Số tài khoản

Kể từ ngày 22/11/2018 – Shop Ngoại Ngữ có thêm phương thức thanh toán mới Theo VÍ điện tử Momo! Thông tin: Chuyển tiền đến Ví Momo: Tài khoản 0988674911 tên chủ Tài Khoản: Nguyễn Hưng Hải.

Kể từ ngày 22/11/2018 – Shop Ngoại Ngữ có thêm phương thức thanh toán mới Theo VÍ điện tử Zalo Pay! Thông tin: Chuyển tiền đến Ví Momo: Tài khoản 0988674911 tên chủ Tài Khoản: Nguyễn Hưng Hải.

Thông tin tài khoản

Ngân hàng VietCombank (Ngoại thương)Tên chủ tài khoản : Nguyễn Hưng Hải Số tài khoản :0011002001171 – VCB TW 198 Trần Quang Khải – Hà Nội
Ngân Hàng Đông Á:Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hưng Hải Số tài khoản: 0101212396
Ngân hàng Công Thương (VietinBank) – Chi nhánh Đống Đa-Hà Nội :Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hưng Hải Số tài khoản: 711A 0438 1039
Ngân hàng Nông nghiệp (AgriBank) – Chi nhánh Hoàng Mai -Hà Nội :Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hưng Hải Số tài khoản: 1240201166805
Trân trọng cám ơn!