Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lưu Hoằng Trí