Một số đề thi HSK

Nội dung:

 • hsklevel3_mock : 5 đề
 • H31006
 • H31007
 • H31008
 • H31327
 • H31328
 • h31329
 • h31330
 • h31332
 • hsk 3 (b1-b5)
 • hsk 3 (b6-b10)

File mềm: Dung lượng 400Mb ( PDF + Mp3 )

Báo giá: 50.000 vnđ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Related Post