Author: gsnn2015

Phương pháp cơ bản dịch Việt Anh & ngữ pháp, Nguyễn Thanh Lương

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Phương pháp cơ bản dịch Việt Anh & ngữ pháp, Nguyễn Thanh Lương

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Ôn luyện ngữ pháp Tiếng Anh qua các mẩu Chuyện cười, Mai Lan Phương, Nguyễn Thành Yến

[​IMG]
Ôn luyện ngữ pháp Tiếng Anh qua các mẩu Chuyện cười, Mai Lan Phương, Nguyễn Thành Yến

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Văn phạm Anh Văn toàn bộ, Lê BÁ Kông, new english grammar for vietnamese students

[​IMG]
Văn phạm Anh Văn toàn bộ, Lê BÁ Kông, new english grammar for vietnamese students, revised edition
with key to exercises – có phần sửa 150 bài tập
304 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

English sample tests for non-language students, dành cho nghiên cứu sinh và hệ cao học không chuyên ngữ, Nguyễn Quang, Lương Công Tiến – tập 1 + tập 2

[​IMG] [​IMG]

English sample tests for non-language students, dành cho nghiên cứu sinh và hệ cao học không chuyên ngữ, Nguyễn Quang, Lương Công Tiến – tập 1 + tập 2

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ/ 1 tập

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Hoa Kỳ những điều bạn chưa biết, tài liệu luyện kỹ năng nghe hiểu, Taking About the USA, An active Introduction to American Culture, Janet Giannotti, Suzanne Mele Szwarcewicz, Lê Huy Lâm

[​IMG]

Hoa Kỳ những điều bạn chưa biết, tài liệu luyện kỹ năng nghe hiểu, Taking About the USA, An active Introduction to American Culture, Janet Giannotti, Suzanne Mele Szwarcewicz, Lê Huy Lâm
422 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com