Sample trong bản mềm PDF:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

540 câu hỏi đáp tiếng Anh khoa học thường thức dành cho học sinh, sinh viên

540 trang | Mục lục: link

Cuốn sách phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên, các bạn đang học trường chuyên, phù hợp với luyện thi Ielts Academic, phù hợp với các giáo viên sử dụng làm tư liệu dạy học, soạn bài…

Báo giá:Bản mềm PDF: 70k | Mua bản mềm Online: link