Category: Sách giáo khoa

Trích giảng văn học Mỹ, Nguyễn Trung Tánh, Readings in american literature, book 1 + 2

Trích giảng văn học Mỹ, Nguyễn Trung Tánh, Readings in american literature, book 1 + 2

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 / 1 cuốn | Bản sách in: 80.000/ 1 cuốn (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

English for insurance, tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm

English for insurance, tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000đ  |Bản sách in: 100.000 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Straightforward, Intermediate student’s book, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan,

Straightforward, Intermediate student’s book, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan

Straightforward, Intermediate workbook with key, John Waterman, Macmillan

Báo giá: bản mềm PDF: SB: 50.000 đ  |Worbkook: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Solutions Intermediate Student’s book, Oxford, Tim Falla, Paul A Davies

Solutions Intermediate Student’s book, Oxford, Tim Falla, Paul A Davies

Báo giá: bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách mầu: 130.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Ngữ pháp tiếng Anh, A grammar of the English Language Hanoi University English Department

Ngữ pháp tiếng Anh, A grammar of the English Language Hanoi University English Department

Lê Huy Trường M.A, Đặng Đình Thiện, Trần Huy Phương

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ  |Sách photo: 80.000 (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

My world social studies, The Growth of Our Country, Pearson

My world social studies, The Growth of Our Country, Pearson

Bản mềm PDF mầu

Báo giá: Bản mềm PDF: 100.000 đ | Bản sách gốc: 220.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Family and friends 6 2nd edition, Teacher’s book, Julie Penn, Naomi Simmons, Barbara Mackay

Family and friends 6 2nd edition, Teacher’s book, Julie Penn, Naomi Simmons, Barbara Mackay

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Summit 2A, third edition, student book with workbook, Joan Saslow, Allen Ascher, Pearson, Gse / Top Notch

 

Summit 2A, third edition, student book with workbook, Joan Saslow, Allen Ascher, Pearson, Gse / Top Notch

Báo giá: Bản mềm PDF + Audio Mp3: 70.000 đ 

Sách in mầu: 220.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || email: tailieuso@gmail.com