Tag: reading

Bộ sách học đọc và mở rộng kiến thức từ vựng tiếng Anh nhiều mức độ

Bộ sách phù hợp cho các lứa tuổi học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, luyện thi IELTS, Toefl, Toeic…

Oxford Read and Discover: 6 Level , mỗi level gồm nhiều chủ đề về các lĩnh vực trong cuộc sống, có file nghe đi kèm để nghe!

Bao gồm các cuốn:

Level 1:

 • Oxford Read and Discover Level 1 and 2 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 1 Art
  Oxford Read and Discover Level 1 Art Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Art Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 At the Beach
  Oxford Read and Discover Level 1 At the Beach Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 At the Beach Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Eyes
  Oxford Read and Discover Level 1 Eyes Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Eyes Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Fruit
  Oxford Read and Discover Level 1 Fruit Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Fruit Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 In the Sky
  Oxford Read and Discover Level 1 In the Sky Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 In the Sky Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Schools
  Oxford Read and Discover Level 1 Schools Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Schools Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Trees
  Oxford Read and Discover Level 1 Trees Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Trees Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Wheels
  Oxford Read and Discover Level 1 Wheels Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Wheels Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Wild Cats
  Oxford Read and Discover Level 1 Wild Cats Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Wild Cats Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Audio CD Pack

Level 2:

 • Oxford Read and Discover Level 2 Camouflage
  Oxford Read and Discover Level 2 Camouflage Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Camouflage Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Cities
  Oxford Read and Discover Level 2 Cities Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Earth
  Oxford Read and Discover Level 2 Earth Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Electricity
  Oxford Read and Discover Level 2 Electricity Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Electricity Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Farms
  Oxford Read and Discover Level 2 Farms Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 In the Mountains
  Oxford Read and Discover Level 2 In the Mountains Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 In the Mountains Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Jobs
  Oxford Read and Discover Level 2 Jobs Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Jobs Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Plastic
  Oxford Read and Discover Level 2 Plastic Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Plastic Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Sunny and Rainy
  Oxford Read and Discover Level 2 Sunny and Rainy Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 2 Your Body
  Oxford Read and Discover Level 2 Your Body Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 1 and 2 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 2 Your Body Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Earth Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 2 Farms Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 1 Young Animals Audio CD Pack

Level 3:

 • Level_3 All_About_Desert_Life
  Level_3 Amazing_Minibeasts
  Level_3 Animals_in_the_Air
  Level_3 Festivals_around_the_World
  Level_3 Free_Time_Around_the_World
  Level_3 How_to_Stay_Healthy
  Level_3 How_We_Make_Products
  Level_3 Life_in_Rainforests
  Level_3 Machines_Then_and_Now
  Level_3 Sound_and_Music
  Level_3 Super_Structures
  Level_3 Wonderful_Water
  Level_3 Your_Five_Senses

Level 4:

 • Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Plants
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Plants Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Plants Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals at Night
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals at Night Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals at Night Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals in Art
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals in Art Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Animals in Art Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 How to Stay Healthy
  Oxford Read and Discover Level 4 How to Stay Healthy Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 How to Stay Healthy Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 4 Machines Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 4 Machines Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Machines Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 4 Wonders of the Past
  Oxford Read and Discover Level 4 Wonders of the Past Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 4 Wonders of the Past Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Levels 3-6 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Desert Life e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 4 All About Ocean Life e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 4 Incredible Earth e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 4 Why We Recycle e-book – buy codes for institutions

Level 5:

 • Oxford Read and Discover Level 5 All About Islands
  Oxford Read and Discover Level 5 All About Islands Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 All About Islands Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 5 Exploring Our World
  Oxford Read and Discover Level 5 Exploring Our World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Exploring Our World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials To Products
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials To Products Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials To Products iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 5 Medicine Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 5 Medicine Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Medicine Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Our World in Art
  Oxford Read and Discover Level 5 Our World in Art Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Our World in Art Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Transportation Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 5 Transportation Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Transportation Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 5 Wild Weather
  Oxford Read and Discover Level 5 Wild Weather Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 5 Wild Weather Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Levels 3-6 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations e-book
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Life Cycles e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products e-book – buy in-App
  Oxford Read and Discover Level 5 Animal Lifecycles e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Great Migrations e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products e-book – buy codes for institutions

Level 6:

 • Oxford Read and Discover Level 6 All About Space
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Caring For Our Planet
  Oxford Read and Discover Level 6 Caring For Our Planet Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Caring For Our Planet Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 6 Clothes Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 6 Clothes Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Clothes Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Earth Then and Now
  Oxford Read and Discover Level 6 Earth Then and Now Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Earth Then and Now Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Helping Around the World
  Oxford Read and Discover Level 6 Helping Around the World Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Helping Around the World Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems iBooks Textbook
  Oxford Read and Discover Level 6 Your Amazing Body
  Oxford Read and Discover Level 6 Your Amazing Body Activity Book
  Oxford Read and Discover Level 6 Your Amazing Body Audio CD Pack
  Oxford Read and Discover Levels 3-6 Teacher’s Handbook
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space e-book
  Oxford Read and Discover Level 6 All About Space e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Cells and Microbes e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Incredible Energy e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Wonderful Ecosystems e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 6 Food Around the World e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Homes Around the World e-book – buy codes for institutions
  Oxford Read and Discover Level 5 Materials to Products e-book – buy codes for institutions

Báo giá: Trọn bộ bản mềm: 150.000 VNĐ / 1 đĩa DVD

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Master Toefl Junior

1 Comment

Master Toefl Junior Level Basic, Intermediate, Advanced

Các kỹ năng: Reading Comprehension, Listening comprehension, Language Form and Meaning ( Grammar).

Sách hỗ trợ ôn các kỹ năng cho kỳ thi Toefl Junior. Sách reading và listening có đĩa nghe.

Mua lẻ và trọn bộ: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

IELTS Reading Texts: Essential Practice for High Band Scores

No Comments

ielts reading text jp williams onlearn

Đáp ứng nhu cầu luyện tập trước khi thi, Shopngoaingu xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách: IELTS Reading Texts: Essential Practice for High Band Scores

Sách bao chia làm 2 phần:

Phần đầu là 20 bài luyện multiple choice với giải thích đáp án đầy đủ, cung cấp những lời khuyên về phương pháp làm bài, các lỗi hay gặp và chỉ ra cho bạn những cụm từ vựng cần thiết và hữu ích.

Phần 2 bao gồm các bài full Reading tests đưa ra cho các bạn đầy đủ dạng câu hỏi thường gặp trong khi thi Reading IELTS như Multiple Choice, True/False/Not Given… từ vựng cần thiết. Tất nhiên sách vẫn giải thích đáp ands đầy đủ cho người học. Bạn sẽ được chỉ ra những đoạn nào chứa câu trả lời và giải thích tại sao lại chọn như vậy

Đặc biệt cuốn sách rất hữu ích với các bạn học viên đang chuẩn bị thi và muốn dành điểm cao cho bài thi IELTS Reading.

Báo giá: Bản in: 30.000 VNđ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Extra – Listening, Speaking, Reading, Writing

No Comments

This book provides original and stimulating listening practice across a range of levels and topics. Activities are designed around authentic scenarios and help develop specific listening skills, such as listening for details, identifying emotions or listening for opinions. The recordings expose students to a variety of native and non-native accents and cover a range of genres from……..Listening Extra
Book (pdf) + 2 Audio CD
136 pages

This book provides original and stimulating listening practice across a range of levels and topics. Activities are designed around authentic scenarios and help develop specific listening skills, such as listening for details, identifying emotions or listening for opinions. The recordings expose students to a variety of native and non-native accents and cover a range of genres from radio and television to academic lectures, presentations and conversational dialogues.

Reading Extra
Book (pdf) 120 pages

This book uses many authentic sources such as factual texts, newspaper articles, features and TV schedules, instruction manuals, everyday signs, stories, quizzes, emails and diary entries. Students are encouraged to read material on different levels and in different ways, such as reading for gist, scanning, skimming, comprehension, analysing structure, summarising and shadow reading.

Speaking Extra
Book (pdf) + 1 Audio CD
128 pages

This lively resource book encourages students to expand their speaking skills using role play, problem solving, puzzles, games, interviews, storytelling and discussion. Many of the speaking activities are supported by the accompanying audio CD and the recording script section at the back of the resource book.

Writing Extra
Book (pdf) 128 pages

Students are led step-by-step to a definite written outcome through a range of motivating activities such as role plays, discussions, games and text analysis. Each activity provides a meaningful context for real-world writing tasks such as writing e-mails, reports, letters, CVs and diaries. The book encourages students to look at the process of writing, thus developing their awareness of structure, content and their target audience.

Extra – Listening, Speaking, Reading, Writing

Báo giá: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Tài liệu học Toefl Junior

1 Comment

Sách photo Perfect Toefl Junior gồm 3 cuốn 1, 2, 3. Mỗi cuốn bao gồm 3 bài Practice test Có Đĩa nghe Mp3, Transcripts, đáp án và giải thích.

Sách thích hợp cho các em học sinh tự ôn luyện toefl Junior, đánh giá và kiểm tra trình độ tiếng Anh qua các kỹ năng nghe, đọc, viết, ngữ pháp … để các em có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi Toefl Junior và nâng cao trình độ tiếng Anh nói chung !!!

Báo giá: Sách + Đĩa nghe: 75.000 VNĐ / 1 cuốn.

Trọn bộ: 200.000 VNĐ.

Ngoài ra, còn có bộ Master Toefl Junior dung để ôn luyện theo kỹ năng và cấp độ ( độ khó ) của kỳ thi Toefl Junior. Sách gồm 9 cuốn chia làm 3 cấp độ: Beginner, Intermediate, Advanced – Mỗi cấp độ luyện tập ba kỹ năng: Listening, Reading, Language form and meaning ( grammar ) .

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Oxford Bookworm Library

1 Comment

http://i46.tinypic.com/2qcjbdi.jpg

Oxford Bookworm Library  Stage 1 (400 headwords):
1. A ghost in love and Other plays (PDF + MP3)
2. Animals in Danger (PDF)
3. Goodbye, Mr. Hollywood (PDF + MP3)
4. Five Short Plays (PDF)
5. Love or Money (PDF + MP3)
6. Mutiny on the Bounty (PDF) (mp3)
7. One way tickets (PDF + MP3)
8. Pocahontas (PDF + MP3)
9. Remember Miranda (PDF + MP3)
10. The Coldest Place on Earth (PDF + MP3)
11. The Elephant Man (PDF + MP3)
12. The lottery winner (PDF)
13. The meaning of gifts
14. The Monkey’s Paw (PDF + MP3)
15. The Phantom of the Opera
16. The Witches of Pendle
17. The Withered Arm
18. The Wizard of Oz (PDF + MP3)
19. White Death (PDF + MP3)

Oxford Bookworm Library  Stage 3 (1000 headwords):
1. A Christmas Carol (PDF + MP3)
2. As the Inspector Said (PDF + MP3)
3. The Railway Children (PDF + MP3)
4. Ethan Frome (PDF + MP3)
5. Frankenstein (PDF + MP3)
6. Goldfish (PDF + MP3)
7. Playing With Fire (PDF + MP3)
8. Recycling  Factfiles (PDF + MP3)
9. Tales of Mystery and Imagination (PDF + MP3)
10. The Call of the Wild (PDF + MP3)
11. The Picture of Dorian Gray (PDF + MP3)

Oxford Bookworm Library  Stage 4 (1500 headwords):
1. Disaster  Factfiles: PDF mp3
2. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (PDF + MP3)
3. Great Crimes (PDF + MP3)
4. Land of My Childhood  Stories from South Asia (PDF + MP3)
5. Little Women (PDF + MP3)
6. Lorna Doone (PDF)
7. Nelson Mandela  Factfiles (PDF)
8. Silas Marner (PDF + MP3)
9. The African Queen (PDF)
10. The Hound of Baskervilles (PDF + MP3)
11. The Price of Peace  Stories from Africa (PDF + MP3)
12. The ThirtyNine Steps (PDF + MP3)
13. Three Men in a Boat: PDF MP3
14. Treasure Island (PDF + MP3)
15. Washington Square (PDF + MP3)

Oxford Bookworm Library  Stage 5 (2000 headwords):
1. David Copperfield (PDF + MP3): Part 1 Part 2
2. Deadlock (PDF)
3. Ghost Stories (PDF + MP3)
4. King’s Ransom (PDF + MP3)
5. The Bride’s Price (PDF)
6. The Dead of Jericho (PDF)

Oxford Bookworm Library  Stage 6 (2500 từ):
1. American Crime Stories (PDF + MP3)
2. Cold Comfort Farm (PDF)
3. Cry Freedom (PDF)
4. Deadheads (PDF)
5. Dunblin People (PDF)
6. Jane Eyre (PDF + MP3)
7. Meteor and Other Stories (PDF)
8. Oliver Twist (PDF + MP3)
9. Tess of the d’Ubervilles (PDF + MP3)
10. The Enemy (PDF)
12. The Woman in White (DOC)

Báo giá: LINK

Q Skills for Success: Listening and Speaking Student Book

No Comments

Q: Skills for Success 4 Listening & Speaking Student Book with Student Access Code Card provides students with essential listening and speaking practice. Clearly identified learning outcomes with focus students on the goal of instruction, while thought-provoking unit questions provide a critical thinking framework for each unit. A Q Online Practice access code card is included with each book, providing online access to 100% new content and practice activities for every unit, with approximately 20 additional hours of practice within the listening and speaking strand. It offers a simple interface that allows students to focus on enhancing their speaking and listening skills, not learning a new software program.

Báo giá: LINK

Liên hệ: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com