Tag: Phạm Văn Hỷ

Từ điển từ đồng nghĩa từ phản nghĩa Hoa Việt by Trương Văn Giới, Phạm Văn Hỷ, Nguyễn Thị Nam

Từ điển từ đồng nghĩa từ phản nghĩa Hoa Việt by Trương Văn Giới, Phạm Văn Hỷ, Nguyễn Thị Nam

Từ điển cần thiết cho người học tiếng Trung, có phiên âm và ví dụ minh họa cho các từ vựng

Báo giá: 200.000 đ (chưa ship) Số lượng chỉ còn 1 bảnbản mềm PDF: 50.000 đ 

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com