2

Master IELTS Speaking

Báo giá: Trọn bộ 80.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Select Readings Intermediate ( Oxford: linda lee and erik gundersen)

Select Readings Intermediate ( Oxford: linda lee and erik gundersen)

Special Features

 • These passages act as springboards into reading comprehension activities, reading skills development, vocabulary building, grammatical analysis and practice, and thought-provoking discussion and writing.
 • Compelling topics such as Culture Shock, The Future of Technology, and Family Relationships encourage learners to make personal connections with the reading passages.
 • A wide variety of text types includes newspaper articles, interviews, personal narratives, and essays.
 • Extensive reading skill instruction in critical areas such as skimming and scanning prepares learners to read purposefully and effectively.
 • A focus on vocabulary building skills; including using context and understanding word forms; helps learners improve their ability to handle unfamiliar words, while also expanding their vocabulary base.
 • Full-colour photographs and fine art introduce the theme of each chapter.
 • Culture Notes provide background information for terms and references learners encounter in the reading passages.
 • Vocabulary glosses define challenging new words, phrases, and expressions in context.
 • Full-colour maps help learners locate places mentioned in the reading passages.
 • Recorded reading passages on the cassette introduce the voices of native speakers into the classroom.

Book + Audio CD

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

The Academic Phrasebank 2017 (The University of Manchester)

The Academic Phrasebank 2017 (The University of Manchester)

Contents
About Academic Phrasebank ……………………………………………..……..………………… 4
Major Sections
Introducing work ……………………………………………..……………………….. 7
Referring to literature ……………………………………………..……………………….. 30
Describing methods ……………………………………………..……………………….. 43
Reporting results ……………………………………………..……………………….. 51
Discussing findings ……………………………………………..……………………….. 58
Writing conclusions ……………………………………………..……………………….. 65
General Functions
Being critical ……………………………………………..……………………….. 75
Being cautious ……………………………………………..……………………….. 85
Classifying and listing ……………………………………………..……………………….. 89
Compare and contrast ……………………………………………..……………………….. 92
Defining terms ……………………………………..………..……………………… 96
Describing trends ………………………………………..……..……………………… 101
Describing quantities …………………………………………..…..……………………… 102
Explaining causality ……………………………………………….……………………… 104
Giving examples as support ……………………………………………….……………………… 108
Signalling transition ……………………………………………..…..…………………… 110
Writing about the past ……………………………………………..……..………………… 114
Writing abstracts ……………………………………………..……………………….. 116
Writing acknowledgements ……………………………………………..……………………….. 119
Notes on Academic Writing
Academic style ……………………………………..………..……………………… 122
Style in presentations
Commonly confused words
………………………………………..……..………………………
………………………………………………………………………….
125
128
British and US spelling …………………………………………..…..……………………… 130
Punctuation ……………………………………………….……………………… 131
Using articles ……………………………………………….……………………… 132
Sentence structure ……………………………………………..…..…………………… 134
Words for connecting ideas ……………………………………………..…..…………………… 136
Paragraph structure ……………………………………………..……..………………… 137
Helpful tips for writers ……………………………………………..……………………….. 138

Tặng phiên bản 2014 khi mua phiên bản 2017!

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: Shopngoaingu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes provides an accessible, authoritative and comprehensive introduction to English for Academic Purposes (EAP), covering the main theories, concepts, contexts and applications of this fast growing area of applied linguistics. Forty-four chapters are organised into eight sections covering:

  • Conceptions of EAP
  • Contexts for EAP
  • EAP and language skills
  • Research perspectives
  • Pedagogic genres
  • Research genres
  • Pedagogic contexts
  • Managing learning

Authored by specialists from around the world, each chapter focuses on a different area of EAP and provides a state-of-the-art review of the key ideas and concepts. Illustrative case studies are included wherever possible, setting out in an accessible way the pitfalls, challenges and opportunities of research or practice in that area. Suggestions for further reading are included with each chapter.

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes is an essential reference for advanced undergraduate and postgraduate students of EAP within English, Applied Linguistics and TESOL.

Báo giá: 120.000 đ

Liên hệ: Shopngoaingu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com