Shopngoaingu: Shop bán sách ngoại ngữ cho trẻ em, học sinh, người đi làm, người ôn thi

Bao gồm các loại sách, báo, giáo trình cho việc học các ngôn ngữ và chuẩn bị cho các kỳ thi Ielts, Toeic, Toefl ...

Tìm sách của bạn

Hình thức thanh toán

Mua hàng trực tiếp hoặc ship tận địa chỉ tại Hà Nội. Ở các tỉnh thành phố khác: hình thức chuyển khoản - Chuyển phát nhanh

Read more

Các loại tài liệu

Shop ngoại ngữ cung cấp sách bản gốc, bản copy, PDF, DOC... Audio MP3, phần mềm học ngoại ngữ và các dịch vụ đi kèm -

Read more

2000 từ và mẫu câu Hàn – Việt thông dụng by Kim Ki Tae và Kim Seon Kwon

2000 từ và mẫu câu Hàn – Việt thông dụng by Kim Ki Tae và Kim Seon Kwon

Báo giá: 60.000 đ / ebook: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Tiếng Anh thực dụng cho tiếp viên hàng không

Tiếng Anh thực dụng cho tiếp viên hàng không

Báo giá: 60.000 đ / ebook: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Tài liệu luyện thi chứng chỉ C Tiếng Anh môn nói – Bộ Giáo dục và đào tạo, Nguyễn Trùng Khánh

Tài liệu luyện thi chứng chỉ C Tiếng Anh môn nói – Bộ Giáo dục và đào tạo, Nguyễn Trùng Khánh

Báo giá: 60.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

A history of English and American Literature – Nguyen Xuan Thom , NXB The gioi

A history of English and American Literature – Nguyen Xuan Thom , NXB The gioi

Báo giá: Bản gốc: 150.000 đ /  bản photo: 80.000 đ / Bản PDF: 50.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Tiếng anh trong các tình huống ẩm thực – English for Eating

Tiếng anh trong các tình huống ẩm thực – English for Eating

Tủ sách tiếng Anh nghiệp vụ – TG: Hồng Quang, Ngọc Huyên

Cuốn sách dành cho người học từ vựng, mẫu câu giao tiếp trong nhà hàng, du lịch, khách sạn.

Báo giá: 60.000 đ / Bản PDF: 50.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com

Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) authorises and allows the holder of the certificate, regardless of gender, race, nationality and religion to teach English as a foreign language in almost every country of the world. Annually, CELTA qualifications receive more than 10 thousand people in different language centers around the world.

The CELTA Course: Trainee Book

The CELTA Course: Trainer’s Manual

Báo giá: Ebook 50.000 vnđ, Bản in: 120.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Đĩa nghe và phần mềm English Explorer 1 | Workbook Audio cd và MultiRom

Đĩa nghe và phần mềm English Explorer 1 | Workbook Audio cd và MultiRom

ISBN: 978-1-111-05525-7

ISBN: 978-0-495-90861-6

NXB: National Geographic Learning | Cengage Learning

Báo giá: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

English in Australia (Varieties of English Around the World)

English in Australia (Varieties of English Around the World)

Edited by David Blair and Peter Collins

John Benjamins Publishing Company

This unique collection fills a ten-year gap in studies on the nature of Australian English, and it is the first to deal exclusively with varieties of English on the Australian continent. The book contains chapters on the phonology, morphology, syntax and the lexicon of the dialect, and chapters on variation within the dialect that include Aboriginal and ethnic varieties as well as regional and generational differences with a focus on questions of Australian identity and intercultural relations. With selected contributions by Australia’s leading linguists this volume records the most recent developments in the study of English within Australia.

This title explores the English language in Australia, focusing on aspects such as structure, phonology, morphology and lexicon, to variation from Torres Strait English and Aboriginal to ethnic varieties and regional variations.

 

Table of contents

 

Introduction

Language and identity in Australia

Peter Collins and David Blair
1
Section A: English in Australia: structure
Phonology

Vowel change: synchronic and diachronic evidence

Felicity Cox and Sallyanne Palethorpe
17

Variation and change in Australian consonants: reduction of /t/

Laura Tollfree
45

The vocalisation of dark l in Australian English

Toni Borowsky
69
Morphology

Hypocoristics of place-names

Jane Simpson
89
Syntax

Syntactic features and norms in Australian English

Mark Newbrook
113
Lexicon

Australian English and indigenous voices

Bruce Moore
133

Australian English — an identity crisis

Susan Butler
151

Corpus evidence on Australian style and usage

Pam Peters
163
Section B: English in Australia: variation
Torres Strait and Aboriginal

Torres Strait English

Anna Shnukal
181

Aboriginal English: adopted code of a surviving culture

Ian G. Malcolm
201
Ethnic varieties

Ethnic varieties of Australian English

Michael Clyne, Edina Eisikovits and Laura Tollfree
223

Australian English and recent migrant groups

Scott F. Kiesling
239
Diachronic and generational variation

The acquisition of colloquialisms by non-native speakers

Jane Curtain
259

Changing attitudes to Australian English

David Bradley and Maya Bradley
271

A.G. Mitchell and the development of Australian pronunciation

Colin Yallop
287

Lexicography and national identity: the Australian experience

Arthur Delbridge
303

Australian English in interaction with other Englishes

Brian Taylor
317
Regional variation

Short A in Australian English: a geolinguistic study

Barbara Horvath and Ronald J. Horvath
341
Index
357

 

Báo giá: 80.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com