Category: sách hiếm

(DK) Essential Manager’s Manual by Robert Heller & Tim Hindle

(DK) Essential Manager’s Manual by Robert Heller & Tim Hindle

Cuốn sách dành cho các nhà quản lý trong các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ và cũng dành cho những ai đang điều hành kinh doanh của chính mình. Nó cung cấp cho người đọc các kỹ năng cần thiết, những kiến thức và cách thức tổ chức hoạt động quản lý dựa trên kinh nghiệm và công việc của các công ty lớn nhỏ trên toàn thế giới được biên soạn một cách công phu và chi tiết.

In today’s business arena, the ability to manage successfully is a prerequisite to any career path. The Essential Manager’s Manual takes the mystery out of the art of management, offering clear, concise and realistic step-by-step advice that even the first-time manager can follow with success. The book is peppered with more than 1200 power tips in a compartmentalized approach to management that will benefit even the most seasoned veteran with its comprehensive content and accessible point-of-view. An understanding of what makes people perform and how to solve problems that affect performance in the workplace is key to exceptional management technique. All readers will benefit from this book’s priceless advice on subjects as diverse as greeting overseas business contacts, setting an agenda for a meeting, taking minutes, reorganizing the layout of an office, and holding a brainstorming session. Fully recognizing that “cookie cutter” solutions simply don’t work in today’s complex professional world, Heller and Hindle offer options for each topic, allowing the reader to explore them through flowcharts and diagrams. In addition, self-evaluation forms help each individual reader assess their innate ability in each area, in order to focus their energies as they utilize the book. Well-chosen photographs illustrate situations and bring advice to life by demonstrating the personality types and situations described and ensuring that each lesson “clicks” for the reader, guaranteeing results after just one brisk reading.

Số trang: hớn  800 trang

Bản gốc.

Báo giá: 400.0000 đ  

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Pure physics (topical)

This book contains actual GCE O Level Physics examination papers, from 2002 to 2015, Paper 1 and Paper 2 with full worked solutions. The questions, are arranged in topical form so that the students can revise and practice methodically. Questions from past examinations have always proved to be the best practice for students. Students are able to apply what they have learnt. This book is also a very useful study guide for students as they can practice the questions, and then check their answers . This book is highly recommended for the students who are preparing for the GCE O Level Physics examination.

Báo giá: 80.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

The complete collection of Business Letters Memos and E-mail : Sách song ngữ Anh – Nhật

Học Viết email bằng cả tiếng Anh và Tiếng Nhật.

The complete collection of Business Letters Memos and E-mail : Sách song ngữ Anh – Nhật

Kỹ năng Viết Tiếng Anh và tiếng Nhật trong môi trường công việc và quốc tế

Báo giá: 80.000

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

NXB Trẻ

Trước đây, người học tiếng Anh tuân theo các quy ước nghiêm nhặt của Văn phạm quy tắc (Prescriptive Grammar). Trong đó, sách ngữ pháp chú trọng đến phép biến đổi từ loại (accidence) và cú pháp (syntax), đồng thời quan tâm đến việc mô tả các loại từ và sự phát triển của ngôn ngữ. Loại văn phạm cổ điển này chỉ giúp học sinh biết về ngôn ngữ chứ không hữu dụng trong việc giúp họ học cách dùng ngôn ngữ. Ngày nay, việc dạy và học Anh ngữ đã chuyển sang một bước ngoặt mới, đó là học tập Văn phạm miêu tả (Descriptive Grammar). Một trong những ưu điểm của loại hình này là nó đòi hỏi học sinh tìm hiểu sâu hơn đến cách kiến trúc một câu. Họ cần làm quen với các mẫu câu tiếng Anh. Bởi lẽ, việc thành thạo vị trí của các từ, nhóm từ, mệnh đề trong câu góp phần quan trọng trong sự hình thành kĩ năng Viết, Đọc, thậm chí Nghe, Nói tốt.

Báo giá: 120.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Học tiếng Mỹ theo phương pháp hay nhứt – cuốn 2

Học tiếng Mỹ theo phương pháp hay nhứt – cuốn 2

Learn American English through an excellent method

Sách tiếng Anh Sài Gòn:

  • Luyện kỹ các kiểu câu thông dụng
  • Văn phạm trực tiếp, có bài tập và bài sửa
  • Có phiên âm cách đọc các chữ khó
  • Học một câu nói ngay được cả chục câu
  • Học thử sẽ thấy phương pháp này hay chưa từng thấy, mau nhứt, căn bản nhứt

Báo giá: 60.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Truyện đọc tiếng Anh cho học sinh P2

Meg Cabot – Avalon High
Meg Cabot – The Princess Diearies also a major movie
Meg Cabot – The Mediator – Love you to Death
Meg Cabot – Teen Idol
Meg Cabot – Boy Meets Girl
Meg Cabot – Every Boys Got One
Bridget Jones’s Diary by Helen Fielding
Buddhadasa Bhikkhu – Handbook for Mankind
Daisy and the trouble with sport day – Kes Grey
Hating Alison Ashley by Robin Klein
horrible histories – the rotten romans by terry deary
the Doll People
the Bro Code – how i met your mother
The Rescuers by magery sharp

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Mời các bạn và các em qua cửa hàng để xem trực tiếp các đầu sách truyện!

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hải Quan – Tổng cục Hải Quan

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hải Quan – Tổng cục Hải Quan ( trường Hải Quan Việt Nam)

Table of Content

Part 1. INTERNATIONAL INTEGRATION AND ROLES OF CUSTOMS ………………..3

Unit 1. Customs and International Integration………………………………………………………..3

Unit 2. Duties and Organization of Vietnam Customs …………………………………………..15

Unit 3. Customs Modernization and Reform ………………………………………………………..23

Part 2. INTERNATIONAL TRADE – RELATED DOCUMENTS ……………………………30

Unit 4. Transportation Bills ……………………………………………………………………………….30

Unit 5. Sales Contract ……………………………………………………………………………………….48

Unit 6. Commercial Invoice……………………………………………………………………………….59

Unit 7. International Payment Documents……………………………………………………………67

Unit 8. Certificate of Origin (C/O) ……………………………………………………………………..90

Unit 9. Other Certificates for the Shipment of Specific Goods ……………………………..101

Part 3. CLEARANCE AUDIT …………………………………………………………………………….113

Unit 10. Clearance of Cargo …………………………………………………………………………….113

Unit 11. Clearance of Passengers ……………………………………………………………………..122

Unit 12. Clearance of Means of Transport………………………………………………………….133

Unit 13. eManifest ………………………………………………………………………………………….150

Unit 14. Harmonized Tariff Classification …………………………………………………………159

Unit 15. Customs Valuation……………………………………………………………………………..166

Part 4. POST CLEARANCE AUDIT AND ANTI-SMUGGLING …………………………..175

Unit 16. Risk Management ………………………………………………………………………………175

Unit 17. Post Clearance Audit ………………………………………………………………………….181

Unit 18. Customs and Government Revenue Collection ………………………………………188

Unit 19. Anti-Smuggling …………………………………………………………………………………194

Unit 20. Intellectual Property Rights (IPRs)……………………………………………………….202

Revision and Examination ……………………………………………………………………………….208

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của một công chức Hải quan và trong tiến trình thực hiện cải cách phát triển và hiện đại hóa Hải quan, chúng ta tiếp cận với các tài liệu bằng tiếng Anh và các phương pháp quản lý hiện đại của ngành Hải quan. Việc nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành Hải quan là yếu tố quan trọng hàng đầu để chúng ta nhanh chóng hiểu cũng như diễn đạt các thông tin nghiệp vụ bằng tiếng Anh khi giao tiếp hay đọc các tài liệu chuyên ngành.

 

Với mục đích trao đổi với các đồng nghiệp về những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, mặc dù kiến thức còn hạn hẹp, thông qua cuốn sách này chúng tôi xin mạnh dạn trình bày một số hiểu biết của mình về các thuật ngữ tiếng Anh trong ngành Hải quan được tổng hợp qua các Bộ hồ sơ Hải quan của một số Chi cục Hải quan, và tài liệu do các chuyên gia/đồng nghiệp nước ngoài cung cấp. Cuốn sách đã được thiết kế với những bài học có nội dung tuần tự theo quy trình thủ tục Hải quan, cụ thể như sau:

 

–    Phần 1 là Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan trong Hội nhập quốc tế và Vai trò của ngành Hải quan;

 

–    Phần 2 Giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong các chứng từ liên quan đến thương mại quốc tế;

 

–    Phần 3 Giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong quy trình thủ tục Hải quan;

 

–    Phần 4 Giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong các lĩnh vực Quản lý rủi ro, Kiểm tra sau thông quan, Công tác quản lý nguồn thu của Nhà nước, Chống buôn lậu và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 


Báo giá: Bản in: 70.000 VNĐ / Bản PDF: 50.000 NVĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Living language Fluent English (Advanced ESL) Barbara Raifsnider

Living language Fluent English (Advanced ESL) Barbara Raifsnider

Fluent English: Perfect Natural Speech, Sharpen Your Grammar, Master Idioms, Speak Fluently

ESL (English as a Second Language) students who reach an intermediate level of English don’t need endless drills in grammar or tedious vocabulary lists; they need to learn how to make their English sound natural. Fluent English is the ideal course for developing native-like fluency in English. It focuses on the essentials—idiomatic expressions, phrasal verbs, practical vocabulary expansion, and grammar usage in context—and builds listening comprehension as well as pronunciation and intonation skills.

Students will find numerous opportunities to practice speaking, listening, writing, and reading English. They’ll also learn essential information about living and working in the United States. At $29.95, this affordable program—which comes complete with a 224-page textbook and three hours of recordings on three CDs—offers language learners the perfect opportunity to hone their language skills effectively and economically.

Báo giá: Sách 70.000 đ

Liên hệ: Shop Ngoai Ngu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

McGraw-Hill’s Conversational American English

McGraw-Hill’s Conversational American English

Learn more than 3,000 English expressions and speak and understand the language easily

As a new speaker of English, you may hear some expressions in your daily conversations that you do not understand–yet. McGraw-Hill’s Conversational American English will help you learn these expressions, so not only do you know what a person is saying to you, but that you can use the expression yourself! More than 3,000 expressions are organized by theme, so you can find what you are looking for quickly. And each topic is illustrated to further help you understand context.

The book features:

  • Common expressions are batched into 350 themes, ranging from general greetings and asking how someone is, to the more specific needs, like showing disbelief, asking someone’s intentions, and expressions for a forgotten word or name
  • A comprehensive thematic glossary provides an additional means for the learner to locate expressions by key words and concepts

Topics include: Basic Social Encounters, Greetings, Small Talk, Introductions, Ending a Conversation, Good-Byes, Agreeing, Disagreeing Conversational Encounters, Focusing Attention, Launching the Conversation, Making Friends, Complex Matters, Disputes, Discussion and Resolution, Polite Encounters, Prefaces, Communication Barriers

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: Shop Ngoai Ngu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com