Tag: ielts

Sách photo cho Ielts

No Comments

Ielts writing task 2 Simon:

Số Trang: 60

Nội dung: 93 đề mục hướng dẫn viết task 2 theo chủ đề, tips + mẫu câu

Giá sách photo: 30.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Ielts writing task 1 simon

Số trang: 27

Nội dung: 6 chuyên mục lớn cho task 1: Line graph, Bar chart, Table, Pie chart, Map, Process. Trong đó hướng dẫn các tips, các mẫu câu chuẩn, các bài mẫu được điểm cao.

Giá sách photo: 20.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Ietls maximiser Speaking (sample interview questions) Educational book (tg: Alireza Memarzadeh)

Số trang: 210 Bản đẹp, photo từ sách gốc, không bị mất chữ, không có chữ tàu, chữ ả rập…

Nội dung:

Các câu hỏi phỏng vấn về bản thân trong kỳ thi Ielts, 100 topic dạng card với 20 bài trả lời mẫu, 100 chủ đề từ A- Z đi kèm với các target keywords và ideals. Một số tips cho speaking test.

Báo giá: 55.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Past Ielts essays with sample answers by Kiran Makkar

Số trang: 300 trang, bản đẹp

Nội dung: 280 bài essay mẫu theo chủ đề, được lấy theo những đề thi ielts thực tế gần đây. Do tác giả Kiran Makkar viết. Văn phong chuẩn và cách triển khai ý rành mạch rõ ràng, kirranielts là tài liệu tham khảo viết luận rất hữu ích.

Giá bán: 75.000 VNĐLiên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Ielts Writing Compact Graph Review (Academic Task 1)

Số trang:120

Tác giá: Alireza Ramedani (Ielts cert., Tesol cert., Tefl cert., D.O.S with RP)

Nội dung: Sách chia làm 4 chương. Chương 1: graphs, charts, tables, Chương 2: Processes;  Chương 3: Maps, Chương 4: Samples and Model answers. Trong mỗi phần chi tiết, các thuật ngữ, các từ vựng, mẫu mô tả được liệt kê chi tiết và cách sử dụng giúp học viên có thể sử dụng tối đa về từ vựng, cấu trúc câu để làm tốt task 1 của kỳ thi ielts.

Giá bán: 30.000 VNĐ

 

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


 

Phần mềm học từ vựng: WordHacker Golden Edition

No Comments

http://i223.photobucket.com/albums/dd110/anhhunghai/word_hacker/enui_property.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/dd110/anhhunghai/word_hacker/enui_image_bear_50_60.jpg

Phần mềm học từ vựng cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế: WordHacker Golden Edition

Báo giá: 50.000 VNĐ

 

Ebook ngoại ngữ T3/12

No Comments

British or American English

Edition: 2006
Pages: 348

Longman Dictionary of American English 4th Edition

Oxford Learners Grammar : Grammar Finder

Cambridge English Idioms in Use Intermediate

English Grammar (Richard Hudson)

Edition: 2003

Los Verbos Espanoles

Ielts simulation Tests

Esperanto sem Mastre

Edition: 2013
Pages: 275

La pratique de la correspondance

English Verbs Essentials of Grammar for ESL Leanrners

English Verb Drills

German Grammar Drills


Oxford Japanese Grammar & Verbs

Pair work 1, pari work 2, pairwork 3

Colloquial Norwegian
The Complete Language Course

Working Spanish for Teachers and Education Professionals

Modern Italian Grammar a Practical Guide

A History of the German Language Through Texts

A Dutch Vocabulary

 

Writing Education Research: Guidelines for Publishable Scholarship by Joy Egbert, Sherry Sanden

How to Teach Teenagers Like a Pro

Oxford English for Information Technology + Audio CD

The Hutchinson Dictionary of Abbreviations


 Báo giá: Vui lòng liên hệ!

Speaking Test Preparation Pack for IELTS ( DVD RIP, Candidate Task Cards, Student Worksheets )

No Comments

The Speaking Test Preparation Pack for IELTS is a comprehensive teacher resource pack from Cambridge ESOL to help teachers who are preparing students to take the IELTS Speaking test. Written by experienced examiners, it includes student worksheets with teacher’s notes, two sets of candidate visuals for Speaking test practice in class, and a DVD of students taking an IELTS Speaking test so students can see what they will have to do on the day of the test.

Báo giá: 30.000 VNĐ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Tuyển tập sách cho kỳ thi IELTS

No Comments

writing for ielts

listening for ielts

reading for ielts

speaking for ielts

Collins for IELTS

Collins Vocabulary for IELTS

Audio CD – 39 M

Collins Reading for IELTS

Collins Writing for IELTS

Collins Speaking for IELTS

Audio CD – 136 M

Collins Listening for IELTS

Audio CD – 128 M

IELTS Resource Pack

Edition: 2007…
Pages: 144
Size; Book: 5 M/ Audio CD: 13 M

Tips for IELTS
A Must-Have for All IELTS Candidates

Edition: 2006…
Pages: 64
Size: 9 M

IELTS The Vocabulary files C2

Pages: 63+5
Size: 64+0.1 M

Student’s Book
Answer Key

IELTS Practice Tests Plus 2

Edition: 2005
Pages: 208
Size;
Book:
Audio CDs

Insight Into IELTS

Edition: 2002
Pages: 192
Size;
Book: 17 M
Audio CDs; 11+ 10 M

Check Your English Vocabulary for IELTS

Edition: 2012
Pages: 124
Size: 4 M

IELTS Express Intermediate Course Book

Edition: 2006
Pages: 128

Book: 29 M
Audio CDs: 40 + 82 M

101Helpful Hints for IELTS

Edition: 2000
Pages: 169
Book: 1 M
Audio CD: 20 M

IELTS Advantage Writing Skills

Pages: 129
Size: 74 M

IELTS Preparation and Practice Reading and Writing Academic Module

Edition: 2004
Pages: 171
Size: 31 M

Các sách khác:

Essential Listening 4 IELTS

Ielts foundation

Focus on IELTS Foundation-Teacher Book

Ielts Trainer

Advanced reading Power – teacher guide

Vocabulary for IELTS [Cambridge]

IELTS Advantage – Writing Skills (ORG)

Báo giá: LINK

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com