Bộ đề luyện thi THPT chuyên môn tiếng anh, Giang Thị Trang, Nguyễn Huy Hoàng