Category: Sách cũ

Sách thanh lý tháng 6-2020

Academic Writing practice for ielts by Sam McCarter, dich Nguyen Thanh Yen : 50.000đ

Cambridge English first Four practice tests, FCE, Collins Cobuild : 100.000 đ (đã gồm đĩa Cd)

Kỹ thuật viết câu Tiếng Anh, Writing Clearly, an Editing Guide, Le Huy Lam, Janet Lane, Ellen Lange : 120.000 đ

oxford practical english usage by Michael swan : Sách gốc xịn: 120.000 đ

Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt – Pháp, Nguyễn Lân : 60.000 đ

Where there is no doctor a village health care handbook by David Werner : 80.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Key Words for Cambridge English First (Vocabulary for Cambridge English First (FCE) and First for Schools, Collins Cobuild

Key Words for Cambridge English First (Vocabulary for Cambridge English First (FCE) and First for Schools, Collins Cobuild

Sách gốc: thanh lý: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/zalo: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

cách dùng từ đồng nghĩa Tiếng Anh, English synonyms and how to use them 291p

cách dùng từ đồng nghĩa Tiếng Anh, English synonyms and how to use them 291p

Báo giá: Bản PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách photo: 80.000 VNĐ
Liên hệ: hotline/zalo : 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

An Outline English Literature G C Thornley and Gwyneth Roberts Longman

An Outline English Literature G C Thornley and Gwyneth Roberts Longman

Báo giá: Sách in: 120.000 đ | Ebook: 100.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

Translation: Theory and practice | Dịch Thuật: Lí luận và thực tiễn (A textbook for senior students of english)

 

Translation Theory and practice Dịch Thuật Lí luận và thực tiễn (A textbook for senior students of english)

Báo giá: 60.000 đ | Ebook PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

Understanding and using English grammar workbook by Betty Schrampfer Azar, Donald A. Azar

Understanding and using English grammar workbook by Betty Schrampfer Azar, Donald A. Azar

Báo giá: 60.000 VNĐ | Bản Ebook PDF: 50.000 VNĐ

Liên hệ: HOTLINE/ ZALO : 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com