Tag: writing

Cambridge Ielts intensive training ( speaking, reading, writing, listening)

cambridge-ielts-intensive-training-speaking-reading-writing-listening

Cambridge Ielts intensive training ( speaking, reading, writing, listening)

Listening:

Chapter 1:  IELTS Listening Task Types

 • Unit 1    Form Completion
 • Unit 2    Table Completion
 • Unit 3    Matching
 • Unit 4    Classification
 • Unit 5    Flow-Chart Completion
 • Unit 6    Diagram / Plan / Map Labelling
 • Unit 7    Short Answers
 • Unit 8    Sentence Completion
 • Unit 9    Summary Completion
 • Unit 10    Note Completion
 • Unit 11    Multiple Choice

Chapter 2  Practice Tests

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6

Reminders

IELTS Listening Task Types – Answer Key

IELTS Listening Task Types – Audio Scripts

Practice Tests – Answer Key

Practice Tests – Audio Scripts

Appendix

Reading:

Introduction to IELTS

 • Overview

Chapter 1 Effective Reading

 • HOW TO READ EFFECTIVELY

Chapter 2  Question Types

 • Unit 1    matching headings
 • Unit 2    TRUE / FALSE / NOT GIVEN
 • Unit 3    SHORT-ANSWER QUESTIONS
 • Unit 4    MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS
 • Unit 5    SENTENCE COMPLETION
 • Unit 6    DIAGRAM/FLOW-CHART/TABLE COMPLETION
 • Unit 7    SUMMARY COMPLETION
 • Unit 8    MATCHING LISTS/PARAGRAPHS

Chapter 3  Practice Tests

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6
 • Test 7
 • Test 8

Answer Key

Writing:

Exam preparation is a vital period for candidates who wish to obtain an internationally recognised certificate, specifically the IELTS one. Such candidates will find it less stressful if they can have relevant and beneficial materials in hand. Cambridge IELTS Intensive Training Writing has been designed to meet your demand.

As far as this book is concerned, it is arranged into nine units whose themes centre upon the two tasks of the IELTS Writing test. Most frequently given topics in the IELTS Writing test are selectively provided so that you can be well prepared for your coming actual test. Noticeably, each title question is followed by one or two sample answers. Moreover, lists of useful academic expressions following each essay sample answer or well-written sentences for some types of reports will undoubtedly help you with the most relevant language for your Academic Writing test.

The last chapter which is comprised of a brief introduction to the letter format together with sample answers to different types of letters will bring a lot of benefits to those who have planned to take the General Training Writing test. Last but not least, you will find a great number of sentence patterns in letter writing incredibly useful during your test preparation.

On completion of Cambridge IELTS Intensive Training Writing, you will be able to

 • familiarise yourself with the format of the IELTS Writing test of both modules,
 • be well prepared for a variety of writing titles,
 • equip yourself with numerous ideas as well as essential language for your test taking, and
 • hopefully gain a desired band score in your actual exam.

Speaking

Exam preparation is a vital period for candidates who wish to obtain an internationally recognised certificate, specifically the IELTS one. Such candidates will find it less stressful if they can have relevant and beneficial materials in hand. Cambridge IELTS Intensive Training Speaking has been designed to meet your demand.

As far as this book is concerned, it is arranged into 24 units with a total of five chapters whose themes centre upon the three parts of the IELTS Speaking test. Especially, questions which are typical in the IELTS Speaking test are provided so that you can be well prepared for your actual test in the near future.  Noticeably, the questions in the three parts are all followed by sample answers. Moreover, lists of essential vocabulary after certain sections will undoubtedly help you with the most relevant lexical items you need to prepare for each particular topic area. It is suggested that you spend some time looking up the pronunciation and meaning of these new lexical items to be able to accurately express yourself in English at the right time.

On completion of Cambridge IELTS Intensive Training Speaking, you will be able to

 • familiarise yourself with the format of the IELTS Speaking test,
 • predict the examiner’s typical questions,
 • equip yourself with numerous ideas for your answers in the test,
 • apply useful tips in the IELTS Speaking test room, and
 • gain a desired band score in your actual exam.

Báo giá: 50.000 đ/ 1 kỹ năng

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts writing strategies for the ielts test

Ielts writing strategies for the ielts test

IELTS Writing Strategies For The Ielts Test

Kỳ thi IELTS là một kỳ thi do Hội đồng Anh, Cơ quan Khảo thí Địa phương thuộc trường Đại học Cambridge và của Hiệp hội các trường Đại học Australia, gọi tắt là IDP Australia đồng tổ chức. Kể từ khi chính thức được áp dụng vào năm 1989 đến nay, kỳ thi này đã phát triển nhanh chóng và có các điểm thi tại hơn một trăm quốc gia và khu vực.

Môn thi viết IELTS bao gồm hai dạng đề thi là Academic (dạng học thuật, gọi tắt là dạng A) và General Training (dạng đào tạo tổng quát, gọi tắt là dạng G). Mỗi dạng đề thi bao gồm hai phần thi viết: Task 1 và Task 2. Thời gian thi là 60 phút…

Giáo trình này có nội dung phong phú, đề cập đến nhiều phương diện, tư liệu được lấy từ những tình huống học tập và sinh hoạt thực tế tại các nước nói tiếng Anh, nội dung được sắp xếp theo nguyên tắc dễ trước khó sau, theo thứ tự nâng cao dần.

Cuốn sách được chia làm năm phần. Phần thứ nhất và phần thứ năm tổng cộng có mười hai bộ đề thi viết, trong đó sáu bộ đề thi thuộc dạng A và sáu bộ đề thi thuộc dạng G.

Mục đích của hai phần này là giúp các thí sinh hiểu rõ hình thức và nội dung khái quát của đề thi, đồng thời giúp thí sinh tự kiểm tra trình độ khi bắt đầu sử dụng giáo trình này, biết rõ những vấn đề và điểm yếu của mình để bù đắp và sửa chữa trong quá trình học tập, đồng thời kiểm tra mức độ tiến bộ của mình sau khi sử dụng giáo trình này.

Phần thứ hai là kiểm tra ngôn ngữ như cách viết từ, ngữ pháp và cấu trúc câu. Mục đích của phần này là giúp thí sinh nâng cao trình độ viết cơ bản thông qua việc luyện tập viết chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu để có thể đạt được hoặc tiến gần đến trình độ mà IELTS đòi hỏi. Phần này còn gọi là giai đoạn chuẩn bị hoặc bồi dưỡng ngôn ngữ.

Phần thứ ba là các kỹ năng viết bài thi IELTS, trọng điểm nói về các kỹ năng viết bốn thể loại văn trong bài thi viết IELTS.

Phần thứ tư là các kỹ năng thi, tổng cộng chia làm sáu nội dung: Phân tích task, viết dàn bài, viết phần mở đầu, viết phần thân bài, viết phần kết luận, kiểm tra bài viết.

Sau phần năm là đáp án bài tập và các bài viết mẫu, trong đó phần lớn các đề thi viết mẫu đều có hai đến ba bài văn mẫu, các bài văn có cùng một đề bài nhưng được viết dưới các khía cạnh khác nhau. Trong phụ lục có phần giới thiệu tóm tắt về kỳ thi IELTS và các tiêu chuẩn chấm điểm bài thi viết.

Giáo trình này thích hợp cho các sinh viên du học nước ngoài, nghiên cứu sinh, các sinh viên đại học, học viên chuyên ngành, học viên các lớp đào tạo tiếng Anh và những người tự học có trình độ tiếng Anh trung bình.

Báo giá: 80.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Writing for ielts : with answer key 6.0 – 7.5: Improve your skills ( Macmillan ; Stephanie Dimond-Bayir)

Writing for ielts : with answer key 6.0 – 7.5: Improve your skills ( Macmillan ; Stephanie Dimond-Bayir)

Improve your Skills: Writing for IELTS 6.0-7.5 Student’s Book prepares pupils for the Academic IELTS Writing paper. The book is full of exercises and examples to help develop key Writing skills. Useful tips support students on how to approach the Writing tasks and build their confidence to ensure success in the exam. This version includes the Answer Key.

Key Features

 • Skills focus with exercises and examples to develop writing skills
 • Language development with helpful phrases and vocabulary to use in each writing task to ensure students are well prepared and confident
 • Technique boxes with ideas on how to approach the IELTS Writing tasks
 • Practice test: a complete Writing paper based on the unit topic
 • Topic talk activities to introduce key vocabulary and ideas for the unit topic
 • Includes Answer Key

Báo giá: 35.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts Topics for writing and speaking (with suggested answers)

Ielts Topics for writing and speaking (with suggested answers)

Chào các bạn,
Trong thời gian ôn IELTS hai năm trước, Queen có giữ lại các tài liệu mà Q đã sưu tập được, dùng cho phần nói và phần viết. Giờ muốn share lại cho các bạn cùng tham khảo!
Vì bộ tài liệu này Q soạn cho mình Q học nên đôi khi có những phần trình bày không được khoa học lắm, thêm vào đó cũng không có ghi chú cẩn thận về resource của các bài viết, các bạn thông cảm giùm, và cũng đừng ai kiện Queen về tội ăn cắp bản quyền tác giả nhé, vì đây là a non-profit job mà

Với hai phần writing và speaking Queen chia thành các topic khác nhau, sưu tập các câu hỏi, câu trả lời và các tài liệu liên quan đến từng topic, sau đó luyện cho đến khi cover được hết các topic đã liệt kê.
And here comes topic list:

Topic list

1. Crime –violence –smoking
2. Culture – tradition and festival
3. Economic issues –employment
4. Education
5. Environment – population –polution Animal
6. Family –children- women
7. Food –Drink -health-Welfare
8. Happiness –friendship – marriage
9. Social problems –housing-History –religion- Politic –climate
10. Hometown
11. Media- television -communication Reading – watching Movies/film
12. Music -Art- Fashion -Sport
13. Computer – technology –nuclear- internet
14. Tourism –travel -holiday
15. Transport
16. Rich and poor world -Different generation – Modern life –city – country living
17. Oversea studying – foreign language
18. Personal related – success – career – money – future plan

Báo giá: Bản mềm PDF – word : 20.000 đ

Bản in: 40.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Best practice book for Ielts writing (230 ielts writing samples) Dr. Md Munan Shaik

Best practice book for Ielts writing (230 ielts writing samples) Dr. Md Munan Shaik

Simple book contain different levels of vocabulary focusing mainly for IELTS writing part. Those preparing IELTS, this book can help certainly to developed excellent writing skill.
Main features of this includes-
– Common mistakes in IELTS writing
– More than 60 task 1 writing samples
– More than 170 Task 2 writing samples
– Different types of IELTS letter samples

Báo giá: 60.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Essay writing for English tests ( Gabi Duigu) – ielts academic writing task 1 + 2

Essay writing for English tests ( Gabi Duigu) – ielts academic writing task 1 + 2

One of the best books for IELTS Academic Writing Task 1: Visuals-Writing about Graphs, Tables and Diagrams by Gabi Duigu
Essay Writing By Gabi Duigu is a fully comprehensive resource for passing IELTS Writing Task 2 section of the IELTS test with a grade of 6.5-7.0 or higher.

About Author:

Gabi Duigu has been teaching English for Academic Purposes and Test Preparation in many countries, and to students from even more countries,
for over 30 years.
She has been an IELTS examiner since 1990.

Báo giá: 30.000đ /1 cuốn

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Model Essays for Ielts writing ( the newest topic trend in Ielts Writing Exam)

Model Essays for Ielts writing ( the newest topic trend in Ielts Writing Exam)

Model Essays For IELTS Writing là một tài liệu luyện thi ielts writing tốt nhất hiện nay. có các tính năng quan trọng sau đây:
Chọn từ những bài thi IELTS thực tế
Cuốn sách tâp hợp những đề bài mẫu writitng ielts và bài sửa.Ví dụ đối với các bài tiểu luận tranh cãi, cuốn sách luyện thi ielts này bao gồm một loạt các chủ đề như văn hóa, khoa học, giáo dục và công nghệ, các vấn đề xã hội, và môi trường….
Tất cả các bài tiểu luận mẫu trong cuốn sách luyện thi ielts High – scoring IELTS Writing Model Answers được viết bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm nhất, những người đã từng giảng dạy và nghiên cứu IELTS trong nhiều năm. Đối với những lợi ích của học sinh, tất cả những bài viết này sử dụngvocabulary for ielts một cách đơn giản nhưng rất học thuật và cấu trúc quen thuộc.ĐẶC BIỆT TẤT CẢ CÁC TỪ KHÓ , TỪ MỚI ĐỀU ĐƯỢC DICH NGHĨA RA TIẾNG VIỆT NÊN RẤT RẤT DỄ HỌC
Sau mỗi IELTS writing mẫu, có một lời giải thích vocabulary và cấu trúc được lựa chọn.Các vocabulary hay cấu trúc được giải thích không nhất thiết phải “mới” hoặc “khó khăn”, thay vào đó, có được coi là thiết thực và hiệu quả nhất trong việc giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của writing IELTS. Nhiều ứng viên đổ lỗi thiếu grammar and vocabulary for ielts nên họ gặp khó khăn trong việc cải thiện kết quả IELTS writing. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề: mục đích IELTS writing kiểm tra bạn không phải là “bạn biết bao nhiêu từ” mà “bạn có thể sử dụng tốt như thế nào những từ bạn đã biết”. Vì vậy, trong phần này, có một số vocabularies for ielts trông đơn giản, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu giải thích một cách cẩn thận và đọc những ví dụ triệt để hiểu cách sử dụng của nó. Sử dụng từ ngữ một cách hiệu quả trong đúng ngữ cảnh là một trong những cách tốt nhất để nâng cao khả năng viết của bạn và điểm IELTS writing.

Báo giá: 50.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Collin English for exam ( ielts – vocabulary, speaking, writing, speaking, reading) – Anneli Williams, Fiona Aish and Jo Tomlinson and Karen Kovacs

Collin English for exam ( ielts – vocabulary, speaking, writing, speaking, reading) – Anneli Williams, Fiona Aish and Jo Tomlinson and Karen Kovacs

 • Improve your grammar and Vocabulary with Collins Grammar & Vocabulary for IELTS and get the score you need.

  IELTS is the world’s leading test of English for higher education and migration and is recognized by 6000 institutions in over 135 countries. Collins Grammar for IELTS is a self-study book for learners of English who plan to take the Academic module of the IELTS test. These books are ideal tools for learners studying at CEF level B1 or above or with a band score 5?5.5 who are aiming for a band score of 6 or higher.

  Grammar for IELTS
  —————–
  Twenty 4-page units present key areas of grammar with practice exercises similar to the ones in the IELTS test. Practical exam strategies and tips help you improve your IELTS score. Practice exam sections at the end of each unit allow you to familiarize yourself with the test questions.
  The Audio CD contains texts for Listening practice as well as model answers showing you how to use certain grammatical structures in the IELTS Speaking test.

  Vocabulary for IELTS
  —————–
  Key IELTS vocabulary and its usage are presented using Collins COBUILD dictionary definitions and example sentences from the Collins corpus. Learn and remember the vocabulary through the practice exercises, and read the practical exam strategies and tips to improve your IELTS score. You can familiarize yourself with the test questions by doing the Practice exam section at the end of each unit and then evaluate your progress in the revision units. The Audio CD provides valuable Listening and Speaking practice to help you prepare for the test.

  Self study IELTS exam preparation course
  20 units covering key areas of grammar for all 4 IELTS papers: Speaking, Reading, Writing and Listening
  Presentation of grammar is followed by practice exercises and sample test questions.
  Useful IELTS tips and practical exam strategies
  The Audio CD supports the learner with Listening and Speaking exercises.
  IELTS is recognized by over 6000 institutions in over 135 countries.
  1.4 million candidates take the IELTS test each year.

Báo giá: 50.000 / 1 cuốn

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Academic encounters – human vehavior – reading, study skills, writing ( Cambridge , Bernard Seal )

0521476585-1-zoom

Academic encounters – human vehavior – reading, study skills, writing ( Cambridge , Bernard Seal )

High intermediate to Low Advanced

The Academic Encounters series uses a sustained-content approach to teach students the skills they need to be successful in academic courses.

Các sách cùng series:

Human behavior  (high intermediate to low advanced ) – Life in society ( Intermediate to high intermediate ) – American studies ( Intermediate)

Báo giá: 60.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Writing for IELTS 4.5-6.0 with Key Macmillan | Sam McCarter and Norman Whitby

Writing for IELTS 4.5-6.0 with Key Macmillan | Sam McCarter and Norman Whitby

Prepares students for the Academic IELTS Writing. This book is full of exercises and examples to help develop key Writing skills. It includes tips that support students on how to approach the Writing tasks and build their confidence to ensure success in the exam.

Báo giá: 40.000 VNĐ

liên hệ: 0988674911 ( imessage / viber / zalo ) ; email: tailieuso@gmail.com