Tag: cfa

CFA 2017 ebook curriculum

CFA 2017 ebook curriculum

Báo giá:

Bản ebook: 100.000 đ / 1 level

Bản in: 700.000 đ/ 1 level  6 book in đẹp, gáy xoắn!

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Sách cùng chủ đề CFA:

Wiley Study Guide for 2015 Level II CFA Exam: Complete Set : 1330 pages – 250.000đ

Wiley Study Guide for 2015 Level I CFA Exam: Complete Set 1280 pages – 250.000 đ

Tài liệu ACAI

3 Comments

Danh mục tài liệu
——————————————————————
201009.CAIA.1.Quicksheet.pdf
201009.CAIA.11.pdf
201009.CAIA.12.pdf
201009.CAIA.13.pdf
201009.CAIA.2.Quicksheet.pdf
201009.CAIA.21.pdf
201009.CAIA.22.pdf
201009.CAIA.23.pdf
201103.CAIA.1.Quicksheet.pdf
201103.CAIA.11.PDF
201103.CAIA.12.pdf
201103.CAIA.13.PDF
201103.CAIA.2.Quicksheet.pdf
201103.CAIA.21.pdf
201103.CAIA.22.pdf
201103.CAIA.23.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.1.Part.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.1.Part.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.2.Part.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.2.Part.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exam.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book1.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book2.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Schweser.L1.QS.pdf
200909.CAIA.Schweser.L2.QS.pdf
2010 03.CAIA.11.pdf
2010 03.CAIA.12.pdf
2010 03.CAIA.13.pdf
2010 03.CAIA.21.pdf
2010 03.CAIA.22.pdf
2010 03.CAIA.23.pdf
2010 03.CAIA.L1.Quicksheet.pdf
2010 03.CAIA.L2.Quicksheet.pdf
201009.L1.zip
201009.L2.zip
201103.L1.zip
201103.L2.zip
——————————————————————

Dung lượng: 02 Gb.

Báo giá: 150.000 VNĐ Trọn bộ bản mềm/

Báo giá Bản cứng: vui lòng liên hệ!

Trọn bộ CFA 2015 3 level

No Comments

Trọn bộ CFA 2015 3 level (Bản mềm + Bản In)

CFA Level 1 2015

Curriculum: 06 book

Study Notes and quick sheet: 05 + 01 book:

2014.ClassNotes.L1B1

2014.ClassNotes.L1B2

Standards Of Practice Handbook 2014 11th edition.pdf

Bộ video Schweser Notes: 6.5 Gb

 

Level 2: 2015

Curriculum level 2: 06 books

Curriculum_Practice_Problems level 2: 06 books

Elan Guides : Formulas + Practice Questions + Study notes:

Intensive Course Level 2:

Mock Exam 2014 level 2: 08 file, answer included.

Study notes 2015 level 2 + Quick sheet: 06 books

Question bank, videos DVD…

CFA 2015 Level 3:

Curriculum: 06 books

Study notes + Quick sheet 2015 level 3: 06 books

Secret Sauce level 1, level 2, level 3:

Báo giá:

Trọn bộ 01 level bản mềm: 200.000 VNĐ

Trọn bộ 01 Level Curriculum hoặc Study Notes bản In: 600.000 VNĐ

 

Tài liệu kỳ thi CFA

2 Comments

 

danh muc CFa 2014 curriculum 03 levels

 

Ảnh số 3: CFA 2014 Curriculum Level1 - Giá: 1.000  Ảnh số 1: CFA 2014 Curriculum Level2 - Giá: 1.000  Ảnh số 2: CFA 2014 Curriculum Level3 - Giá: 1.000

cfa level 1 2014 curriculum full book download

 

cfa level 2 2014 curriculum full book download

cfa level 3 2014 curriculum full book download

Các tài liệu CFA bao gồm các năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Đầy đủ cả 3 level gồm:

16 CD Videos + workbooks

Study Notes

Curriculum

Question bank (Phần mềm tạo bài thi và kiểm tra)

Practice Exams

Mock Exam

Quick study guide

Secret Sauce

Báo giá: LINK