Category: Sách học ngoại ngữ

More! 3 Workbook, Cambridge, Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gemgross, C. Holzmann, P. Lewis Jones

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

More! 3 Workbook, Cambridge, Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gemgross, C. Holzmann, P. Lewis Jones

Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Activate! B1, Student’s book, Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Pearson Longman

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Activate! B1, Student’s book, Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Pearson Longman

175 pages

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ | Sách in mầu: 180.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Activate! B1, Grammar and vocabulary, Hester Lott, Pearson Longman

[​IMG]

[​IMG]

Activate! B1, Grammar and vocabulary, Hester Lott, Pearson Longman

Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 đ | Bản sách in mầu: 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Trích giảng văn học Mỹ, Nguyễn Trung Tánh, Readings in american literature, book 1 + 2

Trích giảng văn học Mỹ, Nguyễn Trung Tánh, Readings in american literature, book 1 + 2

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 / 1 cuốn | Bản sách in: 80.000/ 1 cuốn (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

English literature, Nguyễn Chí Trung (Văn học Anh)

English literature, Nguyễn Chí Trung (Văn học Anh)

248 trang

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ  |Bản sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cách dùng thán từ, trợ từ, giới từ trong tiếng Hán hiện đại, Tô Cẩm Duy

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Cách dùng thán từ, trợ từ, giới từ trong tiếng Hán hiện đại, Tô Cẩm Duy

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách : 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Bài giảng văn bản Hán văn Trung Hoa, Hán Nôm Việt Nam, Hà Đăng Việt, Đinh Thanh Hiếu, Đặng Đức Siêu

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Bài giảng văn bản Hán văn Trung Hoa, Hán Nôm Việt Nam, Hà Đăng Việt, Đinh Thanh Hiếu, Đặng Đức Siêu

Báo giá: bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách: 100.000 đ ( chưa ship)

LIên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

30 practice tests for Vstep writing, Hanoi 2020 – 2021

30 practice tests for Vstep writing, Hanoi 2020 – 2021

Real writing tests with suggested answers from experts

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ (tặng kèm tài liệu hướng dẫn viết cho kỳ thi Vstep) | Bản sách in: 90.000 đ (chưa gồm ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com