10 Đề luyện tập cho các bạn chuẩn bị thi IELTS

No Comments

Đề luyện tập cho các bạn chuẩn bị thi IELTS ( trị giá 26.5 USD)

File đề thi thử bao gồm:
‣ 5 bài test Academic Module full + Answer Key + Model Answer + Script
‣ 5 bài test General Module full + Answer Key + Model Answer + Script

Hình ảnh đề thi:

Báo giá: 50.000 VNĐ – bản mềm

Bản in: vui lòng liên hệ!

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.