Category: Tham khảo

Really learn 100 more phrasal verbs (Oxford University Press) – sách gốc

Really learn 100 more phrasal verbs (Oxford University Press) – sách gốc

Using a tried and tested format, this book teaches learners 100 essential phrasal verbs used in everyday English and provides opportunities to practise using them in a variety of exercises, giving a sound knowledge of this tricky area of English.

Báo giá: 100.000 đ bản sách gốc/ 40.000 đ bản PDF

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Reading Explorer 2, 3 from National Geographic, Cengage learning

Reading Explorer 2, 3 from National Geographic, Cengage learning

Authors : Nancy Douglas; David Bohlke

New to this Edition
NEW Reading Skill sections explicitly teach and practice one academic skill or strategy to enhance learners’ reading comprehension.

EXPANDED video sections featuring National Geographic video provide engaging opportunities for learners to synthesize information from multiple sources.

The UPDATED design blends text, charts, graphs and images, encouraging learners to develop visual literacy skills to improve comprehension.

The new edition of the best-selling six-level Reading Explorer series will bring the world to the classroom like never before through new and updated topics, video, and visuals from National Geographic. Reading Explorer teachers learners to think and read critically to encourage a generation of informed global citizens.

Báo giá: 60.000 đ/ 1 level

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Bộ sách Daily Warm Up Reading 10 books

Các cuốn trong bộ sách bao gồm:

1. Daily Warm-Ups Reading Grade 1
2. Daily Warm-Ups Reading Grade 2
3. Daily Warm-Ups Nonfiction Reading Grade 2
4. Daily Warm-Ups Reading Grade 3
5. Daily Warm-Ups Reading Grade 4
6. Daily Warm-Ups Reading Grade 5
7. G6 – Daily Warm-Ups – NonFiction Reading Grade 6
8. G6 – Daily Warm-Ups – Reading Grade 6
9. Daily Warm-Ups Reading Grade 7
10. Daily Warm-Ups Reading Grade 8

Bộ sách dành cho học sinh tự học đọc hoặc làm giáo trình cho giáo viên giảng dậy. Qua các bài đọc và các bài tập, học sinh sẽ được học từ thấp đến cao các chủ đề từ khoa học, lịch sử, xã hội, tự nhiên… để xây dựng vốn từ vựng và các cấu trúc câu, đồng thời tăng cường khả năng đọc hiểu Tiếng Anh.

Báo giá: Bản mềm: 200.000 đ – Bản cứng:

Mua trọn bộ: 500.000 đ

Mua lẻ: 60.000 đ/ 1 cuốn

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com

Bộ sách song ngữ Anh – Trung (Dành cho học tiếng Trung và Tiếng Anh)

Bộ sách song ngữ Anh – Trung (Dành cho học tiếng Trung và Tiếng Anh)

Sách gốc tiếng Trung Quốc, nhiều sách có  đĩa nghe MP3.

Chicken Soup for the Soul – Sweet Memories

Những bài diễn thuyết của Tổng Thống Obama

Những nhân vật lịch sử nổi tiếng

Chicken Soup for the Soul : The Best of the Years

Listen to the speeches in the first-class Universities….

Great books you should have read!

Sellected speeches of Barrack Obama

Best speeches  of presidents  Obama

Striking voice of the World:

Short Essays from Everyday Life

Chicken Soup for the Soul: Family members Cele brating Life

Greatest Sports Heroes of  all times

 

Selected Wisdom Stories

The most outstanding figures in the world

The world of  Fables

Chicken Soup for the Soul : spiking fragrance of four seasons

Chicken Soup for the Soul : As time goes by

Chicken Soup for the Soul  : precious time

Selected Wisecracks and Witticisms

Portraits of Celebrated Figures

Chicken Soup for the Soul : Dreams of the Flower

Chicken Soup for the Soul : Secrets  of a  happy life

Greatest modern heroes

Tham khảo các  trang song ngữ trong các cuốn sách:

Báo giá: Mỗi  sách shop có duy nhất 1 cuốn!

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Pure physics (topical)

This book contains actual GCE O Level Physics examination papers, from 2002 to 2015, Paper 1 and Paper 2 with full worked solutions. The questions, are arranged in topical form so that the students can revise and practice methodically. Questions from past examinations have always proved to be the best practice for students. Students are able to apply what they have learnt. This book is also a very useful study guide for students as they can practice the questions, and then check their answers . This book is highly recommended for the students who are preparing for the GCE O Level Physics examination.

Báo giá: 80.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

NXB Trẻ

Trước đây, người học tiếng Anh tuân theo các quy ước nghiêm nhặt của Văn phạm quy tắc (Prescriptive Grammar). Trong đó, sách ngữ pháp chú trọng đến phép biến đổi từ loại (accidence) và cú pháp (syntax), đồng thời quan tâm đến việc mô tả các loại từ và sự phát triển của ngôn ngữ. Loại văn phạm cổ điển này chỉ giúp học sinh biết về ngôn ngữ chứ không hữu dụng trong việc giúp họ học cách dùng ngôn ngữ. Ngày nay, việc dạy và học Anh ngữ đã chuyển sang một bước ngoặt mới, đó là học tập Văn phạm miêu tả (Descriptive Grammar). Một trong những ưu điểm của loại hình này là nó đòi hỏi học sinh tìm hiểu sâu hơn đến cách kiến trúc một câu. Họ cần làm quen với các mẫu câu tiếng Anh. Bởi lẽ, việc thành thạo vị trí của các từ, nhóm từ, mệnh đề trong câu góp phần quan trọng trong sự hình thành kĩ năng Viết, Đọc, thậm chí Nghe, Nói tốt.

Báo giá: 120.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Essential Reading 1 Student book Macmillan Chris Gough, Series editor Scott Miles

Essential Reading 1 Student book Macmillan Chris Gough, Series editor Scott Miles

  • 12 topic-based units with careful structural build-up, including speaking and discussion, writing and correction, and pronunciation activities

Báo giá: 60.000 đ ( sách gốc)

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com