Tag: phonics

Grammar starter one two three Jennifer Seidl

Grammar starter one two three Jennifer Seidl

Bộ sách bao gồm 4 cấp độ: Starter, 1, 2, 3

Mỗi một cấp độ có một cuốn student book và 1 workbook

Báo giá: 60.000 đ/ 1 level.  Đã bao gồm đĩa nghe!

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Thông báo sách học tiếng Anh mới tháng 9/ 2016

Thông báo sách học tiếng Anh mới tháng 9/ 2016

 • Sách bài tập tiếng Anh 10 của Lưu Hoằng Trí ( theo chương trình thí điểm Pearson )
 • Sách bài tập tiếng Anh 11 của Lưu Hoằng Trí ( theo chương trình thí điểm Pearson )
 • Sách giáo viên tiếng Anh 10 , 11, 12 ( tập 1 + tập 2) Pearson
 • Sách giáo viên tiếng Anh 6 7 8 9 ( tập 1 + tập 2) Pearson
 • Sách bài tập tiếng Anh 4, 5 ( Macmillan )
 • Sách bài tập tiếng Anh 6 ( Pearson )
 • Sách bài tập tiếng Anh 11, 12 ( Pearson )
 • My phonics Grade 1 2 3 – express publishing
 • Trọn bộ Vocabulary in Practice 1 2 3 4 5 6
 • Trọn bộ Grammar in Practice 1 2 3 4 5 6
 • Đáp án bài tập tiếng anh 10 của Lưu Hoằng Trí ( theo chương trình thí điểm Pearson )
 • Đáp án tập tiếng anh 11 của Lưu Hoằng Trí ( theo chương trình thí điểm Pearson )

Báo giá và mua sách: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Các bộ sách và tài liệu tiếng Anh cho trẻ em

No Comments

http://www.bbcactiveenglish.com/uploads/images/productImages/kidsZone_lrg.jpg

Các bộ sách và tài liệu tiếng Anh cho trẻ em

Smart Kids Phonics

Phonics Fun: Trọn bộ 6 cuốn text book, worksheet và Audio CD

Help Me 2 Learn Phonics

Phonics 4 Babies Baby First Words (videos)

I Can Read Phonics

Leap Ahead Phonics

English for Kids Numbers (Edition 2010)

32 VCD Magic English

Baby Einstein 26DVD

Beauty and Beast (VCD + lessons)

Brainy Baby

Dunstan Baby Language

The Oxford Picture Dictionary Interactive CD-ROM

WORDBIRD

65 stories & songs for children

ABC english made easy

Jolly phonics wookbooks

Heineman children games

Kids Coloring Book

WORDTOWN

Fairy Land 1,2,3,4 DVD

Gogo loves english 6 DVD

Kids planet 1+2 cd_room

Learn English with Kid’s ABC

Little Fingers

Songs for children 2 DVD

Wordmagic

English Adventure

Your Baby Can Read  DVD

Muzzy English for children

 

Báo giá: LINK