40 đề trắc nghiệm tiếng anh 10, Thân Trọng Liên Tân