200 mẫu thư tiếng Pháp trong giao tiếp hàng ngày, Xuân Phúc, Thanh Trúc