39 tình huống giao tiếp tiếng Anh qua điện thoại, Nguyễn thị Tuyết, Communicational English for telephone