Category: TESOL

How to use games in language teaching by Shelagh Rixon | ELTS

How to use games in language teaching by Shelagh Rixon | ELTS

 • looks at the value and the ways of using games to help students learn languages
 • over thirty games described
 • practical advice on sources and on designing and making games

Báo giá: 80.000 đ / ebook: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

NXB Trẻ

Trước đây, người học tiếng Anh tuân theo các quy ước nghiêm nhặt của Văn phạm quy tắc (Prescriptive Grammar). Trong đó, sách ngữ pháp chú trọng đến phép biến đổi từ loại (accidence) và cú pháp (syntax), đồng thời quan tâm đến việc mô tả các loại từ và sự phát triển của ngôn ngữ. Loại văn phạm cổ điển này chỉ giúp học sinh biết về ngôn ngữ chứ không hữu dụng trong việc giúp họ học cách dùng ngôn ngữ. Ngày nay, việc dạy và học Anh ngữ đã chuyển sang một bước ngoặt mới, đó là học tập Văn phạm miêu tả (Descriptive Grammar). Một trong những ưu điểm của loại hình này là nó đòi hỏi học sinh tìm hiểu sâu hơn đến cách kiến trúc một câu. Họ cần làm quen với các mẫu câu tiếng Anh. Bởi lẽ, việc thành thạo vị trí của các từ, nhóm từ, mệnh đề trong câu góp phần quan trọng trong sự hình thành kĩ năng Viết, Đọc, thậm chí Nghe, Nói tốt.

Báo giá: 120.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes provides an accessible, authoritative and comprehensive introduction to English for Academic Purposes (EAP), covering the main theories, concepts, contexts and applications of this fast growing area of applied linguistics. Forty-four chapters are organised into eight sections covering:

  • Conceptions of EAP
  • Contexts for EAP
  • EAP and language skills
  • Research perspectives
  • Pedagogic genres
  • Research genres
  • Pedagogic contexts
  • Managing learning

Authored by specialists from around the world, each chapter focuses on a different area of EAP and provides a state-of-the-art review of the key ideas and concepts. Illustrative case studies are included wherever possible, setting out in an accessible way the pitfalls, challenges and opportunities of research or practice in that area. Suggestions for further reading are included with each chapter.

The Routledge Handbook of English for Academic Purposes is an essential reference for advanced undergraduate and postgraduate students of EAP within English, Applied Linguistics and TESOL.

Báo giá: 120.000 đ

Liên hệ: Shopngoaingu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com