Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Ư

Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Biên soạn theo sách giáo khoa mới nhất! Theo chương trình thí điểm 2015 !

Báo giá: Sách bán 50.000 VNđ

đáp án: Bản mềm / ebook : 50.000 VNđ

ảnh sách đáp án / lời giải:

Lớp 7: link

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

29 thoughts on “Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

  1. bằng cách nào mua các đáp án các bài tập tiếng anh theo chương trình mới từ lớp 6->8 của Lưu Hoằng Trí

  2. bằng cách nào mua các đáp án các bài tập tiếng anh theo chương trình mới từ lớp 6->8 của Lưu Hoằng Trí

    1. Shop đã email cho bạn trang mẫu của sách và báo giá! Vui lòng kiểm tra email và liên lạc nếu có nhu cầu! thanks so much !

  3. bạn ơi, mình muốn mua sách này từ lớp 6 đến lớp 9 ( có đáp án) thì mua bằng cách nào ha?

  4. mail cho m với. m muốn mua bản mềm sách và đáp án sách từ l6-9 của lưu hoằng trí theo chương trình mới

    1. Chào bạn, mình đã email báo giá và phương thức thanh toán nhận tài liệu, bạn kiểm tra email bạn nhé!

  5. Mình muốn mua sách bài tập tiếng anh từ lớp kid đến lớp 7, có đáp án. mua bản mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.