Shopngoaingu: Shop bán sách ngoại ngữ cho trẻ em, học sinh, người đi làm, người ôn thi

Bao gồm các loại sách, báo, giáo trình cho việc học các ngôn ngữ và chuẩn bị cho các kỳ thi Ielts, Toeic, Toefl ...

Tìm sách của bạn

Hình thức thanh toán

Mua hàng trực tiếp hoặc ship tận địa chỉ tại Hà Nội. Ở các tỉnh thành phố khác: hình thức chuyển khoản - Chuyển phát nhanh

Read more

Các loại tài liệu

Shop ngoại ngữ cung cấp sách bản gốc, bản copy, PDF, DOC... Audio MP3, phần mềm học ngoại ngữ và các dịch vụ đi kèm -

Read more

Tài liệu ACAI

3 Comments

Danh mục tài liệu
——————————————————————
201009.CAIA.1.Quicksheet.pdf
201009.CAIA.11.pdf
201009.CAIA.12.pdf
201009.CAIA.13.pdf
201009.CAIA.2.Quicksheet.pdf
201009.CAIA.21.pdf
201009.CAIA.22.pdf
201009.CAIA.23.pdf
201103.CAIA.1.Quicksheet.pdf
201103.CAIA.11.PDF
201103.CAIA.12.pdf
201103.CAIA.13.PDF
201103.CAIA.2.Quicksheet.pdf
201103.CAIA.21.pdf
201103.CAIA.22.pdf
201103.CAIA.23.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.1.Part.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.1.Part.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.2.Part.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.2.Part.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exam.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book1.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book2.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Schweser.L1.QS.pdf
200909.CAIA.Schweser.L2.QS.pdf
2010 03.CAIA.11.pdf
2010 03.CAIA.12.pdf
2010 03.CAIA.13.pdf
2010 03.CAIA.21.pdf
2010 03.CAIA.22.pdf
2010 03.CAIA.23.pdf
2010 03.CAIA.L1.Quicksheet.pdf
2010 03.CAIA.L2.Quicksheet.pdf
201009.L1.zip
201009.L2.zip
201103.L1.zip
201103.L2.zip
——————————————————————

Dung lượng: 02 Gb.

Báo giá: 150.000 VNĐ Trọn bộ bản mềm/

Báo giá Bản cứng: vui lòng liên hệ!

Trọn bộ CFA 2015 3 level

No Comments

Trọn bộ CFA 2015 3 level (Bản mềm + Bản In)

CFA Level 1 2015

Curriculum: 06 book

Study Notes and quick sheet: 05 + 01 book:

2014.ClassNotes.L1B1

2014.ClassNotes.L1B2

Standards Of Practice Handbook 2014 11th edition.pdf

Bộ video Schweser Notes: 6.5 Gb

 

Level 2: 2015

Curriculum level 2: 06 books

Curriculum_Practice_Problems level 2: 06 books

Elan Guides : Formulas + Practice Questions + Study notes:

Intensive Course Level 2:

Mock Exam 2014 level 2: 08 file, answer included.

Study notes 2015 level 2 + Quick sheet: 06 books

Question bank, videos DVD…

CFA 2015 Level 3:

Curriculum: 06 books

Study notes + Quick sheet 2015 level 3: 06 books

Secret Sauce level 1, level 2, level 3:

Báo giá:

Trọn bộ 01 level bản mềm: 200.000 VNĐ

Trọn bộ 01 Level Curriculum hoặc Study Notes bản In: 600.000 VNĐ