Category: Teacher book | Sách giáo viên

How English Works A Grammar Practice book by Michael Swan, Catherine Walter

How English Works A Grammar Practice book by Michael Swan, Catherine Walter

How English Works A Grammar Practice book by Michael Swan, Catherine Walter
Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 VNĐ
Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com

My k1 jumbo book by Geetha Menon, Kayal Shekaran (English, Maths, Science)

My k1 jumbo book by Geetha Menon, Kayal Shekaran (English, Maths, Science)

Một số trang trong bản PDF:
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

my k1 jumbo book by Geetha Menon, Kayal Shekaran (English, Maths, Science)
300 trang

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách in: 90.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

My K2 Jumbo book by Geetha Menon, Kayal shekaran (English, Maths, Science)

Một số trang trong bản PDF:
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

My K2 Jumbo book by Geetha Menon, Kayal shekaran
304p

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách in: 90.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

My Nursery Jumbo Book by Geetha Menon, Baljit Kaur (English, Maths, Science)

My Nursery Jumbo Book by Geetha Menon, Baljit Kaur (English, Maths, Science)

Một số trang mẫu trong bản PDF:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

My Nursery Jumbo Book by Geetha Menon, Baljit Kaur (English, Maths, Science)

Báo giá: Bản PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách: 90.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Focus on Vocabulary 1 + 2 (Bridging Vocabulary) with keys, by Diane Schmitt, Norbert Schmitt, David Mann

 

 

Focus on Vocabulary 1 + 2 (Bridging Vocabulary) with keys, by Diane Schmitt, Norbert Schmitt, David Mann

Focus on Vocabulary 1: 270p

Focus on Vocabulary 2: 286p

Báo giá: Bản mềm: 40.000 VNĐ/1 Level – Sách in: 85.000 VNĐ/1 Level

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Achievers B1+ Teacher Guide by Terry Prosser, Richmond Publishing

Achievers B1+ Teacher Guide by Terry Prosser, Richmond Publishing

Báo giá: Ebook PDF: 40.000 VNĐ | Sách in: 90.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo : 0988-674-911 | Email: tailieuso@gmail.com

An Outline English Literature G C Thornley and Gwyneth Roberts Longman

An Outline English Literature G C Thornley and Gwyneth Roberts Longman

Báo giá: Sách in: 120.000 đ | Ebook: 100.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

Bridge to ielts pre-intermediate intermediate band 3.5 to 4 teacher’s book

Bridge to ielts pre-intermediate intermediate band 3.5 to 4 teacher’s book (PDF color)

Ngoài ra Shop còn có bộ Audio CD mp3 của Student Book bản đầy đủ file, không bị thiếu như các bản chia sẻ trên mạng!

Báo giá: Bản PDF: 120.000 VNĐ

Bản sách in: 150.000 VNĐ

Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com