GIÁO TRÌNH ÔN N3- SOUMATOME

No Comments

http://1.bp.blogspot.com/-o6kIIONCiVU/U3E1Vaw40oI/AAAAAAAAAOM/eVKPbk4lCEg/s1600/53137905.png

Bộ giáo trình bao gồm:
1. Choukai – Nghe ( Sách và 2 CD )
2. Dockai ( Sách )
3. Bunpou ( Sách )
4. Kotoba ( Sách )
5. Kanji ( Sách )

Báo giá: LINK

Related Post

Leave a Reply