Từ điển tra cứu và cách viết chữ Hán trong tiếng Nhật – nxb Văn Hóa