Category: SSAT

SSAT & ISEE Prep 2019-2020 – Kaplan Test Prep (4 upper/middle level practice tests + Proven strategies)

SSAT & ISEE Prep 2019-2020 – Kaplan Test Prep (4 upper/middle level practice tests + Proven strategies)
1598 pages
Báo giá:
Sách in: 280.000 đ
Bản PDF: 100.000 đ
Liên hệ:  Hotline/Zalo 0988674911

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ. Bài thi được xây dựng và quản lý bởi The Secondary School Admission Test Board (SSATB). SSAT được thiết kế để đánh giá khả năng của học sinh trong các môn học cốt lõi tại mái trường trung học.

Kết quả của bài thi SSAT là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cạnh tranh và nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Hãy tìm hiểu những lựa chọn và bắt đầu từ bây giờ. Tại Kaplan và Clever Academy, chúng tôi có thể giúp con bạn đạt được điểm cao hơn.

Bài thi có 3 cấp độ:

Cấp học hiện tại Cấp độ bài thi

Lớp 3-4 SSAT Elementary Level Test
Lớp 5-7 SSAT Middle Level Test
Lớp 8-11 SSAT Upper Level Test

Cấu trúc bài thi SSAT

Bài thi kéo dài 2 tiếng 35 phút cho cấp độ Middle và Upper Level Test, và 2 lần nghỉ giải lao ngắn. Mỗi bài thi chuẩn hoá SSAT bao gồm 155 phút kiểm tra bao gồm một loạt câu hỏi trắc nghiệm, được chia thành 3 phần có chấm điểm và 1 phần viết luận văn (không chấm điểm).

Phần Số câu hỏi Dạng câu hỏi Độ dài
Toán 25 câu (2 phần) Đại số, hình học và các khái niệm 30 phút
Từ vựng 30 câu về từ đồng nghĩa và 30 câu về mối tương quan giữa các từ. Từ vựng, lý luận ngôn ngữ, khả năng liên kết ý tưởng. 30 phút
Đọc hiểu 40 câu dựa trên 7 đoạn văn Đọc hiểu 40 phút
Luận văn 1 bài (không chấm điểm) Yêu cầu trả lời (hỗ trợ hoặc phản đối) về 1 chủ đề, sử dụng ví dụ cụ thể như kinh nghiệm các nhân, các sự kiện hiện tại, lịch sử hay văn học 25 phút
Trong khi cấu trúc của 2 bài thi Middle và Upper Level Test giống nhau, các dạng câu hỏi được dùng cho cấp độ Upper Level Test có mức độ khó hơn các cấp độ khác.

Bài thi thường được bắt đầu vào lúc 9:00 sáng và thường kết thúc vào khoảng 12:00 và 12:30 chiều.

Thông tin chi tiết về đăng ký thi
Phí dự thi năm 2012-13 là $116 ($40 phí nộp muộn, $35 phí thay đổi). Học sinh quốc tế phải nộp $225 (ngoài Mỹ, Canada, Am. Samoa, Guam, Puerto Rico, Saipan, USVI).

Bài thi SSAT được tổ chức nhiều lần trong 1 năm. Học sinh có thể dự thi bao nhiêu lần tuỳ thích và có thể lên tới 8 lần mỗi năm.

Các gia đình thường được khuyến khích đăng ký trực tuyến tại www.ssat.org. Các gia đình cũng có thể đăng ký bằng fax hoặc email và phải trả 1 phần phí bổ sung.

Chấm điểm
Mỗi câu hỏi đều có thang điểm như nhau. Mỗi câu trả lời đúng sẽ ghi được 1 điểm. Mỗi câu trả lời sai sẽ bị trừ 0,25 điểm. Thí sinh sẽ không bị trừ điểm nếu bỏ trống một câu hỏi nào đó.

Bài thi SSAT cung cấp cả điểm bằng số lẫn điểm phần trăm cho mỗi phần thi. Điểm phần trăm so sánh điểm của một học sinh với các học sinh khác trong cùng độ tuổi và giới tính đã thi trong vòng 3 năm trở lại.

Thang điểm
Thang điểm dành cho từng phần (từ vựng, toán, đọc hiểu và điểm tổng):

 • Lớp 5-7 (Lower Level): 440-710 (V/Q/R), 1320-2130 (tổng)
 • Lớp 8-11 (Upper Level): 500-800 (V/Q/R), 1500-2400 (tổng)

Điểm phần trăm cho từng phần của bài thi SSAT (1-99%)
Bảng xếp hạng điểm phần trăm của bài thi SSAT so sánh điểm của một học sinh với các học sinh khác trong cùng độ tuổi và giới tính đã thi trong vòng 3 năm trở lại. Ví dụ, nếu điểm toán của bài SSAT nằm trong khoảng 75%, điểm toán của bạn sẽ bằng hoặc tốt hơn điểm của 75% học sinh (cùng giới tính và độ tuổi) đã tham dự bài thi trong vòng 3 năm trở lại.

Bảng xếp hạng phần trăm dự kiến trên toàn quốc (lớp 5-lớp 9)
Ở cấp quốc gia (1-99%), điểm so sánh hiệu suất làm bài của bạn với số lượng sinh viên trên toàn quốc, không chỉ có những sinh viên đã tham gia SSAT.

Dự đoán điểm SSAT cho học sinh lớp 12 (dành cho lớp 7-10)
Lưu ý: trong khi phần luận văn không chấm điểm, 1 bản sao của bài luận sẽ được đính kèm với báo cáo điểm SSAT được gửi tới trường hoặc cán bộ tư vấn.


Những tài liệu SSAT hiện có bán tại Shopngoaingu.com:

Cracking the SSAT / ISEE 2018 Princeton Review

(Báo giá: 180.000 đ)

Master the SSAT & ISEE – Peterson’s

(Báo giá: 200.000 đ)

900 Practice Questions for the Upper Level SSAT & ISEE

(Báo giá: 140.000 đ)

Liên hệ: Shopngoaingu: Hotline / Zalo: 0988.674.911 để mua sách

Cracking the SSAT / ISEE 2018 Princeton Review

Cracking the SSAT / ISEE 2018 Princeton Review

WORK SMARTER, NOT HARDER, WITH THE PRINCETON REVIEW. Get all the prep you need to ace the SSAT & ISEE with 6 full-length practice tests, thorough content reviews, and tons of extra drills in the book.

Techniques That Actually Work.
• Time-saving tips to help you effectively tackle the exam
• Problem-solving tactics demonstrated on the trickiest test questions
• Point-earning strategies for multiple-choice questions
 
Everything You Need to Know to Help Achieve a High Score.
• Complete coverage of the Math, Verbal, and Reading sections for both tests
• A thorough review of fundamental math skills and frequently appearing SSAT and ISEE vocabulary words
• A detailed syllabus online that you can download and print for easy reference and notes

Practice Your Way to Excellence.
• 5 full-length, in-book practice tests (2 for SSAT, 3 for ISEE) with detailed scoring instructions
• 1 full-length, downloadable SSAT Elementary Level exam online
• Practice questions and drills for every level, subject, and question type to keep track of your progress — now restored to the printed edition


Báo giá: Bản in 180.000 đ / PDF: 70.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

McGraw-Hill Education SAT 2018

McGraw-Hill Education SAT 2018

Dramatically raise your SAT score with this go-to-study guided filled with test-taking tips, practice tests and more!

Includes 4 full-length practice exams

We’ve put all our proven expertise into McGraw-Hill Education SAT to make sure you’re ready for this difficult exam. With this book, you’ll get essential skill-building techniques and strategies developed by professional SAT instructors who have helped thousands of students just like you to succeed on this important test. You’ll get 4 full-length practice tests, hundreds of practice problems, time-saving techniques for each question type, and all the essential facts about the current exam. With McGraw-Hill Education SAT, we’ll guide you step-by-step through your preparation program – and give you the tools you need to succeed!

Features Include:

 • 4 full-length practice SATs in the book, including a Diagnostic test
 • Comprehensive overview of the current test format, including information on scoring
 • Realistic practice questions with thorough answer explanations that reflect Evidence-Based Reading and Writing, heart of Algebra, and all other questions types you’ll see on test day
 • Specific tips for mastering the Reading Comprehension section you won’t find anywhere else
 • Hundreds of Math practice questions like the ones on the SAT, covering both grid-ins and multiple choice answers
 • Extensive challenge problems throughout the book that reflect the SAT’s most difficult concepts
 • A FREE customizable test planner app to help you organize your study schedule

Báo giá: Sách in: 220.000 đ / PDF: 100.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

 

The Princeton Review cracking the sat premium 2018 edition

The Princeton Review cracking the sat premium 2018 edition

THE ALL-IN-ONE SOLUTION FOR YOUR HIGHEST POSSIBLE SCORE—including 7 full-length practice tests for realistic prep, content reviews for all test sections, and techniques for scoring success.

Everything You Need to Know to Help Achieve a High Score.
· Comprehensive subject review for every section of the exam
· Valuable practice with complex reading comprehension passages and higher-level math problems
· Hands-on experience with all question types, including multi-step problems, passage-based grammar questions, and more

Techniques That Actually Work.
· Powerful tactics to help you avoid traps and beat the SAT
· Pacing tips to help you maximize your time
· Detailed examples of how to employ each strategy to your advantage

Practice Your Way to Excellence.
· 7 full-length practice tests (4 in the book, 3 online) with detailed answer explanations
· Drills for each test section—Reading, Writing and Language, and Math
· In-depth online score reports for all practice tests to help analyze your performance and track your progress

Online Access to Our Exclusive Premium Portal:
· Videos to teach you SAT test-taking strategies and commonly-tested topics
· Access to college and university rankings, college admissions advice, and financial aid tips
· Multi-week study guides
· Special “SAT Insider” section packed with helpful info on picking your perfect school and writing essays that stand out

Báo giá: ebook 50.000  đ/ sách in: 150.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Barron’s 1100 Words You Need to Know – 6th Edition

Barron’s 1100 Words You Need to Know – 6th Edition

A Barron’s best-seller for more than four decades, the brand-new sixth edition of 1100 Words You Need to Know has been expanded and updated with more―

 • Word lists and definitions
 • Analogy exercises
 • Words-in-context exercises
  All new words for students to learn are placed in the context of sentences that have been selected from well-known novels, plays, poems, newspaper editorials, and TV broadcasts. For optimal ease and enjoyment in learning, the authors recommend 15-minute sessions with this book. Over the years, thousands of students preparing for the SAT and ACT have relied on previous editions of 1100 Words You Need to Know as an ideal way to strengthen their word power. A new feature in the sixth edition is The Lighter Touch 100, a collection of 100 funny one-liners which use words from the book that you need to know.

Báo giá: Ebook: 30.000 đ

Sách in: 110.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

 

McGraw-Hill Education SAT 2018 Total Test Preparation for your best score

McGraw-Hill Education SAT 2018 Total Test Preparation for your best score

Dramatically raise your SAT score with this go-to-study guided filled with test-taking tips, practice tests and more!

Includes 4 full-length practice exams

We’ve put all our proven expertise into McGraw-Hill Education SAT to make sure you’re ready for this difficult exam. With this book, you’ll get essential skill-building techniques and strategies developed by professional SAT instructors who have helped thousands of students just like you to succeed on this important test. You’ll get 4 full-length practice tests, hundreds of practice problems, time-saving techniques for each question type, and all the essential facts about the current exam. With McGraw-Hill Education SAT, we’ll guide you step-by-step through your preparation program – and give you the tools you need to succeed!

Features Include:

 • 4 full-length practice SATs in the book, including a Diagnostic test
 • Comprehensive overview of the current test format, including information on scoring
 • Realistic practice questions with thorough answer explanations that reflect Evidence-Based Reading and Writing, heart of Algebra, and all other questions types you’ll see on test day
 • Specific tips for mastering the Reading Comprehension section you won’t find anywhere else
 • Hundreds of Math practice questions like the ones on the SAT, covering both grid-ins and multiple choice answers
 • Extensive challenge problems throughout the book that reflect the SAT’s most difficult concepts
 • A FREE customizable test planner app to help you organize your study schedule

Báo giá: Sách 180.000 VNĐ

Bản PDF: 80.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Dictations for Discussion ( A listening / Speaking Text) Judy DeFilippo Catherine Sadow

Dictation for Discussion ( A listening / Speaking Text) Judy DeFilippo –  Catherine Sadow

Sách học tiếng Anh nâng cao, tăng cường năng lực tiếng anh trong nghe và nói, từ vựng.

Sách dày 200 trang, Báo giá: 65.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Master the SSAT & ISEE – Peterson’s

1 Comment

Tài liệu luyện thi SSAT và ISEE:  Master the SSAT & ISEE – Peterson’s

Content:

Contents
Before You Begin
How to Use This Book
What to Study
Special Study Features
An Important Note for Eighth- and Ninth-Graders
Parents’ Guide to Private Secondary School
You’re Well on Your Way to Success
Give Us Your Feedback
Top 10 Strategies to Raise Your Score
PART I: HIGH SCHOOL ENTRANCE EXAM BASICS
1 All About the Tests
What Are the High School Entrance Exams?
How Do I Find Out Which Exam I Must Take?
If I Have a Choice of Exams, How Do I Choose?
What Kinds of Questions Are Asked on High School Entrance
Exams?
How Are the Exams Structured?
What Do the Answer Sheets Look Like?
How Are the Exams Scored?
2 SSAT Questions
What Can You Expect on the Test?
How Does the SSAT Measure Verbal Ability?
How Does the SSAT Measure Quantitative Ability?
How Does the SSAT Measure Reading Ability?
What Is the Writing Sample?
5
3 ISEE Questions
What Can You Expect on the Test?
How Does the ISEE Measure Verbal Ability?
How Does the ISEE Measure Quantitative Ability?
How Does the ISEE Measure Reading Comprehension?
How Does the ISEE Measure Mathematics Achievement?
What Is the Essay Question?
PART II: DIAGNOSING STRENGTHS AND WEAKNESSES
4 Practice Test 1: Diagnostic Test
Section 1: Synonyms (SSAT and ISEE)
Section 2: Verbal Analogies (SSAT Only)
Section 3: Sentence Completions (ISEE Only)
Section 4: Reading Comprehension (SSAT and ISEE)
Section 5: Quantitative Ability (SSAT and ISEE)
Section 6: Quantitative Comparisons (ISEE Only)
Answers and Explanations
Evaluating Your Score and Planning Your Study Time
PART III: VOCABULARY REVIEW
5 Word Arithmetic (SSAT and ISEE)
Why Do They Test My Vocabulary?
How Are Words Built?
How Do Word Parts Work?
List of Common Word Parts
Word List
Exercises: Word Arithmetic
Answers and Explanations
PART IV: VERBAL ABILITY REVIEW
6 Synonyms (SSAT and ISEE)
What Do Synonym Questions Look Like?
6
How Do You Answer Synonym Questions?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Synonyms
Answers and Explanations
7 Verbal Analogies (SSAT Only)
What Makes a Verbal Analogy?
What Do Verbal Analogy Questions Look Like?
How Do You Solve Verbal Analogies?
What Do Smart Test-Takers Know?
Answers and Explanations
Exercises: Mixed Relationships
Answers and Explanations
8 Sentence Completions (ISEE Only)
What Makes a Sentence Completion?
How Do You Answer Sentence Completion Questions?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Sentence Completions
Answers and Explanations
PART V: READING REVIEW
9 Reading Comprehension (SSAT and ISEE)
Why Is My Reading Ability Being Tested?
What Kinds of Questions Will Be Asked?
How Do You Answer Reading Comprehension Questions?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Main Idea
7
Answers and Explanations
Exercises: Details
Answers and Explanations
Exercises: Vocabulary
Answers and Explanations
Exercises: Inference
Answers and Explanations
PART VI: MATHEMATICS REVIEW
10 Mathematics (SSAT and ISEE)
What Mathematics Must I Know?
How Do I Estimate the Answer?
When Must I Calculate?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Mathematics
Answers and Explanations
11 Quantitative Ability (SSAT and ISEE)
What Makes Multiple-Choice Math Easier?
How Do You Solve Multiple-Choice Quantitative Ability
Questions?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
Answers and Explanations
Exercises: Quantitative Ability
Answers and Explanations
12 Quantitative Comparisons (ISEE Only)
What Are These Strange-Looking Questions?
How Do You Solve Quantitative Comparisons?
What Do Smart Test-Takers Know?
Test Yourself Quizzes
8
Answers and Explanations
Exercises: Quantitative Comparisons
Answers and Explanations
PART VII: WRITING SAMPLE REVIEW
13 Writing Mechanics (SSAT and ISEE)
What Are Writing Mechanics?
What Are the Rules of Spelling?
Spelling Demons
What Are the Rules of Punctuation?
What Are the Rules for Capitalization?
What Are the Rules of Grammar?
What Is Correct English Usage?
How Can I Improve My Writing?
Exercises: Spelling
Answers and Explanations
Exercises: Principles of Grammar
Answers and Explanations
14 The Essay (SSAT and ISEE)
What Is the Purpose of the Essay?
How Do You Write an Essay Under Time Pressure?
What Do Smart Test-Takers Know?
Exercises: Essay Writing 1
Exercises: Essay Writing 2
Sample Responses 1
Sample Responses 2
PART VIII: FOUR PRACTICE TESTS
Practice Test 2: SSAT (Upper Level)
Part I: Writing Sample
Part II: Multiple Choice
9
Answers and Explanations
Score Yourself
Practice Test 3: SSAT (Upper Level)
Part I: Writing Sample
Part II: Multiple Choice
Answers and Explanations
Score Yourself
Practice Test 4: ISEE (Upper Level)
Section 1: Verbal Reasoning
Section 2: Quantitative Reasoning
Section 3: Reading Comprehension
Section 4: Mathematics Achievement
Section 5: Essay
Answers and Explanations
Score Yourself
Practice Test 5: ISEE (Upper Level)
Section 1: Verbal Reasoning
Section 2: Quantitative Reasoning
Section 3: Reading Comprehension
Section 4: Mathematics Achievement
Section 5: Essay
Answers and Explanations
Score Yourself
APPENDIXES
Appendix A: List of Synonyms
Appendix B: Parents’ Guide to Private Schools
Why Choose an Independent School?
Another Option: Independent Day Schools
Why Boarding School: Reasons I Chose This Path and Why
10
You Might, Too
Why a Therapeutic or Special Needs School?
Finding the Perfect Match
Plan a Successful School Search
Understanding the Admission Application Form
About Admission Tests and the SSAT
Paying for a Private Education
Appendix C: Private Schools At-a-Glance

Báo giá:

Peterson’s, “Master the SSAT & ISEE” (2014) ( bản cứng + bản mềm ) : Bản in: 200.000 VNđ – Bản mềm: 70.000 vnđ ( Sách dày 1000 trang )

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com