100 bài luyện dịch Việt – Anh, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh biên soạn

  • Dành cho mọi đối tượng tự luyện dịch Việt – Anh
  • Tuyển dịch một số bài trong quốc văn giáo khoa thư
  • Tục ngữ Việt – Anh thông dụng nhất

Báo giá bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com