Tag: Qb

Tài liệu kỳ thi CFA

2 Comments

 

danh muc CFa 2014 curriculum 03 levels

 

Ảnh số 3: CFA 2014 Curriculum Level1 - Giá: 1.000  Ảnh số 1: CFA 2014 Curriculum Level2 - Giá: 1.000  Ảnh số 2: CFA 2014 Curriculum Level3 - Giá: 1.000

cfa level 1 2014 curriculum full book download

 

cfa level 2 2014 curriculum full book download

cfa level 3 2014 curriculum full book download

Các tài liệu CFA bao gồm các năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Đầy đủ cả 3 level gồm:

16 CD Videos + workbooks

Study Notes

Curriculum

Question bank (Phần mềm tạo bài thi và kiểm tra)

Practice Exams

Mock Exam

Quick study guide

Secret Sauce

Báo giá: LINK