Tag: english

120 bài luận tiếng Anh – Trần Mạnh Tường – NXB Đại Học Sư Phạm

120 bài luận tiếng Anh – Trần Mạnh Tường – NXB Đại Học Sư Phạm

Cuốn sách “120 bài luận tiếng Anh” cung cấp cho chúng ta 120 chủ đề thường hay gặp phải khi học tiếng Anh.

Trong quá trình học tiếng Anh, thầy cô giáo thường cho chúng ta viết về các chủ đề.

Báo giá: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Sách truyện tiếng Anh cho học sinh P3

Danh sách các truyện tiếng Anh p3 dành cho học sinh và người đi làm:

365 Health and Happiness Boosters by M.J.Ryan
Alexandria of Africa by Eric Walters
All you wanted to know about Walking
Blueback by Tim Winton
Clarice Bean Spells Trouble by Lauren Child
Cloudwish The Six Impossiverse 3 by Fiona Wood
Darius Bell and the Crystal Bees – Odo Hirsch
Emily Windsnap and the Sirens Secret
Family First Aid for Emergencies, Accidents and everyday Illnesses
Guide to the worlds top universities
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Harry Potter and the Pholosophers Stone 2
Harry Potter and the Pholosophers Stone
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Iris and the Tiger by Leanne Hall
Itsy Bitsy Yoga for Toddlers and Preschoolers
mary poppins pl travers
Meg Cabot – how to be Popular
Meg Cabot – the princess Diaries to the Nines
Mimi Spencer – 101 things to do before you Diet
National Velvet
Persepolis the story of a childhood by Marjane Satrapi
Pony club Secrets – Destiny and the Wild Horses by Stacy Gregg
Pony club Secrets – Fortune and the Golden Trophy
rowan of rin books by Emily Rondda
stage fright allie finkles rules for girls book 4
The Lion, the Witch and the Wardrobe
The Locket of Dreams by Belinda Murrell
the Naughtiest Girl by Emid Blytons
The Oclock Tales by Enid Blyton back
The Oclock Tales by Enid Blyton
The Unfairest of Them All ever after high characters names

Báo giá: Liên hệ: 0988674911 hoặc email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hải Quan – Tổng cục Hải Quan

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hải Quan – Tổng cục Hải Quan ( trường Hải Quan Việt Nam)

Table of Content

Part 1. INTERNATIONAL INTEGRATION AND ROLES OF CUSTOMS ………………..3

Unit 1. Customs and International Integration………………………………………………………..3

Unit 2. Duties and Organization of Vietnam Customs …………………………………………..15

Unit 3. Customs Modernization and Reform ………………………………………………………..23

Part 2. INTERNATIONAL TRADE – RELATED DOCUMENTS ……………………………30

Unit 4. Transportation Bills ……………………………………………………………………………….30

Unit 5. Sales Contract ……………………………………………………………………………………….48

Unit 6. Commercial Invoice……………………………………………………………………………….59

Unit 7. International Payment Documents……………………………………………………………67

Unit 8. Certificate of Origin (C/O) ……………………………………………………………………..90

Unit 9. Other Certificates for the Shipment of Specific Goods ……………………………..101

Part 3. CLEARANCE AUDIT …………………………………………………………………………….113

Unit 10. Clearance of Cargo …………………………………………………………………………….113

Unit 11. Clearance of Passengers ……………………………………………………………………..122

Unit 12. Clearance of Means of Transport………………………………………………………….133

Unit 13. eManifest ………………………………………………………………………………………….150

Unit 14. Harmonized Tariff Classification …………………………………………………………159

Unit 15. Customs Valuation……………………………………………………………………………..166

Part 4. POST CLEARANCE AUDIT AND ANTI-SMUGGLING …………………………..175

Unit 16. Risk Management ………………………………………………………………………………175

Unit 17. Post Clearance Audit ………………………………………………………………………….181

Unit 18. Customs and Government Revenue Collection ………………………………………188

Unit 19. Anti-Smuggling …………………………………………………………………………………194

Unit 20. Intellectual Property Rights (IPRs)……………………………………………………….202

Revision and Examination ……………………………………………………………………………….208

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của một công chức Hải quan và trong tiến trình thực hiện cải cách phát triển và hiện đại hóa Hải quan, chúng ta tiếp cận với các tài liệu bằng tiếng Anh và các phương pháp quản lý hiện đại của ngành Hải quan. Việc nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành Hải quan là yếu tố quan trọng hàng đầu để chúng ta nhanh chóng hiểu cũng như diễn đạt các thông tin nghiệp vụ bằng tiếng Anh khi giao tiếp hay đọc các tài liệu chuyên ngành.

 

Với mục đích trao đổi với các đồng nghiệp về những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, mặc dù kiến thức còn hạn hẹp, thông qua cuốn sách này chúng tôi xin mạnh dạn trình bày một số hiểu biết của mình về các thuật ngữ tiếng Anh trong ngành Hải quan được tổng hợp qua các Bộ hồ sơ Hải quan của một số Chi cục Hải quan, và tài liệu do các chuyên gia/đồng nghiệp nước ngoài cung cấp. Cuốn sách đã được thiết kế với những bài học có nội dung tuần tự theo quy trình thủ tục Hải quan, cụ thể như sau:

 

–    Phần 1 là Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan trong Hội nhập quốc tế và Vai trò của ngành Hải quan;

 

–    Phần 2 Giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong các chứng từ liên quan đến thương mại quốc tế;

 

–    Phần 3 Giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong quy trình thủ tục Hải quan;

 

–    Phần 4 Giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong các lĩnh vực Quản lý rủi ro, Kiểm tra sau thông quan, Công tác quản lý nguồn thu của Nhà nước, Chống buôn lậu và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 


Báo giá: Bản in: 70.000 VNĐ / Bản PDF: 50.000 NVĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Hotel and Resort English – Giáo trình tiếng Anh cho khách sạn và nghỉ dưỡng

Hotel and Resort English – Giáo trình tiếng Anh cho khách sạn và nghỉ dưỡng

Giới thiệu nội dung:

Introduction Page 3
Module 1 Page 6 Greeting and Receiving Guests
Module 2 Page 15 Dealing with Guests Requests
Module 3 Page 22 Asking for Permission
Module 4 Page 26 Problems and Complaints
Module 5 Page 35 Making Comparisons
Module 6 Page 41 Giving and Receiving Compliments
Module 7 Page 48 Offering Help and Advice
Module 8 Page 57 Asking For and Giving Opinions
Module 9 Page 64 Giving Instructions
Module 10 Page 69 Asking for Repeats
Module 11 Page 74 Describing Hotel Facilities
Module 12 Page 81 Days and Time
Module 13 Page 89 Describing Jobs
Module 14 Page 93 Describing Functions and Purposes
Module 15 Page 96 Giving Directions
Module 16 Page 101 Using the Telephone
Module 17 Page 108 Bill Settlement
Module 18 Page 114 Shopping at the Hotel
Module 19 Page 119 Questions
Module 20 Page 122 Verb Tenses and Usage
Module 21 Page 136 Parts of Speech

Sách dành cho chuyên ngành tiếng anh khách sạn và du lịch, nghỉ dưỡng. Nội dung của sách trọng tâm vào giao tiếp của chuyên ngành, bao gồm các đoạn hội thoại sử dụng thường xuyên cho công việc và các từ vựng liên quan theo chủ đề, sách phù hợp với đối tượng là giáo viên, giảng viên, sinh viên và những ai làm việc ( quản lý, nhân viên) trong ngành này.

Báo giá: Sách in: 50.000 đ /  ebook: 30.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Collins English for Business – Writing

Collins English for Business – Writing

Write clearer business documents more efficiently. This book is the ideal way for business people to refine and perfect their written English. It is aimed particularly at executives who communicate in written English frequently or work in foreign or multinational companies.

Báo giá: 40.000 đ

Liên hệ: Shop Ngoai Ngu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

 

Improve Your English: English in Everyday Life

A revolutionary new DVD that teaches you practical English using real conversations

Improve Your English: English in Everyday Life combines the video advantages of DVDs with the educational benefits of fluent American English speakers in unscripted interviews. You will benefit from hearing real people–men and women from various regions and backgrounds–having spontaneous conversations about themselves and their daily lives. The DVD also has a transcript and workbook designed to refine your listening and speaking skills.

Includes one 120-minute DVD.

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: Shop Ngoai Ngu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

English Grammar – A function based introduction Volume I and II

English Grammar – A function based introduction  Volume I and II – T. Givon

The approach to language and grammar that motivates this book is unabashedly functional; grammar is not just a system of empty rules, it is a means to an end, an instrument for constructing concise coherent communication. In grammar as in music, good expression rides on good form. Figuratively and literally, grammar like musical form must make sense. But for the instrument to serve its purpose, it must first exist; the rules must be real, they can be explicitly described and taught. This book is intended for both students and teachers, at college level, for both native and nonnative speakers. With the guidance of a teacher this book will serve as a thorough introduction to the grammar of English. Volume I begins with words and their meanings, then on to propositions and simple state or event clauses – participant roles, verb types, transitivity, subjects and objects. It then covers the grammatical sub systems commonly found in simple clauses: Verbal inflections, auxiliaries and the grammar of tense-aspect modality and negation; articles determiners, pronouns and the grammar of referential coherence; the variety of noun phrases and noun modifiers.

Báo giá: volume 1: 80.000 đ

volume 2:  80.000 đ

Liên hệ: Shop Ngoai Ngu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

The Academic Phrasebank 2017 (The University of Manchester)

The Academic Phrasebank 2017 (The University of Manchester)

Contents
About Academic Phrasebank ……………………………………………..……..………………… 4
Major Sections
Introducing work ……………………………………………..……………………….. 7
Referring to literature ……………………………………………..……………………….. 30
Describing methods ……………………………………………..……………………….. 43
Reporting results ……………………………………………..……………………….. 51
Discussing findings ……………………………………………..……………………….. 58
Writing conclusions ……………………………………………..……………………….. 65
General Functions
Being critical ……………………………………………..……………………….. 75
Being cautious ……………………………………………..……………………….. 85
Classifying and listing ……………………………………………..……………………….. 89
Compare and contrast ……………………………………………..……………………….. 92
Defining terms ……………………………………..………..……………………… 96
Describing trends ………………………………………..……..……………………… 101
Describing quantities …………………………………………..…..……………………… 102
Explaining causality ……………………………………………….……………………… 104
Giving examples as support ……………………………………………….……………………… 108
Signalling transition ……………………………………………..…..…………………… 110
Writing about the past ……………………………………………..……..………………… 114
Writing abstracts ……………………………………………..……………………….. 116
Writing acknowledgements ……………………………………………..……………………….. 119
Notes on Academic Writing
Academic style ……………………………………..………..……………………… 122
Style in presentations
Commonly confused words
………………………………………..……..………………………
………………………………………………………………………….
125
128
British and US spelling …………………………………………..…..……………………… 130
Punctuation ……………………………………………….……………………… 131
Using articles ……………………………………………….……………………… 132
Sentence structure ……………………………………………..…..…………………… 134
Words for connecting ideas ……………………………………………..…..…………………… 136
Paragraph structure ……………………………………………..……..………………… 137
Helpful tips for writers ……………………………………………..……………………….. 138

Tặng phiên bản 2014 khi mua phiên bản 2017!

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: Shopngoaingu 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

English for Academic Purposes (Routledge – Ken Hyland)

English for Academic Purposes (Routledge – Ken Hyland)

Routledge Applied Linguistics is a series of comprehensive resource books, providing students and researchers with the support they need for advanced study in the core areas of English Language and Applied Linguistics.

Each book in the series guides readers through three main sections, enabling them to explore and develop major themes within the discipline.

  • Section A, Introduction, establishes the key terms and concepts and extends readers’ techniques of analysis through practical application.
  • Section B, Extension, brings together influential articles, sets them in context, and discusses their contribution to the field.
  • Section C, Exploration, builds on knowledge gained in the first two sections, setting thoughtful tasks around further illustrative material. This enables readers to engage more actively with the subject matter and encourages them to develop their own research responses.

Throughout the book, topics are revisited, extended, interwoven and deconstructed, with the reader’s understanding strengthened by tasks and follow-up questions.

English for Academic Purposes:

  • introduces the major theories, approaches and controversies in the field
  • gathers together influential readings from key names in the discipline, including: John Swales, Alasair Pennycook, Greg Myers, Brian Street and Ann Johns
  • provides numerous exercises as practical study tools that encourage in students a critical approach to this subject.

Written by an experienced teacher and researcher in the field, English for Academic Purposes is an essential resource for students and researchers of Applied Linguistics.

Báo giá: 70.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com