28 tiêu điểm ngữ pháp tiếng Anh dùng cho các kỳ thi chuẩn quốc tế, Check your grammar for Toeic, Toefl, FCE

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

28 tiêu điểm ngữ pháp tiếng Anh dùng cho các kỳ thi chuẩn quốc tế, Check your grammar for Toeic, Toefl, FCE

– Giải thích dễ hiểu các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh trong các kỳ thi chuẩn Quốc tế
– Tăng cường thực hành dạng bài tập của các chủ điểm
– Củng cố trọng tâm các chủ điểm
– Các mẫu câu hỏi thi
– Đáp án đầy đủ

336 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com