Từ điển các ngôn ngữ, tra cứu

Từ điển các ngôn ngữ, tra cứu

Danh sách: (Ấn Ctrl + F : gõ tên từ điển cần tìm)


Việt Hòa, Hòa Việt, Vietnamese Nederlands, Nederlands Vietnamses dictionary, Trương Văn Bình (Từ điển Việt – Hà Lan, Hà Lan, Việt) – 250k (1060 trang)

Từ điển Hàn Việt : Lê Huy Khoa (bìa da, sản xuất và in tại Hàn Quốc : 180k

Macquarie Pocket Dictionary, Australia’s National Dictionary Jacaranda

Từ điển học Tập Nhật – Việt, NXB Giáo Dục, The Japan Foundation – Nghiêm Việt Hương, Nguyễn Văn Hảo

New Century English – Chinese Dictionary: 150k

New Horizon English – Japanese Dictionary

(đang tiếp tục cập nhật – quý khách có nhu cầu hỏi về các loại sách và từ điển khác, vui lòng liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com )