30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương, Trần Xuân Ngọc Lan, Nguyễn Thị Tân dịch

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương, Trần Xuân Ngọc Lan, Nguyễn Thị Tân dịch (nguyên bản tiếng Trung: HanYu WaiMao KouYu 30 Ke )
708 trang

Báo giá: Bản mềm PDF + mp3: 60.000 đ | Bản sách: 120.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com