Tag: tu dien

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Hán Việt, Nguyễn Bích Hằng, Trần Thị Thanh Liêm, Vũ Thị Thủy

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Hán Việt, Nguyễn Bích Hằng, Trần Thị Thanh Liêm, Vũ Thị Thủy

Báo giá: Bản cứng: 100.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Báo giá: Sách gốc: 200.000 đ (chưa ship) | Bản mềm PDF: 150.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo : 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển học Tập Nhật – Việt, NXB Giáo Dục, The Japan Foundation

Từ điển học Tập Nhật – Việt, NXB Giáo Dục, The Japan Foundation

Từ điển do các chuyên gia, đội ngũ giảng viên tiếng Nhật uy tín biên soạn!

Có dịch song ngữ các ví dụ tiêu biểu!

Báo giá: Bản sách: 200.000 đ || Bản mềm PDF: 150.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Nhật – Việt 2000 Từ Nhật Gốc Hán Chữ Kanji, Huỳnh Tấn Kim Khánh, Nguyễn Bích Thuận

Từ điển Nhật – Việt 2000 Từ Nhật Gốc Hán Chữ Kanji, Huỳnh Tấn Kim Khánh, Nguyễn Bích Thuận

Nguồn gốc và ý nghĩa chữ Kanji Hướng dẫn cách ghi nhớ chữ Nhật gồm đủ các chữ chuẩn sử dụng phổ thông

Báo giá: Bản sách in: 200.000 đ || Bản mềm PDF: 100.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển y học anh việt, Medical dictionary, bác sĩ Phạm Ngọc Trí

Từ điển y học anh việt, Medical dictionary, bác sĩ Phạm Ngọc Trí

Báo giá: Bản mềm PDF: 130.000 VNĐ | Sách bản gốc: 200.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com

Tự điển kỹ thuật xây dựng Việt – anh – Nguyễn Văn Bình

Tự điển kỹ thuật xây dựng Việt – anh – Nguyễn Văn Bình

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 VNĐ || Bản sách photo: 150.000 VNĐ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển thành ngữ Anh Việt by Martin H. Manser, Châu Văn Thuận dịch

Từ điển thành ngữ Anh Việt by Martin H. Manser, Châu Văn Thuận dịch

Bản mềm PDF: 40.000 VNĐ, Bản sách photo: 70.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Hải Dương Học Anh – Việt (Tạ Văn Hùng) Giải thích – minh họa, the English-Vietnamese Dictionary of Oceanography

Từ điển Hải Dương Học Anh – Việt (Tạ Văn Hùng) Giải thích – minh họa, the English-Vietnamese Dictionary of Oceanography

Số trang: 239

Báo giá: bản PDF: 50.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Hán Việt phổ thông – Đỗ Nguyên Dương, Sắp xếp theo phương pháp mã hóa của Vũ Hồng Phương (giải tiềm năng trí tuệ Việt Nam)

Từ điển Hán Việt phổ thông – Đỗ Nguyên Dương, Sắp xếp theo phương pháp mã hóa của Vũ Hồng Phương (giải tiềm năng trí tuệ Việt Nam)

Báo giá: Từ điển bản cứng: 200.000 VNĐ | Bản PDF: 120.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/ zalo : 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com