Category: HSK

Sổ tay người học tiếng Hoa |Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục

Sổ tay người học tiếng Hoa ( Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục)

Sách đề cập đầy đủ các yếu tố cấu thành của tiếng Hoa. Phần ngữ âm, chữ viết, ngữ pháp giới thiệu những nội dung chính yếu hoặc tập trung vào những điểm có sự khác biệt giữa hai thứ tiếng.

Phần lớn cuốn sách là phần từ ngữ theo chủ điểm phản ánh các mặt đời sống, xã hội, kinh tế của Việt Nam với dung lượng tương đương cuốn từ điển Việt – Hoa cỡ nhỏ.

Có bản sách in và sách PDF (ebook – sách điện tử ).

Sách dày: 530 trang!

Báo giá: 110.000 đ/ 1 cuốn mới ; Ebook: 60.000 đ ( bản PDF)

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

新汉语水平考试真题集: HSK4(四级)H41010

新汉语水平考试真题集: HSK4(四级) H41010
Author: 国家汉办 孔子学院总部
Publisher: 国家汉办 孔子学院总部
Pages: 16+
Format: PDf + MP3

This is the fourth level of the exam (written outline for): A total of 100 examination questions in three sections: “Listening” 30 min. “Reading” 40 min. and “written” 25 min.
一, the HSK (四级)分三部分:
1.听力(45题,约30分钟)
2.阅读(40题, 40分钟)
3.书写(15题, 25分钟)
二,听力结束后,有5填写答题卡分钟.
三,全部考试约105分钟(含考生填写个人信息时间5分钟)

Báo giá: 30.000 VNđ, đã bao gồm file nghe.

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com