Tag: conversation

Let’s Talk About It 1000 Questions for Conversation

 • 20 theme-based units that students can easily understand
  Cartoon-style illustrations to stimulate conversation
  Question-and-answer format to help students start speaking
  Vocabulary building exercises for each topic
  Teacher’s notes included in the book

Báo giá: Sách in/ PDF: 30.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Hotel and Resort English – Giáo trình tiếng Anh cho khách sạn và nghỉ dưỡng

Hotel and Resort English – Giáo trình tiếng Anh cho khách sạn và nghỉ dưỡng

Giới thiệu nội dung:

Introduction Page 3
Module 1 Page 6 Greeting and Receiving Guests
Module 2 Page 15 Dealing with Guests Requests
Module 3 Page 22 Asking for Permission
Module 4 Page 26 Problems and Complaints
Module 5 Page 35 Making Comparisons
Module 6 Page 41 Giving and Receiving Compliments
Module 7 Page 48 Offering Help and Advice
Module 8 Page 57 Asking For and Giving Opinions
Module 9 Page 64 Giving Instructions
Module 10 Page 69 Asking for Repeats
Module 11 Page 74 Describing Hotel Facilities
Module 12 Page 81 Days and Time
Module 13 Page 89 Describing Jobs
Module 14 Page 93 Describing Functions and Purposes
Module 15 Page 96 Giving Directions
Module 16 Page 101 Using the Telephone
Module 17 Page 108 Bill Settlement
Module 18 Page 114 Shopping at the Hotel
Module 19 Page 119 Questions
Module 20 Page 122 Verb Tenses and Usage
Module 21 Page 136 Parts of Speech

Sách dành cho chuyên ngành tiếng anh khách sạn và du lịch, nghỉ dưỡng. Nội dung của sách trọng tâm vào giao tiếp của chuyên ngành, bao gồm các đoạn hội thoại sử dụng thường xuyên cho công việc và các từ vựng liên quan theo chủ đề, sách phù hợp với đối tượng là giáo viên, giảng viên, sinh viên và những ai làm việc ( quản lý, nhân viên) trong ngành này.

Báo giá: Sách in: 50.000 đ /  ebook: 30.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

McGraw-Hill’s Conversational American English

McGraw-Hill’s Conversational American English

Learn more than 3,000 English expressions and speak and understand the language easily

As a new speaker of English, you may hear some expressions in your daily conversations that you do not understand–yet. McGraw-Hill’s Conversational American English will help you learn these expressions, so not only do you know what a person is saying to you, but that you can use the expression yourself! More than 3,000 expressions are organized by theme, so you can find what you are looking for quickly. And each topic is illustrated to further help you understand context.

The book features:

 • Common expressions are batched into 350 themes, ranging from general greetings and asking how someone is, to the more specific needs, like showing disbelief, asking someone’s intentions, and expressions for a forgotten word or name
 • A comprehensive thematic glossary provides an additional means for the learner to locate expressions by key words and concepts

Topics include: Basic Social Encounters, Greetings, Small Talk, Introductions, Ending a Conversation, Good-Byes, Agreeing, Disagreeing Conversational Encounters, Focusing Attention, Launching the Conversation, Making Friends, Complex Matters, Disputes, Discussion and Resolution, Polite Encounters, Prefaces, Communication Barriers

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: Shop Ngoai Ngu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

English for Office and business conversation ( sách thanh lý)

English for Office and business conversation ( sách thanh lý)

đây là cuốn sách học từ vựng và cụm từ, dùng trong tiếng Anh dành cho người đi làm. Bao gồm cả những đoạn hội thoại phổ biến nhất. Sách gồm 56 chủ đề quan trọng, in màu và minh hoạt bằng hình ảnh, có đĩa nghe đi kèm.

Sách tình trạng mới, giá thanh lý: 50.000 VNđ ( chưa bao gồm tiền vận chuyển )

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com