Tag: speaking

Master IELTS: Writing Task 1, Writing Task 2 & IELTS Speaking

Master IELTS Visuals – Writing Task 1

Master IELTS Writing Task 2

Master IELTS Speaking

Báo giá: Trọn bộ 80.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Speak now level 1 communicate with confidence

Speak now level 1 communicate with confidence

Bộ tài liệu bao gồm:

 • Student book
 • Teacher book
 • Testing program
 • Grammar presentation
 • audio CD mp3
 • Video

Báo giá: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Cambridge Real Listening and Speaking with answer Miles Craven

Cambridge Real Listening and Speaking with answer Miles Craven

A four-level skills series for adults and young adults Learners can develop the skills they need to use English confidently wherever they are – at home, at work, travelling, studying or just in social situations with English-speaking friends.

Sách học kỹ năng nghe nói cho người đi làm để có thể sử dụng tự tin Tiếng Anh trong mọi tình huống!!!

Báo giá: Sách + đĩa nghe: 150.000 đ ( 4 levels) file nghe Mp3

Bản mềm: 60.000 đ( 4 levels)

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

 

Cambridge Ielts intensive training ( speaking, reading, writing, listening)

cambridge-ielts-intensive-training-speaking-reading-writing-listening

Cambridge Ielts intensive training ( speaking, reading, writing, listening)

Listening:

Chapter 1:  IELTS Listening Task Types

 • Unit 1    Form Completion
 • Unit 2    Table Completion
 • Unit 3    Matching
 • Unit 4    Classification
 • Unit 5    Flow-Chart Completion
 • Unit 6    Diagram / Plan / Map Labelling
 • Unit 7    Short Answers
 • Unit 8    Sentence Completion
 • Unit 9    Summary Completion
 • Unit 10    Note Completion
 • Unit 11    Multiple Choice

Chapter 2  Practice Tests

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6

Reminders

IELTS Listening Task Types – Answer Key

IELTS Listening Task Types – Audio Scripts

Practice Tests – Answer Key

Practice Tests – Audio Scripts

Appendix

Reading:

Introduction to IELTS

 • Overview

Chapter 1 Effective Reading

 • HOW TO READ EFFECTIVELY

Chapter 2  Question Types

 • Unit 1    matching headings
 • Unit 2    TRUE / FALSE / NOT GIVEN
 • Unit 3    SHORT-ANSWER QUESTIONS
 • Unit 4    MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS
 • Unit 5    SENTENCE COMPLETION
 • Unit 6    DIAGRAM/FLOW-CHART/TABLE COMPLETION
 • Unit 7    SUMMARY COMPLETION
 • Unit 8    MATCHING LISTS/PARAGRAPHS

Chapter 3  Practice Tests

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6
 • Test 7
 • Test 8

Answer Key

Writing:

Exam preparation is a vital period for candidates who wish to obtain an internationally recognised certificate, specifically the IELTS one. Such candidates will find it less stressful if they can have relevant and beneficial materials in hand. Cambridge IELTS Intensive Training Writing has been designed to meet your demand.

As far as this book is concerned, it is arranged into nine units whose themes centre upon the two tasks of the IELTS Writing test. Most frequently given topics in the IELTS Writing test are selectively provided so that you can be well prepared for your coming actual test. Noticeably, each title question is followed by one or two sample answers. Moreover, lists of useful academic expressions following each essay sample answer or well-written sentences for some types of reports will undoubtedly help you with the most relevant language for your Academic Writing test.

The last chapter which is comprised of a brief introduction to the letter format together with sample answers to different types of letters will bring a lot of benefits to those who have planned to take the General Training Writing test. Last but not least, you will find a great number of sentence patterns in letter writing incredibly useful during your test preparation.

On completion of Cambridge IELTS Intensive Training Writing, you will be able to

 • familiarise yourself with the format of the IELTS Writing test of both modules,
 • be well prepared for a variety of writing titles,
 • equip yourself with numerous ideas as well as essential language for your test taking, and
 • hopefully gain a desired band score in your actual exam.

Speaking

Exam preparation is a vital period for candidates who wish to obtain an internationally recognised certificate, specifically the IELTS one. Such candidates will find it less stressful if they can have relevant and beneficial materials in hand. Cambridge IELTS Intensive Training Speaking has been designed to meet your demand.

As far as this book is concerned, it is arranged into 24 units with a total of five chapters whose themes centre upon the three parts of the IELTS Speaking test. Especially, questions which are typical in the IELTS Speaking test are provided so that you can be well prepared for your actual test in the near future.  Noticeably, the questions in the three parts are all followed by sample answers. Moreover, lists of essential vocabulary after certain sections will undoubtedly help you with the most relevant lexical items you need to prepare for each particular topic area. It is suggested that you spend some time looking up the pronunciation and meaning of these new lexical items to be able to accurately express yourself in English at the right time.

On completion of Cambridge IELTS Intensive Training Speaking, you will be able to

 • familiarise yourself with the format of the IELTS Speaking test,
 • predict the examiner’s typical questions,
 • equip yourself with numerous ideas for your answers in the test,
 • apply useful tips in the IELTS Speaking test room, and
 • gain a desired band score in your actual exam.

Báo giá: 50.000 đ/ 1 kỹ năng

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts speaking strategies for the ielts test

Ielts speaking strategies for the ielts test

“Giáo trình IELTS – Nói” chủ yếu được viết dành cho những người chuẩn bị tham gia kỳ thi nói IETLS, đồng thời cũng thích hợp cho những người tham dự các kỳ thi nói khác, những người dự phỏng vấn, những người đi nước ngoài muốn nâng cao khả năng nói tiếng Anh lưu loát, và các sinh viên đại học, học viên chuyên ngành có trình độ tiếng Anh trung bình.

Mục đích biên soạn cuốn sách luyện thi IELTS này là thông qua nhiều tư liệu nói tiếng Anh thiết thực và các hình thức luyện nói đa dạng, qua thực tiễn giúp cho người đọc nắm được các kỹ năng ngôn ngữ nói khác nhau cần sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau, nâng cao kỹ năng sử dụng các kỹ năng nói thực tế của họ, từ đó giúp họ có thể giúp họ diễn đạt một cách lưu loát, rành mạch và chính xác, đáp ứng được nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài của bạn trong tương lai.

Cuốn sách này chia thành sách cho học sinh (tổng cộng 19 bài) và sách cho giáo viên (Đáp án bài tập); Đàm thoại các câu hỏi luyện tập trong bài 18, bài thi nói mẫu trong bài 19 có kèm theo băng.

Nội dung của mỗi bài về cơ bản bao gồm 3 phần:

– Đàm thoại.

– Trọng tâm ngôn ngữ.

– Bài tập.

Đàm thoại: Thông qua đàm thoại thực tế chỉ cho người học cách sử dụng các kỹ năng nói khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau.

Trọng tâm ngôn ngữ: Là những kỹ năng nói cụ thể học sinh nên nắm vững. Ngoài một số cách diễn đạt xuất hiện trong các mẫu đàm thoại, trong mỗi bài còn bổ sung những cách diễn đạt khác, từ đó mở rộng kiến thức về ngôn ngữ nói của người học.

Bài tập: Dựa theo nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, kết hợp với hình thức nói IELTS, trong mỗi bài đều cung cấp một lượng lớn bài tập, đặc biệt chú trọng đến việc diễn đạt rành mạch và lưu loát. Các hình thức bài tập rất đa dạng.

Để đáp ứng nhu cầu của người thi nói IELTS, tài liệu luyện thi IELTS này còn đặc biệt giới thiệu nội dung và hình thức thi nói IELTS, cách chuẩn bị thi nói, ngoài ra còn cung cấp ba bài thi nói mẫu và một lượng lớn các bài tập giống như các phần trong bài thi mẫu, như chuyên đề thảo luận, gợi ý và các câu hỏi có thể hỏi trong kỳ thi nói.

Báo giá: 70.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts speaking recent actual test & suggested answers

Ielts speaking recent actual test & suggested answers

 • IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers là quyển sách tập hợp tất cả các bài IELTS Speaking Tests từ năm 2005 đến năm 2013. Đây là những bộ đề thi thật được tổng hợp lại. Thông qua bộ sách này, các bạn có thể nắm được cụ thể đề thi thật là như thế nào/
 • IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers sẽ cho các bạn những hướng dẫn khá hay và cụ thể về cách trả lời phần speaking. Phần này mình nghĩ không hề dễ, việc có được các tips trong này sẽ một phần nào giúp bạn đạt được điểm cao hơn đáng kể so với bình thường

Báo giá: 60.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts Topics for writing and speaking (with suggested answers)

Ielts Topics for writing and speaking (with suggested answers)

Chào các bạn,
Trong thời gian ôn IELTS hai năm trước, Queen có giữ lại các tài liệu mà Q đã sưu tập được, dùng cho phần nói và phần viết. Giờ muốn share lại cho các bạn cùng tham khảo!
Vì bộ tài liệu này Q soạn cho mình Q học nên đôi khi có những phần trình bày không được khoa học lắm, thêm vào đó cũng không có ghi chú cẩn thận về resource của các bài viết, các bạn thông cảm giùm, và cũng đừng ai kiện Queen về tội ăn cắp bản quyền tác giả nhé, vì đây là a non-profit job mà

Với hai phần writing và speaking Queen chia thành các topic khác nhau, sưu tập các câu hỏi, câu trả lời và các tài liệu liên quan đến từng topic, sau đó luyện cho đến khi cover được hết các topic đã liệt kê.
And here comes topic list:

Topic list

1. Crime –violence –smoking
2. Culture – tradition and festival
3. Economic issues –employment
4. Education
5. Environment – population –polution Animal
6. Family –children- women
7. Food –Drink -health-Welfare
8. Happiness –friendship – marriage
9. Social problems –housing-History –religion- Politic –climate
10. Hometown
11. Media- television -communication Reading – watching Movies/film
12. Music -Art- Fashion -Sport
13. Computer – technology –nuclear- internet
14. Tourism –travel -holiday
15. Transport
16. Rich and poor world -Different generation – Modern life –city – country living
17. Oversea studying – foreign language
18. Personal related – success – career – money – future plan

Báo giá: Bản mềm PDF – word : 20.000 đ

Bản in: 40.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

15 days’ Practice for Ielts ( writing, listening, reading, speaking)

15 days’ Practice for Ielts ( writing, listening, reading, speaking)

Lộ trình học IELTS nâng cao kỹ năng Writing trong vòng 15 ngày:

Day 1: Tổng quan về IELTS writing ( Thời gian làm bài, cấu trúc bài thi, các tiêu chí chấm điểm và các kỹ năng cần thiết cho từng dạng bài IELTS writing).
Day 2: Luyện viết các đoạn Mini-Writing.

Day 3 – 4: Luyện viết đề bài dạng số trong Task 1 (bar chart, line graph, table, pie chart) (cách viết đoạn mở đầu, lập dàn ý, các dạng biểu đồ, cấu trúc của một đoạn văn, những từ và cụm từ quen thuộc cũng như các thì và ngôi nhân xưng thường được sử dụng, các kỹ năng cần thiết để viết bài, đánh giá của giám khảo về các thí sinh).

Day 5:  Dạng bài Process và Diagram. (cách viết đoạn mở đầu, ngôn ngữ thường được sử dụng trong 2 dạng này, bố cục một đoạn trong Process và các bước để viết một đoạn văn trong Process).

Day 6: Luyện tập viết các đề bài dạng số.

Day 7: Essay Writing – Task 2 (cách viết đoạn mở đầu, các yêu cầu đối với assay writing task 2 và các kỹ năng cần thiết để biết một bài assay đạt điểm cao).

Day 8: Dạng bài đưa ra quan điểm riêng (Opinion) hoặc nhận định chung chung (Balanced-Argument).

Day 9: Dạng bài thảo luận (Discussion).

Day 10: Dạng bài liệt kê.

Day 11: Các kỹ năng cần thiết cho văn nghị luận (Argument assay).

Day 12: Một số bài mẫu.

Day 13: Luyện tập viết bài assay hoàn chỉnh.

Day 14: Đếm ngược đến ngày thi .

Day 15: Bài thi mẫu.

 

Lộ trình học IELTS nâng cao kỹ năng Listening trong vòng 15 ngày:

Day 1: tổng quan về bài thi nghe ielts.

Day 2: các dạng câu hỏi trong bài thi.

Day 3: Phân loại từ vựng.

Day 4: Phân loại từ vựng.

Day 5: Câu hỏi trắc nghiệm.

Day 6: Điền vào chỗ trống: hoàn thành thông tin còn thiếu vào đoạn tổng hợp nội dung.

Day 7: Điền vào chỗ trống: hoàn thành ghi chú, bảng biểu.

Day 8: Điền vào chỗ trống: hoàn thành câu.

Day 9: Nối từ, cụm từ, câu.

Day 10: Nối tranh.

Day 11: dạng bài câu trả lời ngắn.

Day 12: Dạng câu hỏi Đúng sai.

Day 13: Ôn tập.

Day 14: Thực hành 1.

Day 15: thực hành 2.

 

Báo giá: 50.000 đ/ 1 cuốn – đã gồm file nghe mp3

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Collin English for exam ( ielts – vocabulary, speaking, writing, speaking, reading) – Anneli Williams, Fiona Aish and Jo Tomlinson and Karen Kovacs

Collin English for exam ( ielts – vocabulary, speaking, writing, speaking, reading) – Anneli Williams, Fiona Aish and Jo Tomlinson and Karen Kovacs

 • Improve your grammar and Vocabulary with Collins Grammar & Vocabulary for IELTS and get the score you need.

  IELTS is the world’s leading test of English for higher education and migration and is recognized by 6000 institutions in over 135 countries. Collins Grammar for IELTS is a self-study book for learners of English who plan to take the Academic module of the IELTS test. These books are ideal tools for learners studying at CEF level B1 or above or with a band score 5?5.5 who are aiming for a band score of 6 or higher.

  Grammar for IELTS
  —————–
  Twenty 4-page units present key areas of grammar with practice exercises similar to the ones in the IELTS test. Practical exam strategies and tips help you improve your IELTS score. Practice exam sections at the end of each unit allow you to familiarize yourself with the test questions.
  The Audio CD contains texts for Listening practice as well as model answers showing you how to use certain grammatical structures in the IELTS Speaking test.

  Vocabulary for IELTS
  —————–
  Key IELTS vocabulary and its usage are presented using Collins COBUILD dictionary definitions and example sentences from the Collins corpus. Learn and remember the vocabulary through the practice exercises, and read the practical exam strategies and tips to improve your IELTS score. You can familiarize yourself with the test questions by doing the Practice exam section at the end of each unit and then evaluate your progress in the revision units. The Audio CD provides valuable Listening and Speaking practice to help you prepare for the test.

  Self study IELTS exam preparation course
  20 units covering key areas of grammar for all 4 IELTS papers: Speaking, Reading, Writing and Listening
  Presentation of grammar is followed by practice exercises and sample test questions.
  Useful IELTS tips and practical exam strategies
  The Audio CD supports the learner with Listening and Speaking exercises.
  IELTS is recognized by over 6000 institutions in over 135 countries.
  1.4 million candidates take the IELTS test each year.

Báo giá: 50.000 / 1 cuốn

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com