Tài liệu ACAI

3 Comments

Danh mục tài liệu
——————————————————————
201009.CAIA.1.Quicksheet.pdf
201009.CAIA.11.pdf
201009.CAIA.12.pdf
201009.CAIA.13.pdf
201009.CAIA.2.Quicksheet.pdf
201009.CAIA.21.pdf
201009.CAIA.22.pdf
201009.CAIA.23.pdf
201103.CAIA.1.Quicksheet.pdf
201103.CAIA.11.PDF
201103.CAIA.12.pdf
201103.CAIA.13.PDF
201103.CAIA.2.Quicksheet.pdf
201103.CAIA.21.pdf
201103.CAIA.22.pdf
201103.CAIA.23.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.1.Part.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.1.Part.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.2.Part.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Printable.Exams.Online.Exam.2.Part.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
2007.CAIA.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exam.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book1.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book2.pdf
2008.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
200909.CAIA.Level.1.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.1.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.2.pdf
200909.CAIA.Level.2.Schweser.Study.Notes.Book.3.Practice.Exams.pdf
200909.CAIA.Schweser.L1.QS.pdf
200909.CAIA.Schweser.L2.QS.pdf
2010 03.CAIA.11.pdf
2010 03.CAIA.12.pdf
2010 03.CAIA.13.pdf
2010 03.CAIA.21.pdf
2010 03.CAIA.22.pdf
2010 03.CAIA.23.pdf
2010 03.CAIA.L1.Quicksheet.pdf
2010 03.CAIA.L2.Quicksheet.pdf
201009.L1.zip
201009.L2.zip
201103.L1.zip
201103.L2.zip
——————————————————————

Dung lượng: 02 Gb.

Báo giá: 150.000 VNĐ Trọn bộ bản mềm/

Báo giá Bản cứng: vui lòng liên hệ!

Related Post

3 Responses to “Tài liệu ACAI”

 1. Minh muon mua 3 cuon CAIA duoi day. Cac ban co the cho biet gia” cua ban copy va pdf duoc khong? Cam on.

  Alternative
  Investments:
  CAIA Level I.
  Wiley, 2015.

  CAIA Level II: Advanced
  Core Topics in Alternative
  Investments. Wiley, 2012

  CAIA Level II: Core and
  Integrated Topics. Institutional
  Investor, Inc., 2015

Leave a Reply