Category: Sách, giáo trình

Tuyển tập sách cho kỳ thi IELTS

No Comments

writing for ielts

listening for ielts

reading for ielts

speaking for ielts

Collins for IELTS

Collins Vocabulary for IELTS

Audio CD – 39 M

Collins Reading for IELTS

Collins Writing for IELTS

Collins Speaking for IELTS

Audio CD – 136 M

Collins Listening for IELTS

Audio CD – 128 M

IELTS Resource Pack

Edition: 2007…
Pages: 144
Size; Book: 5 M/ Audio CD: 13 M

Tips for IELTS
A Must-Have for All IELTS Candidates

Edition: 2006…
Pages: 64
Size: 9 M

IELTS The Vocabulary files C2

Pages: 63+5
Size: 64+0.1 M

Student’s Book
Answer Key

IELTS Practice Tests Plus 2

Edition: 2005
Pages: 208
Size;
Book:
Audio CDs

Insight Into IELTS

Edition: 2002
Pages: 192
Size;
Book: 17 M
Audio CDs; 11+ 10 M

Check Your English Vocabulary for IELTS

Edition: 2012
Pages: 124
Size: 4 M

IELTS Express Intermediate Course Book

Edition: 2006
Pages: 128

Book: 29 M
Audio CDs: 40 + 82 M

101Helpful Hints for IELTS

Edition: 2000
Pages: 169
Book: 1 M
Audio CD: 20 M

IELTS Advantage Writing Skills

Pages: 129
Size: 74 M

IELTS Preparation and Practice Reading and Writing Academic Module

Edition: 2004
Pages: 171
Size: 31 M

Các sách khác:

Essential Listening 4 IELTS

Ielts foundation

Focus on IELTS Foundation-Teacher Book

Ielts Trainer

Advanced reading Power – teacher guide

Vocabulary for IELTS [Cambridge]

IELTS Advantage – Writing Skills (ORG)

Báo giá: LINK

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Bộ giáo trình từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh

No Comments

1.ENGLISH COLLOCATION IN USE (cambridge) : Bản photo 50.000 VNĐ

Một kiến thức tốt về collocations (kết hợp từ điển) là điều cần thiết cho người học để sử dụng Tiếng Anh thông thạo và tự nhiên. Sử dụng collocations sẽ cải thiện phong cách của bạn viết và nói tiếng Anh, và kiến thức của collocations thường được thử nghiệm trong các kỳ thi Cambridge đặc biệt là IELTS. Học kết hợp từ đúng cũng sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh, tránh các lỗi người học thông thường đồng thời cũng đạt điểm cao hơn trong phần thi viết và phần thi nói. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách sẽ theo sát các bạn trong quá trình nâng cao Collocations của mình.

English collocations in Use

– 60 bài, mỗi bài dài 2 trang, được trình bày dễ sử dụng: các cụm từ linking words được trình bày và giải thích ở trang bên trái và trang bên phải là các bài tập thực hành.

– Trình bày và giải thích khoảng 1.500 cụm từ liên kết trong các ngữ cảnh cụ thể, sử dụng các bảng dữ liệu, biểu mẫu, các đoạn văn và đoạn hội thoại ngắn.

– Có đáp án và bảng chú dẫn đầy đủ giúp tra cứu dễ dàng

– Bao gồm các hướng dẫn phương pháp học và cách tránh các lỗi thông thường

– Trình bày các cụm từ liên kết thông dụng nhất và nên được sử dụng trong các bìa thi quốc tế

Nội dung:

Learning about collocations

Grammatical aspects of collocation

Topics: Travel and the environment

Topics: People and relationships

Topics: Leisure and lifestyle

Topics: Work and study

Topics: Society and Institutions

Basic voncepts

Chức năng:

Sự liên kết từ là sự kết hợp các từ thường đi cùng nhau. Sử dụng các cụm từ liên kết làm cho tiếng Anh của bạn nghe tự nhiên hơn. Kiến thức về cách liên kết từ thường được kiểm tra trong các kỳ thi, chẳng hạn như thi FCE, CAE, CPE và IELTS của trường Cambridge.

Kết bài: Quyển sách này thích hợp cho học viên trình độ trung cấp trở lên.


2.ENGLISH IDIOM IN USE
3.ENGLISH PHRASAL VERB IN USE
4.CẨM NANG CẤU TRÚC CÂU TIẾNG ANH
5.CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH- WORD FORMATION

Báo giá: LINK

Bộ sách dành cho giáo viên ngoại ngữ How to teach

No Comments

100261

How to teach english (Jeremy Harmer) Second Edition

How to teach english (New Edition – (Jeremy Harmer))

How to teach for exam (Sally Burgess & Katie Head)

How to teach Grammar (Scott Thornbury)

How to teach pronunciation (Gerald Kelly)

How to teach Writing (Jeremy Harmer)

How to teach Speaking (Scott Thornbury)

How to teach Vocabulary (Scott Thornbury)

Báo giá: LINK

Các tài liệu học và thi Toeic (Bao gồm sách, CD, DVD kèm theo)

1 Comment

1. Skills for the TOEIC Test Listening and Reading – Collins

Skills for the TOEIC Test Listening and Reading

2. Skills for the TOEIC Test Speaking and Writing – Collins

Skills for the TOEIC Test Speaking and Writing

3. Pass the Toeic Tests : 3 trình độ Introductory; Intermediate; Advanced.

PASS-THE-TOEIC-TEST-Advanced-Course-Miles-Craven-Kem-CD- PASS-THE-TOEIC-TEST-Intermediate-Course-Miles-Craven-Kem-CD- Pass-the-TOEIC-test-Introductory-Course-Miles-Craven

4. Big Step Toeic 1, 2, 3

toeic big step

big step 3 Big-Step-Toeic-2

5. Longman preparation series for the Toeic Test: Introductory, Intermediate, Advanced.

Longman preparation series: More practice tests!

longman toeic preparation

6. Tactics for Toeic

Tactics for Toeic

7. Oxford Preparation Course for the TOEIC Test

Oxford Preparation Course for the TOEIC

8. Very easy Toeic

Very easy Toeic

9. BARRON’S – How to Prepare for the TOEIC Test

BARRONs How to Prepare for the TOEIC Test

10. Toeic Analyst, Toeic Target, Developing Skills, Starter Toeic

Toeic Analyst, Toeic Target, Developing Skills, Starter Toeic

11. Barron’s 600 essential words for the toeic test

Barron's 600 essential words for the toeic test

12. Toeic Mastery practice test (Toeic smart)

Phần mềm luyện tập và thi thử Toeic

toeic mastery

13. Golden Toeic

Tuyển tập các dạng file nghe theo chủ đề Toeic

14. 30 Days to the TOEIC Test

30 Days to the TOEIC Test

15. Check Your English Vocabulary For TOEIC (Romty)

Check Your English Vocabulary For TOEIC

16. Longman New Real TOEIC–Actual Tests For Listening Comprehension

Longman New Real TOEIC–Actual Tests For Listening Comprehension

17. Long man New Real TOEIC-Full Actual Test

Longman New Real TOEIC–Actual Tests For Listening Comprehension

18. New TOEIC complete Test – Đột phá toàn diện

New TOEIC complete Test

19. JIM’s TOEIC 1000 listening comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

JIM’s TOEIC 1000 listening comprehension

20. JIM’s TOEIC 1000 reading comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

JIM’s TOEIC 1000 reading comprehension

21. Getting it right on the new toeic – Giải thích và phân tích đề thi Toeic

Getting it right on the new toeic

22. Tactics toeic speaking writing

Tactics toeic speaking writing

23. Toeic economy

Toeic economy

24. Business Idioms From Silicon Valley

Business Idioms From Silicon Valey

25. Campus Toeic

Campus Toeic

26. Rainbow Toeic tests

Rainbow Toeic tests

27. Toeic Training 730, 860

Toeic Training 730, 860

28. Tomato Toeic

tomato toeic

29. Hacker Toeic: Start Listening, Start Reading, Hacker toeic listening, Hacker toeic reading

Hacker Toeic

30. Toeic speaking – Lee Se-yeong : New toeic edition

Toeic speaking - Lee Se-yeong

31. Toeic writing – Hwang Su-yeon : New toeic edition

Toeic writing - Hwang Su-yeon

32. English for Office and Business Conversations : Tiếng anh văn phòng, và giao tiếp thương mại

English for Office and Business Conversations

33. Cambridge Grammar and Vocabulary for the Toeic Test – with answer : Jolene Gear and Rbert Gear

Cambridge Grammar and Vocabulary for the Toeic Test

34. Mozilge Actual Tests

Mozilge Actual Tests

35. 800 official Toeic tests (Videos)

toeic videos

36. Oxford practice tests for the Toeic test

Oxford practice tests for the Toeic test

37. Kaplan Inside the Toeic Test

Kaplan Inside the Toeic Test

38. Cracking the toeic test

Cracking the toeic test

39. Official guide to the Toeic test

Official guide to the Toeic test

40. Complete guide to the Toeic test

Complete guide to the Toeic test

41. Building skills for the toeic test

Building skills for the toeic test

42. Toeic-SSDG

Toeic-SSDG

43. Tomato Toeic speaking

Tomato Toeic speaking

44. TNT Toeic

tnt toeic volume 1

45. Master the Toeic strategy

Master the Toeic strategy

46. Collin Cobuild: Keywords for the toeic test

Collin Cobuilds Keywords for the toeic test

47. English grammar for toeic with answers – Columbia press

English grammar for toeic with answers - Columbia press

48. Toeic Academy

Toeic Academy

49. Toeic 4n4

Toeic 4n4

50. Toeic Vocabulary Builder

Toeic Vocabulary Builder

51. Toeic Learn your way

52. Toeic Grammar Guide

Toeic Grammar Guide

53. Simly Toeic

Simly Toeic

54. Gorilla Toeic Actual Tests

Gorilla Toeic Actual Tests 1Gorilla Toeic Actual Tests 2

55. Simply TOEIC Reading ; Simply TOEIC Listening ; Simply TOEIC Grammar & Vocabulary : Score 400 – 650

TOEIC-Gram-Vocab-cover-Simply-A4 TOEIC-Listening-cover-Simply-A4 TOEIC-Reading-cover-Simply-A4

Và một số tài liệu Toeic nữa – liên tục cập nhật!!!

Báo giá: LINK

Making Out In Japanese

No Comments


Making Out In Japanese

The books in the Making Out series are fun and accessible guides to languages as they’re spoken on the street. These classic phrase books have been updated and expanded for use in informal situations such as bars, parties, or anywhere else one needs to know slang to survive! The books also now feature phrases written in their native script as well as in English, so the book can be shown to the person you are trying to communicate with. With transcriptions revised for easier pronunciation, these helpful books will have you making out in no time!

More Making Out in Japanese has been thoroughly updated and expanded to be even more helpful as a guide to modern colloquial Japanese for use in everyday informal interactions-giving access to the sort of catchy expressions that aren’t covered in traditional language materials. As well as the romanized forms, each expression is now given in authentic Japanese script (kanji kana with furigana pronunciation clues), so that in the case of difficulties the book can be shown to person the user is trying to communicate with.

Pages: 128

Báo giá: LINK