Cách dùng các động từ kép trong tiếng Hàn, Nguyễn Hoàng Thảo Ly