Tag: tieng trung

Survival Chinese : How to communicate without fuss or fear Instantly ( A Mandarin Chinese Phrase book )

Survival Chinese : How to communicate without fuss  or fear Instantly ( A Mandarin Chinese Phrase book )

A handy Mandarin Chinese phrasebook and guide to the Chinese language, Survival Chinese contains basic vocabulary necessary for getting around.

This book contains all the necessary words and phrases for speaking Mandarin Chinese in any kind of setting. Perfect for students, tourists, or business people learning Mandarin or traveling to China or Taiwan, it also contains a beginner guide to the Mandarin language, allowing for a deeper understanding of Chinese than a typical Mandarin phrasebook or Chinese dictionary. The book is broken into four basic sections: Common Chinese Expressions and Key Words, Essential Chinese Communication Tools, Chinese Travel Vocabulary, and making your own sentences. All Chinese words and phrases are written in Romanized form (pinyin) as well phonetically, making pronouncing Chinese a breeze. For example, the word for “reservation”, yuding is also written as yuu-deeng. Authentic Chinese characters are also included so that in the case of difficulties the book can be shown to the person the user is trying to communicate with.

Key features of Survival Chinese include:

  • Hundreds of useful Chinese words and expressions.
  • An A-Z index which allows the book to function as a English to Chinese dictionary.
  • Romanized forms, phonetic spellings, and Chinese Characters (Hanzi) for all words and phrases.
  • A concise background and history of the Chinese language.
  • A complete guide to Chinese pronunciations.
  • A concise guide to using Chinese tones.
  • A brief introduction to Chinese grammar.

Báo giá: Sách in : 40.000  đ

Liên hệ: 0988674911  Email: tailieuso@gmail.com

Sách học tiếng Hoa – chương trình trung cấp của trường đại học Bắc Kinh

IMG_5149

IMG_5150

IMG_5151
 

Sách học tiếng Hoa – chương trình trung cấp của trường đại học Bắc Kinh

Biên soạn: Đỗ Vinh – Quách Chân Hoa, Mao Tu Kính, Dương ngọc Tú, Khưu Bội Linh

Biên dịch: Trần Văn Hiên, Đỗ Văn Chung

Sách dày hơn 500 trang

Báo giá: 100.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Tự học tiếng Hoa cấp tốc – Tiếng Quảng Đông ( Tri Thức Việt – Mã Thành Tài)

Tự học tiếng Hoa cấp tốc – Tiếng Quảng Đông ( Tri Thức Việt – Mã Thành Tài)

Sách dày 250 trang, dạng sách bỏ túi, phù hợp người cần học đi du lịch, đi làm, giao thương!!!

Báo giá: 30.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Tự học tiếng Quảng Đông cấp tốc

quangdong-210

Tự học tiếng Quảng Đông cấp tốc

Nội dung cuốn “Tự Học Tiếng Quảng Đông Cấp Tốc” gồm:

Phần 1: Từ đơn và câu thường dùng.

1. Từ đơn thường dùng.
2. Câu thường dùng.


Phần 2: Khẩu ngữ cấp tốc.

1. Dọc đường đi.
2. Xuất nhập cảnh.
3. Trên phố.
4. Dùng cơm.
5. Nghỉ trọ.
6. Từ ngữ sử dụng khi nói chuyện điện thoại.
7. Đi dạo mua đồ.
v.v…

Báo giá: 30.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Sách học tiếng Hoa chương trình sơ cấp (dựa theo tài liệu giảng dạy của Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh)

Sách học tiếng Hoa chương trình sơ cấp (dựa theo tài liệu giảng dạy của Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh)

Biên dịch: Trần Kiết Hùng

NXB Khoa học xã hội. Sách thanh lý

Báo giá: 60.000 VNĐ Sách dày 420 trang

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Sổ tay người học tiếng Hoa |Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục

Sổ tay người học tiếng Hoa ( Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục)

Sách đề cập đầy đủ các yếu tố cấu thành của tiếng Hoa. Phần ngữ âm, chữ viết, ngữ pháp giới thiệu những nội dung chính yếu hoặc tập trung vào những điểm có sự khác biệt giữa hai thứ tiếng.

Phần lớn cuốn sách là phần từ ngữ theo chủ điểm phản ánh các mặt đời sống, xã hội, kinh tế của Việt Nam với dung lượng tương đương cuốn từ điển Việt – Hoa cỡ nhỏ.

Có bản sách in và sách PDF (ebook – sách điện tử ).

Sách dày: 530 trang!

Báo giá: 110.000 đ/ 1 cuốn mới ; Ebook: 60.000 đ ( bản PDF)

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

新汉语水平考试真题集: HSK4(四级)H41010

新汉语水平考试真题集: HSK4(四级) H41010
Author: 国家汉办 孔子学院总部
Publisher: 国家汉办 孔子学院总部
Pages: 16+
Format: PDf + MP3

This is the fourth level of the exam (written outline for): A total of 100 examination questions in three sections: “Listening” 30 min. “Reading” 40 min. and “written” 25 min.
一, the HSK (四级)分三部分:
1.听力(45题,约30分钟)
2.阅读(40题, 40分钟)
3.书写(15题, 25分钟)
二,听力结束后,有5填写答题卡分钟.
三,全部考试约105分钟(含考生填写个人信息时间5分钟)

Báo giá: 30.000 VNđ, đã bao gồm file nghe.

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com