Bán bộ danh sách khách hàng 2015

No Comments

 

Hình ảnh chụp lại màn hình của bộ Danh Sách
1. Danh sách được sắp xếp khoa học – đầy đủ.

 

 

 

 

2.  Danh sách được sắp xếp đầy đủ – Chi Tiết.
 

Danh sách bộ 1

Báo giá: 999.000 VNĐ / 1 bộ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẠI TP.HCM
1 370 THAC SY CNTT
2 410 KHACH HANG THE
3 1200 HOC VIEN PACE
4 1910 HOC VIEN BUU CHINH VIEN THONG
5 4000 DAU TU CHUNG KHOAN
6 7600 NHA GIAU HCM
7 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM
8 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD
9 20.000 KHACH HANG DONG BAO HIEM HCM
10 100.000 NV VAN PHONG HCM
11 300 CAN HO HIM LAM NAM KHANH
12 16.700 KH MUA CAN HO CB RICHARD ELLIS(CBRE )
13 120 KHACH HANG DAU TU
14 200 KHACH HANG ACB TIET KIEM
15 500 DSKH THE VISA ACB
16 500 KH QUAN TAM CAC DU AN BDS
17 22.000 NGUOI THU NHAP TREN 600$
18 24.000 KHACH HANG VIP-PARKSON – HCM
19 600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL
20 1.500 CONG TY XAY DUNG TAI VN
21 3.800 THANH VIEN DIENDANQUANTRI.COM
22 6.000 QUẢN LÝ CẤP CAO TP.HCM
23 8.000 SO DI DONG GIAM DOC CTY SAN XUAT VN
24 100 KHACH HANG BAO CHI
25 120 CA NHAN LINH VUC TRUYEN THONG
26 138 CEO TAI HCM
27 500 THANH VIEN CLB DOANH NHAN SAI GON
28 120 SEP CONG TY XNK PETROLIMEX
29 DANH BA SMC
30 DAI LY DT TOAN QUOC CO SO DI DONG
31 DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG
32 HOI KIEN TRUC SU VIP TPHCM
33 KHACH BEN NGHANH DU LICH
34 120 KHACH NGHANH DAU KHI VUNG TAU
35 SV TN NAM 2009
36 SO DT VA MAIL GD CEO
37 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC
38 1.100 GIAM DOC DA NANG
39 1.200 GIAM DOC DONG NAI
40 1.600 DOANH NGHIEP KINH DOANH SAT THEP TOAN QUOC
41 13.640 UNG VIEN TIMVIECNHANH.COM
42 50 BROKER CHUNG KHOAN DA NANG
43 110 THANH VIEN CLB GOFL VIETNAM
44 150 THANH VIEN CLB SIYB
45 430 THANH VIEN CLB DOANH NHAN DAT VIET
46 770 HOI DOANH NHAN TRE YBA
47 950 CAC CONG TY DUOC PHAM
48 1500 GIAM DOC BINH DUONG
49 CAC CTY TRONG CAC KCN CA NUOC
50 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM
51 1.090 CAC CTY TPHCM CO MOBILE
52 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA
53 1.200 GIAM DOC-CT.HĐQT CAC CTY LON HCM
54 1.400 THANH VIEN BV FV HCM
55 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH
56 1.637 CHU NH-KS HCM
57 2.000 KE TOAN TRUONG HCM
58 2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM
59 4.200 KHACH HANG THAN THIET PARKSON
60 4.700 QUAN LY CAP CAO HCM
61 5.000 DANH SACH KHACH HANG CO CON NHO
62 5.000 KH GUI TIET KIEM ACB
63 5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM
64 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM
65 9.700 GIAM DOC HCM
66 23 000 GIAM DOC MOI TOAN QUOC 2011
67 150 GĐ DIA OC & CHUNG KHOAN HCM
68 200 BROKER CHUNG KHOAN HCM
69 330 CTY KIEN TRUC-XAY DUNG HCM
70 400 LEAD MANULIFE
71 120 THANH VIEN CLB BDS HCM
72 150 CAC CTY BDS HCM
73 100 VILLA SG PEARL.
74 110 BIỆT THỰ PHÚ GIA
75 130 CAN HO CONTREXIM
76 240 KHANH HOI Q4-C,D
77 300 KH CENTRAL GARDEN
78 300 KH EVERICH
79 312 EHOME Q9
80 369 BELLEZA QUAN 7
81 400 CARINA PLAZA
82 466 KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY
83 600 KH  DU AN BOTANIC
84 600 KHACH HANG CUA SAVILL
85 3000 KH PHU MY HUNG
86 DSKH 500 HOANG ANH GIA LAI 3
87 DSKH 1300 SAIGON PEARL
88 500 DSKH THE MANOR
89 115 DAT NEN PHU XUAN-VAN PHAT HUNG
90 200 DAT NEN DU AN HUY HOANG Q2
91 500 COTEC PHU XUAN
92 600 DAT NEN PHUOC LONG B
93 950 HIM LAM KENH TE
94 THAI SON 1,2
95 100.000 KH MUA DIEN MAY NGUYEN KIM
96 CHO AN DONG
97 1.050 KHACH HANG TVSI HCM
98 1.100 KHACH HANG HSC HCM
99 70 SAN VANG HONG HOI
100 600 CHUNG KHOAN THANH CONG
101 710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM
102 800 CHUNG KHOAN ACB
103 1.020 KHACH HANG BMW
104 1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM
105 1.600 KHACH HANG SO HUU OTO TAI HCM
106 4.500 SO HUU OTO SUZUKI
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
107 500 KH GIAO DICH TAI QUAN 4
108 700 KH GIAO DICH TAI LE VAN SY
109 700 KH GIAO DICH TAI QUAN 9
110 800 KH GIAO DICH TAI TAN BINH
111 1100 KH GIAO DICH TAI PHU NHUAN
112 1150 KH GIAO DICH TAI GO VAP
113 1300 KH GIAO DICH DINH TIEN HOANG
114 1360 KH GIAO DICH BINH THANH
115 3700 KH GIAO DICH HOI SO
116 HE THONG LAP DAT MANG INTERNET VIETEL TOAN TP.HCM
117 10.000 KH PHU MY HUNG (55 PHAN KHU MOI CAP NHAT 2/2012)
118 250 KH KHU BIET THU THAO DIEN QUAN 2
119 4600 NHAN VIEN XUAT SAC NGAN HANG EXIMBANK
120 1800 KH CA NHAN TECHCOMBANK
121 5000 KH SIEU THI DIEN MAY NGOI NHA SO
122 5.000 KH GUI TIET KIEM ACB
123 8000 KH GOI TIET KIEM TAI SACOMBANK
124 1.000 KHACH HANG NHA THUOC TAI HCM
125 300 HOI VIEN DN TRE TP DA NANG
126 333 GIAM DOC DA NANG
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẠI HÀ NỘI
1 65.000 VIETTEL TRA SAU HA NOI
2 1.500 GIAM DOC HA NOI
3 1.900 KHACH HANG DAU TU CHUNG KHOAN HA NOI
4 3.650 NGUOI CO THU NHAP CAO TAI HANOI
5 4.000 CHU DOANH NGHIEP HANOI
6 5.700 GIAM DOC HANOI
7 6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK)
8 7.800 DAI DIEN KINH DOANH HA NOI
9 19.000 DN HA NOI MOI THANH LAP(1.700 CO DI DONG)
10 120 CAC THANH VIEN HIEP HOI NU DOANH NHAN HA NOI
11 140 CEO-TRUONG PHONG MAKETING HCM & HN
12 200 BROKER CHUNG KHOAN HA NOI
13 300 DOANH NGHIEP HA NOI
14 360 VANG VGB HA NOI
15 426 HOI VIEN CLB BDS HA NOI
16 590 KHACH HANG VIP VINCOM HA NOI
17 680 KH DAU TU  VANG THUONG XUYEN VGB HA NOI
18 300 KH CHUYEN QUANG CAO GOOGLE TAI HA NOI
19 DANH SACH BAC SY HANOI

 

 

Bộ 2:

DANH SÁCH BỘ 02

I. DSKH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng
2. Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh
3. Danh sách 13.600 Giám đốc các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh
4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh
5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh
6. Danh sách 32.300 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại Tp. Hồ Chí Minh
7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty
8. Danh sách 50.000 Thành Viên Vàng Mobifone tại Tp. Hồ Chí Minh
9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh
10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh
11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh
12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ
13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh
14. Danh sách 8.000 Khách hàng thường xuyên mua sắm tại PARKSON Tp. Hồ Chí Minh
15. Danh sách 3.000 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam
17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh
18. Danh sách 43.500 Nhân viên Văn phòng Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh
19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email
20. Danh sách 4.300 Khách hàng Mua căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng Tp. Hồ Chí Minh
21. Danh sách 1.200 Khách hàng Mua căn hộ SAIGON PEARL Tp. Hồ Chí Minh
22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh
23. Danh sách 450 Khách hàng mua Căn hộ The Manor tại Tp. Hồ Chí Minh
24. Danh sách 12.400 Khách hàng  tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh
25. Danh sách 10.000 Nhân Viên Kinh Doanh chọn lọc từ Name Card tại Tp. Hồ Chí Minh
26. Danh sách 1.100 Công ty chuyên kinh doanh Xuất Nhập khẩu tại Tp. HCM có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám đốc
27. Danh sách 4.600 Nhân viên Kinh doanh Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh
28. Danh sách 5.600 Giám đốc, Trưởng phòng, Quản lý và 6.100 Nhân viên Kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh
29. Danh sách 5.000 Khách hàng Đầu tư Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh
30. Danh sách 5.700 Doanh Nhân hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh
31. Danh sách 5.600 Quản Lý Cấp Cao tại Tp. Hồ Chí Minh
32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh
33. Danh sách 2.000 Thành viên Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh
34. Danh sách 2.000 Kế Toán Trưởng các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh
35. Danh sách 7.700 Khách hàng thu nhập cao trên 10 Triệu 1 Tháng tại các Tỉnh
36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh
37. Danh sách 2.100 Khách hàng VIP ngành Thời Trang tại Tp. Hồ Chí Minh
38. Danh sách 4.500 Khách hàng Cao Cấp Thể Dục Thẩm Mỹ CALI WOW tại Tp. Hồ Chí Minh
39. Danh sách 2.000 Khách hàng Sử dụng Thẻ Visa Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh
40. Danh sách 2.500 Phụ Huynh Học Sinh THPT tại Tp. Hồ Chí Minh
41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh
42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh
43. Danh sách 1.300 Nhân Viên Tập Đoàn Unilever tại Tp. Hồ Chí Minh
44. Danh sách 1.400 Hội viên Bệnh Viện Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh
45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước
46. Danh sách 2.300 khách hàng Mua Yến Sào tại Tp. Hồ Chí Minh
47. Danh bạ toàn hệ thống các Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh: Sacombank, HD Bank, Techcombank, LienViet PostBank, ACB, Habubank, PgBank, Vibank, Vietinbank, Western Bank.
II. DSKH TẠI HÀ NỘI
1. Danh sách 18.500 Giám Đốc các Công ty tại Hà Nội
2. Danh sách 28.300 Khách hàng Thu nhập cao trên 20 triệu 1 tháng tại Hà Nội
3. Danh sách 7.200 Khách hàng sở hữu Xe Hơi tại Hà Nội
4. Danh sách 16.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Hà Nội
5. Danh sách 56.800 Thành viên Vàng Viettel tại Hà Nội
6. Danh sách 11.000 Thành viên Vàng Mobifone tại Hà Nội
7. Danh sách 6.600 Công ty tại Hà Nội có đầy đủ số Di Động của Giám Đốc Công ty
8. Danh sách 5.500 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Hà Nội
9. Danh sách 6.200 Giám Đốc Marketing các Công ty tại Hà Nội
10. Danh sách 25.500 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 8 triệu 1 tháng tại Hà Nội
11. Danh sách 1.800 Nhân viên Ngân hàng tại Hà Nội
12. Danh sách 2.100 Khách hàng VIP ngành Thời Trang tại Hà Nội
13. Danh sách 1.800 Khách hàng Đầu tư Chứng khoán tại Hà Nội
14. Danh sách 7.700 Đại Diện Kinh Doanh trong các Công ty tại Hà Nội
15. Danh sách 5.100 Khách hàng Sở hữu các căn hộ: Royal City, Time City, Hồ Gươm Plaza, Mandarin, CT3 Cổ Nhuế tại Hà Nội
16. Danh sách 7.500 Quản Lý Cấp Cao Các Công ty  tại Hà Nội
17. Danh sách 8.700 Khách hàng Lắp đặt Mạng FPT tại Hà Nội
18. Danh sách 30.000 Khách hàng Có Chức Vụ trong Các Công ty tại Hà Nội
19. Danh bạ toàn hệ thống các Ngân hàng lớn tại Hà Nội.
20. Danh bạ các Tập Đoàn lớn tại Hà Nội.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.