Tag: thpt chuyen

Tuyển tập đề thi tiếng Anh (trường THPT chuyên ngữ ban hành nội bộ)

No Comments

Tuyển tập đề thi tiếng Anh (trường THPT chuyên ngữ ban hành nội bộ)

Bao gồm 11 đề thi tiếng Anh đầy đủ!

Báo giá:

Bản có đáp án: 50.000 VNĐ

Bản có đáp án chi tiết và giải thích: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Bộ đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2010 – 2013 có đáp án (Trường Đại học sư phạm Hà Nội – trường THPT chuyên)

No Comments

Bộ đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2010 – 2013 (Trường Đại học sư phạm Hà Nội – trường THPT chuyên)

Bộ đề thi có đáp án!

Đầy đủ các đề thi thử đại học môn tiếng Anh các đợt của trường THPT chuyên. Gồm khoảng hơn 20 đề.

Giá bán: 60.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com website: shopngoaingu.com