Từ điển các ngôn ngữ, tra cứu

Từ điển các ngôn ngữ, tra cứu

Danh sách: (Ấn Ctrl + F : gõ tên từ điển cần tìm)


 

Longman Phrasal Verbs Dictionary for Intermediate – Advanced Learners | Pearson

Chambers English, key-word Dictionary: từ điển từ khóa tiếng anh

Việt Hòa, Hòa Việt, Vietnamese Nederlands, Nederlands Vietnamses dictionary, Trương Văn Bình (Từ điển Việt – Hà Lan, Hà Lan, Việt) – 250k (1060 trang)

Từ điển Hàn Việt : Lê Huy Khoa (bìa da, sản xuất và in tại Hàn Quốc : 180k

Macquarie Pocket Dictionary, Australia’s National Dictionary Jacaranda

Từ điển học Tập Nhật – Việt, NXB Giáo Dục, The Japan Foundation – Nghiêm Việt Hương, Nguyễn Văn Hảo

Vui học từ điển Tiếng Nhật – Japanese dictionary, Learning Language the fun way

New Century English – Chinese Dictionary: 150k

New Horizon English – Japanese Dictionary

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Hán Việt, Nguyễn Bích Hằng, Trần Thị Thanh Liêm, Vũ Thị Thủy

Từ điển thuật ngữ pháp luật Pháp – Việt, Nhà Pháp Luật Việt – Pháp, xnb từ điển Bách Khoa

Từ điển Anh – Việt kiến trúc và xây dựng, GS.Cyril M. Harris chủ biên

Từ điển Anh Việt Kiến Trúc và xây dựng, dictionary of architecture and construction english- vietnamese

Từ điển xây dựng Việt – Anh, Vietnamese-english construction dictionary, nxb giao thông vận tải

 

(đang tiếp tục cập nhật – quý khách có nhu cầu hỏi về các loại sách và từ điển khác, vui lòng liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com )